Veronderstelde wedergeboorte in doopformulier?

Ds. A. Kot / geen reacties

01-10-2001, 00:00

Vraag

Volgens het formulier (kinderdoop), en dan bedoel ik het dankgebed, is het kind zalig: "Wij danken u dat U dit kind in genade aangenomen hebt." Is dit geen veronderstelde wedergeboorte. Als een kind later de kerk en God vaarwel zegt, hoe zit dat dan?

Antwoord

Beste vragenstel(l/st)er,

1. De doop is het teken van Gods genadeverbond waarin Hij ons beloofd zalig te maken met eeuwige heerlijkheid indien wij door een waar geloof Christus omhelzen tot vergeving der zonden. Van dit genadeverbond is de doop het teken. Zoals het water de vuilheid afwast worden wij door het bloed van Christus gereinigd van al onze zonden. Hier is nog meer van te zeggen maar daar ga ik nu aan voorbij.

2. Wij moeten wel goed verstaan dat de doop OP ZICHZELF niet zalig maakt. Dat leert niet alleen het Woord van God maar ook de dagelijkse praktijk. Daar wijs je zelf ook op. De doop is slechts een TEKEN en een ZEGEL. Een teken omdat het ZICHTBARE prediking is. En een zegel omdat God Zijn beloften ONDERSTREEPT. Hoe moeten wij het dan zien? Wel, wat in de doop wordt afgebeeld wordt alleen verkregen door het geloof. Ds. H. van den Belt legt in zijn boekje "Een eeuwig verbond" als volgt uit (ik geef hem wat vrij weer): Het is als met een cadeau dat een kind voor zijn verjaardag krijgt van zijn ouders. Zelfs voordat hij jarig is heeft hij het eigenlijk al. Want zijn ouders doen wat ze beloofd hebben. En als hij het cadeau gekregen heeft moet hij het nog uitpakken. Dat uitpakken mag je zien als een beeld van het geloof dat door de Heilige Geest gewerkt wordt en wat ons ook daadwerkelijk deel geeft aan de schatten van het genadeverbond. Begrijp je?

3. Samenvattend: (a) In de doop hebben we dus van God alles reeds gekregen. Maar let op: we hebben het BELOFTEGEWIJS -dus in de belofte- gekregen. En dat is een zeer grote zaak. (b) Maar wat we in de belofte hebben gekregen moet in het geloof omhelsd worden wil het effectief zijn in ons leven. (c) Zo is dit kind dus in de belofte "aangenomen in genade". Dit heeft dus niets te maken met veronderstelde wedergeboorte. Maar er ligt nog wel deze diepe gedachte in dat gelovige ouders mogen geloven dat God hun jonggestorven kind in genade heeft aangenomen op grond van Zijn verbond.

4. Tenslotte. Bij de doop antwoorden de ouders op de doopvragen. Zij kunnen alleen oprecht hun ja-woord geven wanneer zij zelf door het geloof in Christus zijn. Anders staan ze daar als huichelaars. Maar wanneer het kind tot zijn verstand gekomen is van hem of haar gevraagd worden wat het met het aangeboden "cadeau" doet. "Uitpakken" of niet. Dan zal blijken of Gods beloften van Zijn genadeverbond met ons worden geloofd of niet.

Mag ik je persoonlijk vragen: Jij bent tot je verstand gekomen. Wat heb jij met Gods beloften gedaan? Heb je in het geloof Christus reeds omhelsd? Of heb je Hem tot nu toe verworpen? Het is één van beide.

Je ds. A. Kot

Ds. A. Kot

Ds. A. Kot

 • Geboortedatum:
  25-12-1966
 • Kerkelijke gezindte:
  Divers
 • Woon/standplaats:
  Huizen
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Predikant Vrije Hervormde Gemeente van Huizen

Tags in dit artikel:

doopformulier
geen reacties

Terug in de tijd

Wat betekent dat je geen gesneden beeld of gelijkenis mag maken van hetgeen onder op de aarde is of in de wateren onder ...
2 reacties
30-11-2012
Na veel open en eerlijke gesprekken blijkt seksualiteit voor mijn man zijn grootste behoefte te zijn. Ik wist dat het be...
4 reacties
30-11-2011
In Openbaring 19 wordt gesproken over de 24 ouderlingen en de vier dieren. Wie of wat worden daarmee bedoeld? Is het nie...
geen reacties
30-11-2001
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering