Artikelen met tag

doopformulier

Mijn vraag gaat over de Heilige Geest; in deze tijd na Pinksteren extra actueel. In het doopformulier staat dat, wanneer...
geen reacties
15-06-2020
In ons doopformulier staat “tot wanneer het tot zijn of haar verstand gekomen zijnde.” Dan ben je als ouder niet meer ve...
geen reacties
28-09-2018
De eerste vraag van het formulier van de kinderdoop luidt als volgt: “Eerstelijk, hoewel onze kinderen in zonden ontv...
geen reacties
19-01-2018
Mij viel tijdens een doopdienst deze zin op in het doopformulier (zoals zo vaak: heel vaak gehoord, maar nooit bij stilg...
5 reacties
12-01-2018
Waarin bestaat eigenlijk de strijd tegen de zonde? Hoe gaat dat in de praktijk "tegen de zonde, de duivel en zijn ganse ...
6 reacties
25-10-2017
Waarom bidt een dominee na een doopdienst: “Almachtige en barmhartige God en Vader, wij danken en loven U dat U ons en o...
geen reacties
19-10-2017
Bij de doop beloof je als ouders het één en ander. Wij stellen het op prijs wanneer kamerleden bij hun installatie de ee...
2 reacties
05-04-2017
Aan een dominee van de Gereformeerde Gemeenten. Klopt het dat Wilhelmus à Brakel in zijn Redelijke Godsdienst zegt dat j...
geen reacties
11-11-2016
Is Fil. 3:3 niet evenzo een bewijs dat de doop in plaats van de besnijdenis is gekomen? Paulus spreekt de gedoopte chris...
geen reacties
20-10-2016
Vragen aan ds. C. den Boer. Ik heb uw document gelezen over de doop in plaats van de besnijdenis. U schrijft daar o.a. i...
geen reacties
14-10-2016
Mijn man en ik hebben ons eerste kindje een paar maanden geleden laten dopen. We zijn lid van een PKN-gemeente. Aan de d...
1 reactie
19-09-2016
Aan ds. R. van den Kamp. Ik heb uw antwoord gelezen m.b.t. de vraag over de volwassendoop. U gaf (terecht n.m.m.) aan da...
geen reacties
09-10-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering