Vertaling van “waarheid”

Herziene Statenvertaling / geen reacties

27-09-2019, 07:56

Vraag

In Psalm 36:6 staat in de Statenvertaling “O HEERE, Uw goedertierenheid is tot in de hemelen; U waarheid tot de bovenste wolken toe.” In de Herziene Statenvertaling wordt het woord “waarheid” met “trouw” vertaald. In de King James-vertaling wordt het woord “waarheid” met “faithfulness” vertaald. Wat is het grondwoord van “waarheid” en waarom wordt dit verschillend vertaald? Is het nu trouw of waarheid?

Antwoord

Laten we eerst het Hebreeuwse grondwoord ’emunah bekijken. De onderliggende betekenis komt duidelijk naar voren in Exodus 17:12. Daar gaat het over Aäron en Hur die de handen van Mozes ondersteunen. De SV zegt hier dat zijn handen “gewis” waren. De HSV zegt “onbeweeglijk”. Hier vinden een belangrijk aspect van de betekenis van dit woord. Het gaat om iets dat onbeweeglijk vast staat en waar je altijd op kunt vertrouwen. De statenvertalers kozen ervoor om dat weer te geven met “waarheid”. In het hedendaagse Nederlands dekt dit woord echter niet meer de volle breedte van de betekenis van het grondwoord. Daarom is gekozen voor “trouw”, dat overeenstemt met het “faithfulness” van de King James Version.

R. de Blois

Herziene Statenvertaling

Herziene Statenvertaling

  • Kerkelijke gezindte:
    Divers
  • Woon/standplaats:
    Divers
  • Status:
    Actief
geen reacties

Terug in de tijd

Ik ben een jongedame van 20 jaren jong en zit met een lastig probleempje.. Ik ben vaak ongesteld. Na twee weken en twee ...
geen reacties
26-09-2008
Mijn partner en ik hebben steeds ruzie. Soms gaat het even tijdje goed, maar de bom barst telkens weer. Het is zo erg da...
4 reacties
26-09-2017
Aan mevrouw Rots. Omdat u de zaken altijd van twee kanten bekijkt en nuchter in het leven staat met ondertussen een stuk...
10 reacties
26-09-2014
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering