Vragen van panellid

Ds. C. Harinck

Beste ds. C. Harinck. Ik ben uw boek “Het fundament van het Christendom” aan het lezen. U schrijft over het profeteren; dat er zaken in het Oude Testament nog verborgen bleven om in het Nieuwe Testame...
Geen reacties
12-06-2024
Ik ben een meisje van 18 jaar en ben de laatste tijd steeds meer bezig met God en Zijn Woord. Ik wil nu ook graag Bijbelstudies gaan doen om stille tijd te hebben. Ik heb een notitieboekje om dingen i...
6 reacties
23-05-2024
Ik heb een vraag voor ds. C. Harinck. In het interview over uw nieuwe boek 'Het fundament van het christendom' zegt u het volgende: “De kinderdoop werd aanvankelijk vooral gezien als wijding van de...
Geen reacties
01-05-2024
Aan dominee C. Harinck. Al een poosje vraag ik me af of er verschil is in uiting van berouw tussen het Oude en Nieuwe Testament. In het Oude Testament wordt er uitvoerig en bijna hartstochtelijk over ...
Geen reacties
20-03-2024
Artikel 32 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis gaat over de orde en discipline of tucht der kerk. Daarin staat het volgende. “Intussen geloven wij, hoewel het nuttig en goed is dat die regeerders ...
Geen reacties
28-02-2024
Ik heb de Heere nodig in mijn leven, voor de tijdelijke en voor de eeuwige dingen. Toen ik nog naar de kerk ging, ging ik aan het avondmaal, maar ik kom al lang niet meer in de kerk vanwege psychische...
Geen reacties
29-01-2024
Vanaf dat ik een jong meisje was, was ik met geloof bezig en maakte ik -in navolging van oude schrijvers- een verbond met de Heere. Inmiddels ben ik 40 jaar geweest en komt alles weer op mij af. Want ...
Geen reacties
03-01-2024
Al maanden loop ik als vader met het probleem dat we elke zondag onze kinderen als het ware meesleuren naar de kerk. Vroeger keek ik naar deze speciale dag uit, tegenwoordig zie ik er nogal eens tegen...
Geen reacties
05-12-2023
Ik merk dat ik geestelijk veel onrust ervaar. Te voelen een hemelhoge schuld te hebben, niet weten of ik een Borg voor mijn ziel heb. De Heere probeer ik te zoeken in Schrift en gebed (alleen voelt he...
Geen reacties
13-11-2023
Een vraag aan ds. C. Harinck. Ik heb uw prekenbundel over Psalm 23 gelezen en kwam daarin de volgende zin tegen: "Kinderen mogen niet aan het Avondmaal, want zij kunnen zichzelf niet beproeven." Nu be...
Geen reacties
04-10-2023
Ik heb een vraag aan ds. C. Harinck. Nadat ik vele jaren lang zonder God geleefd heb, ben ik tot geloof gekomen. Ik zou daar best een heel verhaal van kunnen maken, maar uiteindelijk ben ik gaan inzie...
Geen reacties
19-09-2023
Geachte dominee C. Harinck. Er is iets waar ik helemaal mee vastloop. Er zijn in ons kerkverband liggingsgeschillen (zeg maar richting R. Kok en richting C. Steenblok en alles wat daar tussen zit). Ik...
Geen reacties
29-08-2023
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering