Een openbaring van de Heere door bijbeltekst

Ds. C. Harinck / geen reacties

05-12-2005, 00:00

Vraag

Ik vind het altijd moeilijk hoe ik erover moet denken als mensen door bepaalde bijbelteksten een openbaring van de Heere krijgen. De Heere Jezus sprak in een bepaalde context: “Geeft gij hun te eten.” Maar iemand in een totaal andere context krijgt bijvoorbeeld door deze woorden een opdracht dat hij dominee moet worden. Ook denk ik aan bijbelteksten waardoor mensen te weten komen dat een overleden iemand in de hemel is.
Dat zijn dan soms teksten die in een heel andere context gesproken zijn. Maakt God ons op deze manier dingen bekend? Hoe kunnen we dit bijbels funderen? Je kunt op deze manier toch nooit controleren of iemand de waarheid spreekt?

Antwoord

De Schrift leert ons dat God Zijn kinderen onderwijs, bestuurt, troost en leidt door Zijn Woord en Geest. Door de Geest geleid worden is door het Woord geleid worden( Rom. 8:14). Petrus vermaant dan ook om op het Woord acht te geven ( 2 Petrus 1:16-einde). Onze reformatorische vaderen zijn beducht geweest voor de geestdrijverij van de Wederdopers. Zij hebben Woord en Geest bij elkaar gehouden. Nu hoor je mensen wel spreken over wat zij “te zien” of “te geloven” gekregen hebben. Wanneer dit los staat van het Woord, is het meer van de geest van die persoon dan van de Geest van God.

Maar ook als men er bijbelwoorden bijhaalt, past ons nog voorzichtigheid. Men leest zo graag in de Bijbel wat men wil lezen. Ook dat aanhalen van teksten kan dus alleen maar van de geest van de mens zijn. Belangrijk voor het zogeheten “krijgen van teksten” is daarom te letten op hoe men was voordat men door de tekst werd aangesproken, hoe het tijdens dit spreken van het Woord was en welke vruchten het afwerpt. Je kunt b.v. denken aan iemand die je vertelt dat God tot hem of haar gesproken heeft: "Uw zonden zijn u vergeven". Indien die persoon daarvoor niet over zijn zonden bekommerd en bedroefd was en dit ook niet gevolgd wordt door heiliging van de levenswandel, moet je hier maar denken aan een zieke geest of aan Satans bedrog. Woorden Gods, die in staat zijn een mens tot een breuk met het kwade te brengen, berouw en inkeer werken, geloof werken om arm en schuldig tot Christus de toevlucht te nemen, het leven heiligen enz. zijn van God.

Je hebt gelijk dat je het aanhalen van teksten om te bewijzen dat iemand in de hemel is met wantrouwen bekijkt. Het is opmerkelijk dat juist degenen die zo nauw zijn voor anderen, hun familie en kennissen als het ware via een tekst de hemel in proberen te zetten. Iemand moet in zijn leven blijken hebben gegeven van bekering en geloof. Zonder dit is er geen grond voor een goede hoop. Teksten die mensen voor ons kregen maken ons niet zalig. Maar mensen horen graag zulke verhalen en je bent er iemand mee, want God heeft jou iets bekend gemaakt wat hij anderen niet bekend maakt. Dikwijls bevestigt de één ook nog de ander en schijnt de cirkel helemaal rond te zijn. Wees er maar beducht voor.

God spreekt echter wel tot het hart door Zijn Woord en Geest. Wanneer dit gebeurt, is er plaats voor; past het bij onze omstandigheden en nood; is er kracht en troost in de woorden van de Schrift; reizen zulke woorden met ons mee door het leven en ervaren we tot onze troost dat God ze waar maakt. Vergeet tot slot niet dat Gods Woord waar en betrouwbaar. Het wordt niet eerst Gods Woord wanneer we dit in ons hart gevoelen, maar het 'ís' Gods Woord, Gods spreken tot jou.

Ds. C. Harinck

Ds. C. Harinck

Ds. C. Harinck

 • Geboortedatum:
  09-04-1933
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Kapelle
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:
  Emeritus
geen reacties

Terug in de tijd

Ik heb laatst een spreker gehoord waarbij het ging over het lijden en de voorzienigheid van God. Een moeilijk onderwerp ...
3 reacties
05-12-2009
Ds. Harinck, het maakt me heel erg bang als ik in uw antwoord lees dat er in de Ger. Gem. zaken hebben die in andere ker...
1 reactie
07-12-2015
Mijn vraag aan u is waarom er in 'uw' kerken de psalmen die door Huub Oosterhuis zijn verwoord -gedicht naar de tijd van...
geen reacties
05-12-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering