Zaligheid in dankzegging van het doopformulier

Ds. W. van der Wind / geen reacties

05-08-2006, 00:00

Vraag

In de dankzegging van het formulier van de Heilige Doop aan de kinderen lees ik: ...”dat Gij ons en onze kinderen, door het bloed van Uw lieven Zoon Jezus Christus, al onze zonden vergeven, en ons door Uw Heiligen Geest tot lidmaten van Uw eniggeboren Zoon, en alzo tot Uw kinderen aangenomen hebt.” Mijn vraag is, als je dit leest dan is mijn gedachten dat als je gedoopt bent, ben je zalig. Hoe kan dat, want zo kan je zelf bepalen of je zalig wil zijn.

Antwoord

Allereerst moeten we zeggen, dat je niet zelf bepaalt of je gedoopt wilt worden. Dit is een opdracht van de Heere. Hij wil Zijn eigendomsteken op dit nieuwe leven zetten.
 
Ten tweede is dit teken het teken van het Verbond van God met ons, waarin Hij Zijn beloften van trouwe zorg en bescherming doet op grond van Zijn genade in Jezus Christus. Het Verbond is een daad van opzoekende liefde van God uit. We zeggen daarom wel: het verbond is eenzijdig van oorsprong. Maar het is tweezijdig van bestaan. Wij kunnen namelijk in de lichtkring van Gods opzoekende liefde in Christus gaan staan, maar we kunnen het door Hem gesloten Verbond met ons ook verbreken door ontrouw en afgoderij. Dan zijn wij verbondsbrekers geworden.
 
Is het nu zo dat het dus makkelijk is zodoende zalig te worden? Nee, want de prijs daarvoor is bijzonder hoog. Die prijs hadden wij nooit kunnen betalen, maar die heeft Gods Zoon betaald in onze plaats. Wij kunnen alleen maar in dankbaarheid ontvangen en geloven ( = erop vertrouwen), dat het tussen God en ons goed is door Jezus Christus. De Heilige Geest wil ons nu leren deze liefde van God te ontvangen en toe te eigenen in ons leven.
 
Zo mogen wij op grond van het werk van Vader, Zoon en Heilige Geest alleen zalig worden. Ik wens je toe dat je in overgave aan Hen dit alles zult mogen ontvangen.

Ds. W. van der Wind

Ds. W. van der Wind

Ds. W. van der Wind

 • Geboortedatum:
  28-10-1957
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Siddeburen, Steendam-Tjuchem
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

doopformulierkinderdoop
geen reacties

Terug in de tijd

Ik wil deze vraag voor leggen aan ds. M. M. van Campen. Ik heb een vraag n.a.v. de tekst die in de verschillende evangel...
geen reacties
05-08-2008
Ik heb recent een begrafenis meegemaakt. En wij gingen wel naar de kerkdienst, maar niet naar de begraafplaats. Deze twe...
geen reacties
08-08-2019
Aan ds. Van den Brink. Een tijdje geleden ging een preek bij ons over de uitverkiezing. Die riep bij mij wat vragen op, ...
1 reactie
05-08-2014
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering