"Weersta de duivel en hij zal van u vluchten"

Ds. W. Pieters / geen reacties

04-02-2016, 10:04

Vraag

In Jacobus 4 vers 7 staat: “Onderwerp u aan God, weersta de duivel en hij zal van u vluchten.” Als je probeert tegen de duivel te strijden, lijkt het net alsof je nog veel meer last van hem krijgt. Hoe kan dat? Strijd ik verkeerd? Als je ‘s morgens aan de Heere vraagt je te verlossen van de boze, en ‘s avonds moet je belijden dat je toch weer hebt geluisterd naar de stem van de boze, is dat een teken dat je gebed niet is verhoord?

Antwoord

Jakobus schrijft niet alleen dat we ons tegen de duivel moeten teweerstellen, maar ook "onderwerp u aan God." Dit is belangrijk om op de juiste manier tegen de duivel te vechten. Als we het op eigen houtje doen, gaat het verkeerd. Als een soldaat tegen de vijand strijdt, zonder te hebben geoefend en zonder te luisteren naar de officier, zou dat goed gaan? Ik vermoed van niet. Daarom staat er eerst: onderwerp u aan God!

Wat houdt dit in? In vers 6 staat: God weerstaat de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade. Dus in de strijd tegen de duivel zullen alleen de nederigen het kunnen winnen. Zij onderwerpen zich aan God en krijgen genade. Voor hen zal de duivel op de vlucht slaan, wanneer zij hem weerstaan. Petrus schrijft (1 Petrus 5 vers 8) ongeveer hetzelfde als Jakobus. Hij waarschuwt ons voor de duivel, die te vergelijken is met een brullende leeuw. Deze leeuw zoekt prooi! Hoe moeten Petrus’ lezers zich nu gedragen? In vers 9 schrijft hij: weersta hem! Hetzelfde dus als Jakobus schrijft. Petrus schrijft er net als Jakobus iets bij: vast zijnde in het geloof. Dus zonder geloof kun je de strijd tegen de duivel wel vergeten. Niet alleen geloof is nodig, maar vastheid in het geloof.

Zou Petrus hebben gedacht aan die zwarte nacht dat hij zijn geliefde Meester verloochende? Toen weerstond hij de satan niet. Hoe kwam dat? Hij stond niet vast in het geloof. Jezus had gezegd: jullie zullen deze nacht allemaal Mij in de steek laten. Petrus hechtte geen geloof aan Jezus’ woorden. En wat gebeurde? Hij verloochende Jezus driemaal. Daarom schrijft Petrus niet alleen dat we de duivel, die brullende leeuw, moeten weerstaan, maar dat we dit moeten doen terwijl we vast of sterk staan in het geloof.

Ook schrijft Petrus erbij: wees nuchter en waakzaam. Weer kunnen we denken aan dezelfde nacht. Jezus zei in de hof van Gethsemané tegen drie van Zijn leerlingen, onder wie ook Petrus: blijf hier en waak met Mij. Maar wanneer Jezus een steenworp afstand verder bidt, vallen de drie ‘wachters en bidders’ in slaap. Wanneer Jezus terugkeert, zegt Hij tegen Petrus: “Kunnen jullie niet één uur met Mij waken?” Dit zal hem bij het schrijven van zijn brief nog wel in herinnering zijn gekomen, denk je niet? Daarom roept hij ons op: wees nuchter/sober, wees waakzaam! Als je dat niet bent, moet je er maar niet op rekenen dat die woedende leeuw voor jou op de vlucht gaat!

Petrus schrijft in vers 6: “Verneder u onder Gods krachtige hand”; hetzelfde als wat Jakobus schrijft. Petrus voegt er in vers 7 nog iets heel moois aan toe: “Werp al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u.” Dat is: als jij je tegen de duivel gaat verzetten, denk dan niet dat je het in eigen kracht hoeft te doen. Je kunt het niet in eigen kracht, maar je hoeft het ook niet in eigen kracht. God zorgt voor je, wanneer jij Hem smeekt je te beschermen tegen de duivel. En als je dan meer last van de duivel hebt en moet klagen dat je er niets van hebt terecht gebracht, ja jezelf moet beschuldigen naar satans influisteringen te hebben geluisterd en aan je zondige begeerten te hebben toegegeven, kon het toch nog wel zo zijn dat de duivel heel wat keren wél is gevlucht en dat de Heere je vele malen voor de boze toch heeft bewaard. En al zal niemand van ons over zichzelf tevreden kunnen zijn, toch: dagelijks gelovig vluchtend tot God, zal de overwinning voor jou zijn, zoals de gemeente voor jou bij je doop bad: ... dat U dit kind met Uw Heilige Geest altijd wilt regeren, zodat het in alle gerechtigheid, onder onze enige Leraar, Koning en Hogepriester, Jezus Christus, vroom/dapper tegen de duivel en zijn hele rijk zal strijden en overwinnen.

Ds. W. Pieters

Ds. W. Pieters

Ds. W. Pieters

 • Geboortedatum:
  27-06-1957
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Elspeet
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:
geen reacties

Terug in de tijd

Ik vind het erg moeilijk welke muziek nou wel goed is en welke niet. Ik luister graag naar liedjes van Christian Verwoer...
6 reacties
04-02-2013
Ik heb vrienden van een evangelische kerk. Als je met hen praat merk je dat ze een kind van de Vader zijn. Ook met mense...
geen reacties
04-02-2006
Ik heb een angst en dat is: ik ben heel bang voor een bevalling. Ik zit er nu al aan te denken en wordt dan heel angstig...
8 reacties
04-02-2014
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering