Het krijgen van teksten

Ds. A. Simons / 5 reacties

18-03-2014, 16:15

Vraag

Graag zou ik een vraag willen stellen aan dominee Simons. Er zijn in het archief diverse antwoorden te vinden over het “krijgen van teksten”, maar niet echt de vraag waar ik mee loop. Ik kom uit een milieu waar mensen die ervoor doorgaan dat ze kinderen van God zijn, als ze vertellen over hun bekering altijd spreken over de tekst(en) die ze kregen. Dit is meestal niet door het lezen van het Woord of onder de prediking, maar het komt plotseling in het bewustzijn. Aan deze essentieel geachte ervaring wordt zekerheid ontleend, althans dat lijkt men te zeggen. Vele anderen wachten tot de Heere ook tot hen spreekt op deze wijze. En als dat niet gebeurt is men onverschillig of onverzekerd. Mijn vraag is eigenlijk niet of de Heere nog onmiddellijk boodschappen geeft aan mensen. Ik geloof dat Hij dat nog zeker kan doen. In de Bijbel sprak Hij ook rechtstreeks (zonder middelen) tot mensen. Het gaat mij er om of er in de Bijbel ook voorbeelden zijn waarbij de Heere teksten gaf in het kader van de bekering. Waarbij de Heere aan mensen onmiddellijk in het bewustzijn afdrukt dat Hij een goed werk in hen is begonnen.

Antwoord

De concrete vraag is: staan er in de Bijbel voorbeelden van mensen die teksten krijgen in het kader van hun bekering, of anders gezegd: zijn er voorbeelden waarin de Heere onmiddellijk in het bewustzijn teksten geeft dat Hij een goed werk is begonnen?

Laten we eerst de uitspraak onmiddellijk proberen duidelijk te krijgen. Wat bedoel je precies hiermee? Toen het geschreven Woord er nog niet was in de vorm zoals wij dat kennen, sprak God vaak onmiddellijk. Door engelen, door een stem uit de hemel e.d. Nu spreekt God vandaag door het Woord. Door de Zoon van Zijn liefde; Hebreeën 1:1. “God, voortijds veelmaal en op velerlei wijze, tot de vaderen gesproken hebbende door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door den Zoon”; God spreek door het Woord tot mensen en door de bediening van Zijn Geest. We komen tot de conclusie dat God normaal gesproken middellijk spreekt. Het is waar omdat het Woord het zegt! (Rom. 10:11).

Wat betekent dat? Gods Geest gebruikt het Woord. De Geest drukt het Woord af in ons geweten zodat we weten op grond van het Woord dat God door het Woord tot ons sprak ( Rom. 10:8). Zonder geloof in het onmogelijk om Gods stem te horen in ons geweten/in ons hart. Laten we als voorbeeld nemen Saulus; God sprak in zijn leven onmiddellijk en rechtstreeks uit de hemel (Hand. 9:4). Dit is niet de wijze zoals God vandaag tot mensen spreekt. Wezenlijk wel, maar niet door dit middel. Vandaag zou God door het Woord en door Zijn Geest woorden in ons hart brengen waarvan we geloven mogen dat God het is die het in ons brengt (1 Kor. 2:12/Joh. 16:14). Zodat we zeker mogen weten dat God het is die in ons werkt het willen en het werken (Fil. 2:13).

Ik heb sterk het gevoel dat ik de vraag niet volledig heb beantwoord, maar als het niet volledig genoeg is dan hoor ik het graag.

Uw ds. A. Simons, Montfoort

Ds. A. Simons

Ds. A. Simons

 • Geboortedatum:
  07-05-1958
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Valburg
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Bekijk ook:

Tags in dit artikel:

geloofszekerheidteksten
5 reacties
lydian
18-03-2014 / 18:26
Ik zag laatst 2 plaatjes, op de ene lag een geknielde man, en hij riep: o God spreek tot mij!!
Op het andere plaatje kwam een hand uit de wolken, met een bijbel erin!
En zo verwachten veel christenen een bijzondere stem te moeten horen, terwijl de Heere spreekt door Zijn Woord.
John61
18-03-2014 / 20:27
Het "krjgen van teksten" is niet bepalend voor het al of niet bekeerd zijn. Wij denken vaak veel te beperkt over de Heere. Hij communiceert op vele manieren, zoals Hij het wil en met wie Hij wil. Om het concreet te maken: het kan via een tekst tijdens een preek, een schouderklopje van een vriend, de glimlach van een kind, een regele uit een lied, een vogel die zingt, de zon die door komt, de smaak van een sappige appel na een lange fietstocht, de regenboog, etc., etc.. Alles wat De Heere voor en met ons doet is communicatie.
juni
21-03-2014 / 16:15
john 61

nooit gehoord dat de Heere communiceert zoals u weer geeft.

Als dit onder de algemene genade zou vallen,zou ik het beter begrijpen.

Maar als iemand in zijn of haar hart iets van de Heere krijgt, is dat bijzondere genade.
persoonlijke beleving.

Dan spreekt Hij Persoonlijk, door Woord en Geest.toch?

Dat is toch een dag en nacht verschil met bv. een prachtig lief fluitend vogeltje,of een lekkere appel,of een schouderklopje?of wat voor fijn dan ook?
of moet ik mij inbeelden,dat deze mooie dingen van de Heere zijn?
daar ben ik zo bang voor .nl om geen verschil op te merken,op het mooie,zelfs prachtige bv de vogels, is mijn ziel niet mee gered.
Daar denk ik altijd gelijk aan.
maar misschien bedoelt u het alleen voor de tijd? dan sorry voor de last.
Ik ga niet in op vragensteller. Het antwoord van de ds. is voldoende,en vragensteller kan met alle vragen zonodig bij deze ds. Simons terecht!
John61
21-03-2014 / 21:26
@juni: ik heb reeds lang geleden afscheid genomen van allerlei menselijke termen en verzinselen die niet in de Bijbel voorkomen. De algemene genade die jij noemt, is er daar ook één van. Ik doe niets af aan wat mensen in hun hart van de Heere krijgen; ik ben daar ook mee bekend. Er is zoveel meer waarin de Heere zich aan ons openbaart; jammer dat je dat kennelijk niet ziet. Je hoeft niet alleen maar bezig te zijn met de vraag of je ziel wel gered is; je mag ook genieten van God's goede schepping en daar dankbaar voor zijn. Maak het niet allemaal zo zwaar.
juni
22-03-2014 / 13:54
john 61
dank voor uw antw.
wees gerust,ik geniet echt wel van de schepping hoor.
van alle jaargetijden, de dieren...
k,ben vaak jaloers op Adam,die tussen alle dieren kon lopen.in vrede!
wat is er op aarde trouwer dan een dier?sinds de val.

Terug in de tijd

Nu in de tijd van de coronacrisis moet ik steeds vaker denken aan de eindtijd. Ik ben 25 jaar en dit is het eerste wat m...
25 reacties
18-03-2020
Voor ds. J. J. van Holten. Dominee, u geeft een antwoord op de vraag van een 19-jarig meisje dat bang is dat ze niet is ...
3 reacties
18-03-2013
Wanneer kun je spreken van een alcoholverslaving?
1 reactie
18-03-2011
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering