Artikelen met tag

geloofszekerheid

Aan ds. G. A van den Brink. U heeft het in HyperDordt ook over middellijke en onmiddellijke zekerheid. Naar mijn idee is dit inderdaad een cruciaal punt. Ik denk dat de onmiddellijke zekerheid vandaag...
Geen reacties
18-04-2024
Ik mag de Heere kennen als mijn Verlosser. Ik snap alleen niet zo heel goed wat geloven nou precies is? Is het nou iets wat ik zelf moet doen of doet Christus dit? Het is toch zo dat door de doop God ...
Geen reacties
19-03-2024
Hoe kan je het verschil weten tussen het zaligmakend geloof tegenover het nabijkomende werk van de Heilige Geest in het leven van mensen? Het zorgt ervoor dat ik steeds maar blijf twijfelen. Dat is ni...
Geen reacties
28-02-2024
Een goede vriendin van me worstelt al een hele tijd over het toe-eigenen van het heil. Vaak praten we erover, maar eerlijk gezegd komen we er beiden niet uit. Ze zegt dat ze God liefheeft boven alle...
Geen reacties
24-01-2024
Ik heb een vraag aan ds. Simons. In Romeinen 8:16 staat: “Die Geest getuigt met onze geest dat we kinderen Gods zijn.” Door genade mag ik zeggen dat Christus mij dierbaar is, maar ik mis de zekerhei...
Geen reacties
16-01-2024
Ik ben een jongere die graag Gods wil, wil navolgen. Ik wil graag dat de Heere alle eer toekomt. Als ik in mijn hart kijk, dan heb ik ook oprechte liefde voor God, tenminste dat denk ik. Gods barmhart...
31 reacties
09-01-2024
In de beantwoording van de vraag over Bijbelse bevinding zegt ds. G. A. van den Brink het volgende: “Veel mensen zien geloven vooral als overgeven en niet als aannemen. Zij geven zich over aan Christu...
Geen reacties
14-12-2023
Hoe weet ik nu zeker of ik bekeerd ben?! Soms mag ik zo sterk die zekerheid hebben dat Hij ook mijn God is en soms wordt het tegelijk zo aangevochten! Pas had ik met mijn vriendinnen hier over ee...
Geen reacties
14-07-2023
Als we 1 Johannes 4:18 lezen dan staat er dat als je God mag kennen, je geen vrees meer hebt (in geestelijk opzicht). Betekent dit dat je als kind van God ook nooit twijfelt, of je het geloof jezelf...
Geen reacties
07-07-2023
Mijn vraag over de inwendige en uitwendige roeping is door ds. Van den Brink heel duidelijk beantwoord. Dat schept wel wat ruimte, veel dank daarvoor! Hij vraagt of ik vertrouwen heb in te gaan op d...
Geen reacties
19-04-2023
Ik raak helemaal verstrikt in alle opvattingen over het Evangelie. Er wordt gezegd dat we zelf niets kunnen en hoeven te doen dan alleen geloven in Jezus. Tegelijkertijd mogen we ook niet rusten in Zi...
Geen reacties
30-12-2022
Ds. Van den Brink, u stelt in het antwoord “Wie gelooft, die heeft vergeving” dat we alleen aan Gods beloften genoeg moeten hebben. U waarschuwt dat we geen persoonlijke, bijzondere, bevindelijke er...
Geen reacties
23-11-2022
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering