Hoe doopformulier te lezen

Ds. C. Harinck / 8 reacties

04-02-2014, 08:52

Vraag

Al een aantal maanden houdt me een vraag over het geloof bezig. Ik ben dooplid in de Gereformeerde Gemeente. Op school heb ik een leuke jongen ontmoet. Hij is dooplid van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt. Dit belemmert ons om een relatie aan te gaan met elkaar. Wij proberen om eerst op één lijn te komen als het gaat over het geloof. In de Gereformeerd Vrijgemaakte Kerk zien ze de doop als teken dat Jezus voor ieder z’n zonden is gestorven. Allen die daar gedoopt zijn, zullen in de hemel komen. Wij daarentegen geloven dat de doop je op het erf des verbonds zet. In allebei de kerken lezen we hetzelfde doopformulier.

Als ik het doopformulier lees en met name het dankgebed van het doopformulier, lijkt het alsof Jezus onze zonden heeft afgewassen met het water van de doop. Dit draagt hij ook als argument aan. Ik kan niet anders dan beamen dat het er staat. Bijvoorbeeld: "Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven U, dat Gij ons en onze kinderen, door het bloed van Uw lieven Zoon Jezus Christus, al onze zonden vergeven, en ons door Uw Heiligen Geest tot lidmaten van Uw eniggeboren Zoon, en alzo tot Uw kinderen aangenomen hebt, en ons dit met den Heiligen Doop bezegelt en bekrachtigd." Nu is mijn vraag: Hoe moet ik dit doopformulier lezen?

Antwoord

Ik kan begrijpen dat je wat de doop betreft tegen vragen oploopt in gesprek met iemand van de Vrijgemaakt Gereformeerde Kerk. Allereerst zul je merken dat zij de gehele gemeente als verbondsgemeente zien, zoals geheel Israël het volk van God was en in zeker opzicht is gebleven. Deze gedachte is de opvatting van de Reformatie en de Nadere Reformatie en vind je in het doopformulier terug. Wij hebben dit spoor verlaten. Er is verschrikkelijk veel strijd geweest over verbond en doop. Dat heeft er bij ons toe geleid dat wij de doop onderschatten, maar bij anderen en ook de Vrijgemaakten, dat men de doop overschat.
 
Het is eigenlijk een vreemd gezegde: het erf van het verbond. Er is een verbond met God of er is geen verbond met God. De oude en bijbelse visie is: God heeft Zijn verbond met ons en onze kinderen (de zichtbare kerk). Maar in dit verbond zijn twee soorten kinderen Echte kinderen, die God met hart dienen en ware nakomelingen van Abraham zijn, en kinderen die bastaarden en geen echte kinderen zijn, God niet dienen met het hart en niet hetzelfde geloof als Abraham hebben. Je ziet dit bij Kaïn en Abel, Jakob en Ezau enz.

In de Vrijgemaakte kerk wordt te veel vergeten dat de gedoopte, wedergeboren en bekeerd moet worden om en echt verbondskind te zijn. Bij ons wordt vergeten dat je door de doop met God in een verbond staat en dat je dit verbond moet beantwoorden met ware bekering en geloof in Jezus Christus.

Wat het dankgebed betreft: De gemeente dankt God daarin voor Zijn belofte en betwijfelt niet in ongeloof of God die beloften ook zal vervullen.
 
Het is heel wat stof om te verwerken. Ik hoop dat je vast zult houden dat het woord van Jezus vooral voor de gedoopten geldt: “Voorwaar, voorwaar zegt Ik u, tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het Koninkrijk Gods niet zien.”

Tot slot: voor een goede relatie moet je vooral één zijn in je denken over God en Zijn dienst.
 
Ds. C. Harinck

Ds. C. Harinck

Ds. C. Harinck

 • Geboortedatum:
  09-04-1933
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Kapelle
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:
  Emeritus

Tags in dit artikel:

doopdoopformulierverbond
8 reacties
QuadCoreInside
04-02-2014 / 09:05
Opmerkelijk! Wordt het niet eens tijd dat het doopformulier herschreven wordt?
leonard
04-02-2014 / 09:33
Het doopsformulier is van alle klassieke formulieren m.i. één van de rijkste formulieren. Hertalen en vereenvoudigen is prima, maar een nieuw formulier is echt niet nodig!
Antonia
04-02-2014 / 10:50
Het doopformulier staat in het wezen van het geloof. In het dankgebed is de levende Kerk aan het woord, ook al nemen de bastaarden de woorden in de mond.
43843
04-02-2014 / 13:51
Als lid van de Ger. Gem. wil ik Ds. C. Harinck hartelijk bedanken voor dit duidelijke antwoord.
benefietdiner
04-02-2014 / 19:19
* reactie verwijderd door Refoweb *

<i>Reageren op een antwoord is mogelijk mits de reactie iets toevoegt en niet in strijd is met het antwoord van de deskundige. Vraagstellers zijn niet gebaat bij tegenstrijdige reacties en bovendien vinden we het ongepast ten opzichte van de deskundige die zijn/haar vrije tijd ter beschikking stelt om onze bezoekers te helpen. Voor discussies is er het forum.</i>
Joosty
04-02-2014 / 20:40
Mooi, eerlijk antwoord van ds. Harinck!
Joosty
04-02-2014 / 20:41
@QuadCoreInside: Vanwaar deze uitlating? Is dat een persoonlijke visie, of denk je die op te maken uit bovenstaande vraag of het antwoord daarop?
bird
06-02-2014 / 11:59
* reactie verwijderd door Refoweb *

<i>Reageren op een antwoord is mogelijk mits de reactie iets toevoegt en niet in strijd is met het antwoord van de deskundige. Vraagstellers zijn niet gebaat bij tegenstrijdige reacties en bovendien vinden we het ongepast ten opzichte van de deskundige die zijn/haar vrije tijd ter beschikking stelt om onze bezoekers te helpen. Voor discussies is er het forum.</i>

Terug in de tijd

Mijn dochtertje van 6 jaar heeft hele rode wangen. Ze zijn niet schraal, maar je ziet kleine rode adertjes. Wat kan ik d...
geen reacties
04-02-2010
Aan ds. Wallet. Ging de Heere met de mensen uit het Oude Testament op dezelfde manier om als met de mensen uit het Nieuw...
geen reacties
04-02-2015
Ik heb een vraag over praten met geesten. Mijn vriend vertelde mij kort geleden dat hij kan praten met geesten. Hij ziet...
2 reacties
04-02-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering