Jezelf bedriegen met bijbelteksten en psalmverzen

Ds. H. van den Belt / geen reacties

15-08-2006, 00:00

Vraag

Kan de duivel (of misschien ikzelf wel) teksten en psalmverzen in gedachten brengen die me vertroosten en de Heere grootmaken? Kan de duivel me zo laten geloven dat het de Heere is Die antwoordt, maar dat dat niet zo is? Ik vind dit zo moeilijk. Bid om licht en wijsheid, maar het voelt t.o.v. de Heere alsof ik Zijn heilig Woord en Zijn vertroosting zo aan de duivel toeschrijf en dat wil ik niet. Dat doet verdriet. Maar in mezelf zit zo'n twijfel, ongeloof, dat ik het niet meer weet. Wie weet is het de duivel, als een engel des lichts?

Antwoord

Wat kan het ongelooflijk moeilijk zijn om zeker te weten dat de Heere tot je spreekt. Jij hebt een bedrieglijk en arglistig hart en je hebt daar last van. Bovendien weet je dat de duivel ontzettend sluw is en jou van alles en nog wat wijs kan maken. Daarbij komt dat je nogal twijfelt en onzeker bent en daar maakt de satan misbruik van door verwarring te stichten in je hart. Waar kun je zekerheid vinden? Er is maar één weg: de weg van het Woord.
 
Laat ik eens beginnen met de tekst die je noemt en die je dwarszit: de apostel Paulus schrijft in 2 Korinthe over valse apostelen die bedrieglijke arbeiders zijn en zich veranderen in apostelen van Christus. Wie bedoelt hij daar precies mee? Het gaat blijkbaar om mensen die een evangelie verkondigen in Jezus' naam, maar het is een ander evangelie, waarin de mens op zichzelf teruggeworpen wordt en de vrije genade van God verloochend wordt. Dan schrijft hij: "Het is geen wonder; want de satan zelf verandert zich in een engel des lichts" (2 Kor. 11:14). Met andere woorden: de duivel zit daar achter, achter die dwaalleer achter die verdraaiing van het evangelie.
 
Het gaat in het verband van de tekst dus niet om het "krijgen van teksten" of over het nabootsen van het innerlijke werk van de heilige Geest, maar over een valse verkondiging! Misschien helpt het jou om het op je zelf toe te passen. Als jij probeert het innerlijke werk van de heilige Geest in je hart te toetsen, dan heb je daar geen enkele mogelijkheid voor, want al jouw gevoelens kunnen zelfbedrog en inbeelding zijn. Er zijn geen criteria die jou voor 100 procent zeker kunnen maken dat jij jezelf niet bedriegt. Integendeel, je kunt jezelf alleen maar bedriegen!
 
Nergens staat dan ook in de bijbel dat je die gevoelens aan bepaalde kenmerken kunt toetsen. Je moet die gevoelens niet gaan analyseren, maar je moet het toetsen aan de vrucht. Waar brengt dit jou? Brengt dit jou dichter bij de Heere, maakt het jou ijverig naar om Hem te zoeken en te dienen, of geeft het jou een soort gevoel van zelfvoldaanheid? Aan de vruchten kent men de boom.
 
Als jij in jouw verdriet denkt aan een van de psalmen of aan een andere bijbeltekst en je vindt daar troost in, dan heb je geen reden om dat te verdenken. Daar is de bijbel nou juist voor en de Heere heeft Zijn Woord ook aan jou gegeven tot vertroosting. Maar als je op een heel eenzijdige manier daarmee omgaat kun je jezelf op een verkeerde manier vertroosten. De duivel vindt dat prima!
 
Hij fluistert het je misschien niet rechtstreeks in, maar vindt het wel goed als jij jezelf bedriegt. Hoe kun je dat weten? Dan moet je het steeds weer toetsen aan het evangelie. Het is verkeerd als je getroost wordt op een manier die in strijd is met het evangelie van de Heere Jezus Christus, waar vertroosting ten diepste wordt geboden aan hen die geloven in Hem. Je zou bijvoorbeeld kunnen denken: nu heb ik zo'n bijzondere ervaring gehad, het zit vast wel goed met mij en als je dan eigenlijk meer gericht wordt op die bijzondere ervaring dan met een lege en ellendig hart gericht op het volbrachte werk van de Heere Jezus.

De duivel wil maar één ding: jou van de Heere Jezus afhouden. Hij haat alles wat jou dichter bij Jezus brengt. Soms plaagt hij jouw met wanhoop en misschien plaagt hij jouw soms wel met valse rust en onrust daarover. Maar laat je niet gek maken! Geloof dat elk woord uit de Bijbel dat jou dichter bij de Heere brengt, niet van de duivel komt, maar van de Heere Zelf. Je hebt het hele Woord van de Heere gekregen, waarin jij veroordeeld wordt en waarin jij als een veroordeelde zondaar wordt uitgenodigd om zonder voorwaarden en met lege handen onmiddellijk te komen tot de gekruisigde Zaligmaker. Bij Hem mag jij schuilen. Daarin ligt ook jouw zekerheid, niet in jouw eigen bevinding maar buiten jou zelfs in het voorwerp van het geloof: de Heere Jezus, het Lam Gods ook voor jou geslacht.
 
Je kunt jezelf alleen maar bedriegen, ga daarom tot Jezus, Hij bedriegt jou niet!
 
Ds. H. van den Belt

Ds. H. van den Belt

Ds. H. van den Belt

 • Geboortedatum:
  08-06-1971
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Woudenberg
 • Status:
  Inactief
geen reacties

Terug in de tijd

Op het moment heb ik gezellig contact met een meisje die ik vorige week op een vakantiekamp heb ontmoet. Ik ben volgens ...
geen reacties
16-08-2017
Zondag werd bij ons in de kerkdienst censura morum afgekondigd. Ik kom er niet helemaal uit wat de betekenis hiervan is ...
6 reacties
15-08-2011
Ik heb een moeilijke vraag. Ik schaam me heel erg om er met iemand over te praten. Ik hoop dat iemand met mij mee wil de...
10 reacties
16-08-2018
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering