Vragen van panellid

Ds. A. Simons

In Openbaring 10:1 wordt over “een andere sterke engel” gesproken. Deze engel wordt met een hoofdletter geschreven, wat de indruk wekt dat de vertalers ervan uitgaan dat deze engel Goddelijk is. Is ...
Geen reacties
27-03-2024
Ik heb een vraag aan ds. Simons. In Romeinen 8:16 staat: “Die Geest getuigt met onze geest dat we kinderen Gods zijn.” Door genade mag ik zeggen dat Christus mij dierbaar is, maar ik mis de zekerhei...
Geen reacties
16-01-2024
Geachte ds. Simons, ik heb een vraag n.a.v. het interview dat u gaf via Pastorie online (zie onder). Daarin geeft u aan dat er één roeping is, maar met een tweeërlei uitwerking. U zei dat de mens het ...
Geen reacties
15-12-2023
Ik heb een vraag aan dominee Simons. Na veertien jaar heb ik ons lidmaatschap opgevraagd per brief bij de Gereformeerde Gemeente (overigens nog niet gekregen). Het deed pijn, maar ik zit er al veertie...
Geen reacties
29-09-2023
Aan ds. Simons. Een tijdje terug sprak u zich in een preek uit over deze tekst "Strijdt om in te gaan door de enge poort; want velen, zeg Ik u, zullen zoeken in te gaan, en zullen niet kunnen": ...
Geen reacties
27-09-2023
Het was onlangs lijdenstijd. Dan gedenken we hoe de Heere Jezus de drinkbeker van Gods toorn, die Zijn Vader Hem gaf, geheel heeft leeggedronken! Hoe mag ik weten dat de Heere Jezus dat ook voor mij...
Geen reacties
18-04-2023
Ik heb soms moeite de verhouding tussen Israel en de kerk te zien. De Bijbel lijkt soms wat tegenstrijdig in dit opzicht en ik probeer hier wat meer wijsheid in te vinden, alleen tegenwoordig krijg ...
Geen reacties
03-02-2023
Aan ds. Simons. In de uitzending van Pastorie Online (zie onder) ging het in een van de vragen over het duizendjarig vrederijk en voorafgaand daaraan de tekst uit Filippenzen 1:21. U zei dat Paulus ...
Geen reacties
11-01-2023
Ik heb wat vragen aan ds. Simons. Dankuwel voor de preek (zie onder) die u heeft gehouden over de wijzen tijdens de avonddienst van Eerste Kerstdag. Het was een interessant en leerzaam onderwerp, al...
Geen reacties
29-12-2022
Ik las pas een stuk van een dominee die schreef: “Veel mensen vinden het vooral belangrijk dat ze in de hemel komen en de hel ontlopen. Maar dat is niet het belangrijkste. Weet je wat het belangrijk...
1 reactie
11-11-2022
Aan ds. Simons. M.i. heeft Paulus in Galaten 3:2 heel de wet op het oog. Er speelde wel dat er waren die zeiden dat nieuwtestamentische-gelovigen besneden moesten worden, maar uit de Galatenbrief maak...
2 reacties
04-10-2022
Ik hoorde in de preek van ds. Simons dat als je tot God komt Hij je dan gaat veranderen. Wat wordt bedoeld met “tot God komen”? Is dit belijden en geloven dat het voor jou is, of vragen of het voor ...
Geen reacties
02-09-2022
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering