Vragen van panellid

Herziene Statenvertaling

In Psalm 36:6 staat in de Statenvertaling “O HEERE, Uw goedertierenheid is tot in de hemelen; U waarheid tot de bovenste wolken toe.” In de Herziene Statenvertaling wordt het woord “waarheid” met “tro...
Geen reacties
27-09-2019
In Richteren 15 staat dat Simson 300 vossen ving om daarmee het land van de Filistijnen in brand te zetten. Nu zeggen verklaarders (o.a. prof. Paul in de online Studiebijbel) dat het zeer onwaarschijn...
4 reacties
05-09-2018
Waarom is er in Deuteronomium 24:1 een verschil tussen de SV en de HSV? Statenvertaling: "Wanneer een man een vrouw zal genomen en die getrouwd hebben, zo zal het geschieden, indien zij geen genade...
Geen reacties
23-04-2018
Omdat ik mijn tablet met de digitale versie (de website) gebruik in de kerk, valt het me op dat wat de predikant voorleest soms afwijkt van wat de website als vertaling heeft. Een tweetal voorbeeld...
Geen reacties
22-12-2017
Afgelopen week hadden we een dominee zondag in de kerk die nogal liet merken vanaf de kansel dat de Statenvertaling de enige goede vertaling is. Hij wees op de tekst in 2 Petrus 1:19e “(...) en de mor...
4 reacties
06-12-2017
Ik heb een vraag over de vertaling in de HSV van Daniël 7:27. Daar gaat het er over dat “het koningschap en de heerschappij en de grootheid van de koninkrijken onder heel de hemel zullen gegeven worde...
2 reacties
23-11-2017
Ik heb twee vragen. De eerste vraag is: In Romeinen 8:1 staat er in de (H)SV het woord “verdoemenis” terwijl er in de NBV, NBG ‘51 en de Naardense vertaling “veroordeling” staat. Wat staat er in de gr...
Geen reacties
12-09-2017
Gaf Jezus Zijn ziel of zijn leven? In Mattheus 20:28 (en Markus 10:45) lees ik: “Zoals ook de Zoon des mensen niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen, en Zijn ziel te geven tot een los...
3 reacties
02-03-2017
In Lukas 14:26 is het woordje “miseō” vertaald met “haat”, óók in de HSV. In deze context betekent dat echter niet haten, zoals wij dat kennen, maar “op de tweede plaats stellen”. Wat mij dan verbaast...
Geen reacties
19-01-2017
Waarom is het woord kribbe in de HSV niet aangepast, aangezien het tegenwoordig andere betekenissen heeft?
Geen reacties
09-12-2016
Een vraag over 1 Korinthe 11:15, niet zo zeer over de hoofdbedekking maar over de vertaling door de HSV. Er staat: “Maar als een vrouw lang haar draagt, is het voor haar een eer, omdat het lange haar ...
Geen reacties
20-10-2016
Ik heb een vraag over Micha 2:12. Daar staat: “Ik zal het samenbrengen als schapen van Bozra, als een kudde midden in zijn weide.” In eerste instantie vond ik dat wat opmerkelijk overkomen. Wat hebben...
1 reactie
10-10-2016
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering