Teksten krijgen

Ds. H. Korving / geen reacties

26-05-2008, 00:00

Vraag

Een aantal jaren geleden werd ik bepaald bij Ps.73 vers 14: “Wie ver van U de weelde zoekt, vergaat eerlang en wordt vervloekt.” Later dacht ik dat het voor een ander was, maar toen kreeg ik een ongeluk (niks aan overgehouden) en toen werd die tekst voor mij bedoeld. Later kreeg ik steeds meer teksten (vooral de psalmen) en nog steeds, dat ik toch hoop mag hebben. "Des HEEREN vrees is rein; Zij opent een fontein  Van heil, dat nooit vergaat"; "de schuld hebt G’ uit Uw boek gedaan" ; "Uw heilzon is aan het dagen" maar ik heb geen zondebesef zoals dat moet zijn bij bekering.

Antwoord

Beste vraagsteller,

Ik wil proberen een antwoord op je vraag te geven. Je geeft aan dat er bepaalde woorden uit de Bijbel, of beter gezegd uit de berijming 1773 van ons psalmboek, je erg zijn gaan aanspreken. Je hebt daardoor hoop gekregen. Welke hoop?

Ik denk dat je goed aanvoelt dat je je bekering niet kunt bouwen op psalmversjes die je aanspreken. Het is wel fijn dat je je erdoor aangesproken voelt, maar de vraag is: waar brengt het je? Het gaat om het inhoudelijke verstaan van de dingen - ook die dingen die je in die psalmen zo persoonlijk aanspreken. Want als jij degene bent geworden die ver van God de weelde zoekt, dan brengt dat je in de schuld voor God. dan zie je je verloren bestaan en begrijp je dat als niet van Gods kant je heilzon gaat dagen, je moet vergaan en wordt vervloekt. Dat zijn zware woorden en ernstige zaken. Alleen als God je schuld uit Zijn boek delgt is er sprake van heil dat nooit vergaat. Dat zijn rijke woorden en heerlijke zaken.

Als jij voor Gods aangezicht degene geworden bent die ver van Hem de weelde zoekt, en je dat met schaamte hebt beleden en gesmeekt om genade, dan vraag je je niet af of je zondebesef wel diep genoeg is, maar of God naar je zou willen omzien in Zijn genade, want je bent in nood.  “Ik laat U niet gaan, tenzij dat Gij mij zegent.”

Lees biddend je Bijbel en ga met de Heere Zelf in heilige onderhandeling. Je zult geen rust vinden voor je ziel door het bijeenvergaren van nog meer teksten die je op een bepaalde manier aanspreken, maar door als een vermoeide en belaste terecht te komen aan de voeten van Hem, Die zondaren daartoe nodigt en welkom heet. “En Ik zal u rust geven.”

Ons geloof en dus ook ons zondebesef zal altijd vol gebreken zijn, maar voor mensen met tal van gebreken is er een volkomen Zaligmaker gekomen.

Ik hoop dat ik je vraag niet verkeerd heb verstaan en dat ik je hiermee de weg heb gewezen.

Met vriendelijke groet,
Ds. H. Korving

Ds. H. Korving

Ds. H. Korving

 • Geboortedatum:
  01-12-1954
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Urk
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Lees ook het artikel dat Refoweb met ds. Korving had n.a.v. zijn boek 'Taal en teken'.

Tags in dit artikel:

bijbeltekst
geen reacties

Terug in de tijd

Waarom zeggen christenen altijd: "Ik bid voor je"? Hoeveel mensen dat al niet tegen mij gezegd hebben! Het zal nodig zij...
11 reacties
26-05-2010
Weet de satan wat wij bidden? En kan hij daar dan op inspelen om je te vertellen dat God je toch niet (ver)hoort? Weet h...
1 reactie
27-05-2015
Voor mijn gevoel zit ik in een cirkel waar ik niet uitkom. Ik heb een paar maanden verkering gehad en dit zelf een paar ...
geen reacties
26-05-2010
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering