Vragen van panellid

Herziene Statenvertaling

Wij zijn erg blij met de HSV, die de SV op een heldere hedendaagse wijze weergeeft. De vertalers hebben een goed werk afgeleverd door de tekst zo toegankelijk mogelijk te maken. Wat ik mij wel afvraag...
Geen reacties
29-09-2016
In Handelingen 28 wordt verhaald dat Paulus op Malta (Milete) zou zijn gebeten door een gifslang. Nu wil het feit dat er op Malta (op dit moment) helemaal geen gifslangen voorkomen! Is het niet veel a...
2 reacties
26-08-2016
In Jer. 3:1 lezen we in de SV: “Gij nu hebt (met) veel boeleerders gehoereerd, keer nochtans weder tot Mij, spreekt de HEERE.” Een oproep aan het volk om terug te keren naar de Heere. De HSV (en NBG) ...
1 reactie
23-05-2016
Waarom heeft de HSV in Romeinen 16 Junia met Junias, een niet bestaande mannelijke vorm van Junia, vertaald? Dit is ook de keuze van de Statenvertalers geweest, maar het is toch wel duidelijk dat dit ...
3 reacties
11-05-2016
Aan iemand van de Herziene Statenvertaling. Bij het bestuderen van de Bijbel maak ik gebruik van meerdere vertalingen. De Statenvertaling en de Herziene Statenvertaling zijn bij mij favoriet, omdat de...
Geen reacties
07-05-2016
Tijdens het lezen in de HSV viel het me op dat de zinsnede "het geschiedde" uit de SV vrijwel altijd is vertaald met "het gebeurde". Wat mij betreft volkomen terecht, want "geschiedde" is eigenlijk ee...
2 reacties
15-04-2016
Ik heb een vraag aan een HSV-specialist. Ik ben dankbaar voor de HSV omdat deze de Bijbel op een betrouwbare wijze aanzienlijk leesbaarder maakt. Mijn vraag is als volgt: In Mattheüs 3:1 staat: “In di...
Geen reacties
27-01-2016
Johannes 21, Jezus en Petrus. Een vraag. Als ik het in de HSV lees dan vind ik dat hier een verarming optreed. “Houden van” is toch niet hetzelfde als “liefhebben?”. Wat zegt de grondtekst en wat zegt...
1 reactie
02-12-2015
Waarom staan bepaalde gedeelten in de Herziene Statenvertaling schuingedrukt?
Geen reacties
22-09-2015
Aan een medewerker van de BMU en/of de HSV. En als dat niet mogelijk is aan iemand met kennis van de Hebreeuwse grondtaal. Mijn vraag betreft een verschil in uitleg en vertaling m.b.t. Exodus 27:20 en...
Geen reacties
26-08-2015
In Johannes 6:34 staat "Heere, geef ons altijd dit Brood." In de SV staat Brood met een hoofdletter. In de HSV staat het met een kleine letter. "Heere, geef ons altijd dat brood." Welk B(b)rood wordt ...
Geen reacties
13-11-2014
In het laatste gedeelte van Markus 10 wordt de geschiedenis van Bartimeüs beschreven. Het valt me op dat de HSV in vers 52 schrijft: "Meteen werd hij weer ziende", het woordje “weer” is hier schuinged...
Geen reacties
20-10-2014
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering