Rokken van vellen

Ds. H. Liefting / geen reacties

18-03-2009, 00:00

Vraag

Wij lazen een stukje uit de Bijbel over de val van Adam en Eva in het paradijs en daar staat in Genesis 3 vers 21: God maakte voor Adam en zijn vrouw rokken van vellen en toog ze hen aan. Mijn vraag is: waarom zitten wij er zo over in wat mannen- en vrouwenkleren zijn, terwijl God man en vrouw rokken gaf?

Antwoord

Een lastige vraag. Laat ik voorop stellen dat kleding niet het allerbelangrijkste is. Laten we vooral gericht zijn op onze zaligheid. Toch, als we werkelijk een kind van God zijn, zal dat ook uitkomen in het leven der dankbaarheid. Het leven tot eer van God. En daar heeft ons uiterlijk alles mee te maken. Ook onze kleding.

Met de tekst die jij noemt, kunnen we in verband met kleding niet veel. Die tekst heeft een heel andere bedoeling. Hij wijst op de noodzakelijkheid van de kleding; op onze schande en naaktheid voor God, door de zonde. Gelukkig kwam de Heere die schande genadig bedekken!

Maar zegt de Bijbel dan helemaal niks over mannen- en vrouwenkleding? Jawel! Er wordt in de Bijbel duidelijk onderscheid gemaakt tussen man en vrouw. In het Oude Testament gaat Deut. 22:5 daar op in: “Het kleed van een man zal niet zijn aan een vrouw, en een man zal geen vrouwenkleed aantrekken; want ieder die zoiets doet, is de HEERE, uw God, een gruwel.”

Dan vraag jij je natuurlijk direct af of voor ons, in onze tijd, deze O.T.-ische tekst nog geldt. Als we immers letten op de teksten er omheen, dan houden we die ook niet meer. Denk bijv. maar aan vers 11, waar het ook over kleding gaat. Aan die tekst houdt zich geen enkele christen. Het is echter de vraag of vers 5 en vers 11 op hetzelfde vlak liggen. Vers 11 is niet een tekst die vanuit een principe, dat de hele Bijbel door te vinden is, geschreven is. Het is ook geen tekst die op de een of andere manier terugkomt in het Nieuwe Testament. Dat ligt met vers 5 anders. God heeft man en vrouw verschillend gemaakt. Er ligt, bijbels gezien, onderscheid tussen man en vrouw. Paulus heeft het over Christus-man-vrouw. De man is het beeld van God. En de vrouw is het beeld van de man. Indirect -vanuit haar relatie en positie ten opzichte van de man- is zij het beeld van God.

Paulus laat dit in 1 Kor. 11 concreet uitkomen in het onderscheid in haardracht. Maar het heeft natuurlijk ook consequenties voor onze kleding. Laat er onderscheid zijn, ook uiterlijk, tussen man en vrouw.

Toch zou ik de tekst die jij aandraagt vanuit Genesis 3 niet helemaal als onbelangrijk, wat de kleding betreft, aan de kant willen schuiven. God bedekt daar de naaktheid van de mens. Deze tekst waarschuwt ons heel indringend tegen kleding die “kort van stof en diep van inzicht” is. Ik hoop dat je begrijpt wat ik bedoel. Doe er niet aan mee. Er is gelukkig in ons land nog steeds keus genoeg om er bijbels en toch leuk gekleed uit te zien! Durf er voor uit te komen!

Tenslotte wil ik opmerken dat het een beetje opmerkelijk is dat de Reformatorische kring zo vasthoudt aan het onderscheid tussen man en vrouw wat kleding betreft, terwijl het onderscheid dat God in de schepping gegeven heeft, n.l. de baard voor de man, gewoon wordt genegeerd. M.i. zeer onbegrijpelijk en inconsequent. Laten de grote voorvechters van rokken en lange haardracht voor de vrouw dit scheppingsgegeven niet over het hoofd zien! Een stukje herbezinning in onze kring hierover zou niet verkeerd zijn.

Ds. H. Liefting, Delft

Ds. H. Liefting

Ds. H. Liefting

 • Geboortedatum:
  21-02-1952
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Gouda
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  In 2017 met emeritaat.

Tags in dit artikel:

cultuurkledingrok-broek
geen reacties

Terug in de tijd

Ik ben nu een half jaar van mijn pornoverslaving af maar heb net toch rare foto’s (geen naaktfoto's) bekeken. Help, wa...
3 reacties
19-03-2021
Ik heb een bultje aan de binnenkant bij mijn lies. Het voelt als een soort spier. Aan de andere kant voel ik ook een spi...
1 reactie
18-03-2010
Ik zit met een pijnlijk iets waar ik niet goed mee kan om kan gaan. De weg die ik eerst ging was zonder God, zonder bidd...
geen reacties
19-03-2020
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering