Hij komt terwijl u het niet meent/denkt

Herziene Statenvertaling / 1 reactie

18-03-2022, 08:03

Vraag

In de Bijbel wordt opgeroepen om waakzaam te zijn en Christus’ wederkomst te verwachten. Nu heeft de Statenvertaling (SV) staan dat Hij komt “terwijl u het niet méént” en de Herziene Statenvertaling (HSV) vertaalt menen in Mattheüs met “verwáchten”. Als je iets niet meent lijkt me dat je er niet serieus mee bezig bent of zélfs totaal niet naar taalt, terwijl niet verwachten wel wat anders klinkt, want wij weten het moment niet, maar toch kunnen we wel bereid zijn ondanks de ‘verrassing’. De tien maagden lagen immers allen te slapen, maar er hadden toch vijf meisjes wél extra olie en mochten zij binnengaan bij de bruidegom. Zij waren wel bereid (met olie) maar niet voorbereid (want slapend).

Dus mijn vraag is: is de SV met “niet menen” correct of de HSV met “niet verwachten” of is er misschien een optie die ik niet zie of opmerk in deze?


Antwoord

Als ik het goed begrijp, gaat het hier over Mattheüs 24:44. Hier lezen we in de HSV: “Weest ook u daarom bereid, want op een uur waarop u het niet zou denken, zal de Zoon des mensen komen.” De HSV gebruikt dus niet het woord verwachten, maar het woord denken. De SV heeft hier: “Daarom, zijt ook gij bereid; want in welke ure gij het niet meent, zal de Zoon des mensen komen.”

Op het eerste gezicht lijkt het werkwoord menen inderdaad iets anders te betekenen. Wij gebruiken dat tegenwoordig vaak in uitdrukkingen zoals: Méén je dat nou echt? Het probleem is dat de betekenis van dit woord in de afgelopen 400 jaar sinds de Statenvertaling behoorlijk verschoven is. Sla de oude Nederlandse woordenboeken op het internet er maar op na. Op de site van het Instituut voor de Nederlandse Taal zag ik dat menen vroeger onder meer de volgende betekenissen had: denken, geloven, vermoeden. De SV en de HSV wijken qua betekenis dus niet echt van elkaar af.

Hartelijke groet,
Reinier de Blois

Dit artikel is beantwoord door

Herziene Statenvertaling

  • Kerkelijke gezindte:
    Divers
  • Woon/standplaats:
    Divers
  • Status:
    Actief
94 artikelen
Herziene Statenvertaling

Dit panellid heeft meerdere artikelen geschreven
1 reactie
Zv70
18-03-2022 / 19:27
Het oorspronkelijke (grondtaal) werkwoord dokeō betekent (1) ‘dunken, (toe)schijnen, lijken’, en (2) ‘(ten onrechte) denken, menen, vinden’.

Terug in de tijd

Elf jaar geleden heb ik van de Heere de tekst gekregen “Ken Hem in al uwe wegen en hij zal uw paden recht maken!” Dus Hij zal het doen. Ik weet dat het van de Heere was. Ik wist het op dat moment alle...
Geen reacties
17-03-2005
Ik heb het licht van God gezien en gevoeld en ben daar ook zo ontzettend blij mee. Maar ik ben heel erg ver teruggevallen in mijn oude leven. Dus ben ik ontzettend gaan twijfelen of mijn bekering wel ...
Geen reacties
17-03-2005
Mijn vrouw en ik zijn nu wat ouder (vijftigers) en zouden graag hun vakanties wat anders invullen dan voorheen toen er nog kleine kinderen waren. Wij zouden bijvoorbeeld graag verre reizen willen gaan...
Geen reacties
17-03-2009
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering