Vertaling van “waarheid”

Herziene Statenvertaling / geen reacties

27-09-2019, 07:56

Vraag

In Psalm 36:6 staat in de Statenvertaling “O HEERE, Uw goedertierenheid is tot in de hemelen; U waarheid tot de bovenste wolken toe.” In de Herziene Statenvertaling wordt het woord “waarheid” met “trouw” vertaald. In de King James-vertaling wordt het woord “waarheid” met “faithfulness” vertaald. Wat is het grondwoord van “waarheid” en waarom wordt dit verschillend vertaald? Is het nu trouw of waarheid?

Antwoord

Laten we eerst het Hebreeuwse grondwoord ’emunah bekijken. De onderliggende betekenis komt duidelijk naar voren in Exodus 17:12. Daar gaat het over Aäron en Hur die de handen van Mozes ondersteunen. De SV zegt hier dat zijn handen “gewis” waren. De HSV zegt “onbeweeglijk”. Hier vinden een belangrijk aspect van de betekenis van dit woord. Het gaat om iets dat onbeweeglijk vast staat en waar je altijd op kunt vertrouwen. De statenvertalers kozen ervoor om dat weer te geven met “waarheid”. In het hedendaagse Nederlands dekt dit woord echter niet meer de volle breedte van de betekenis van het grondwoord. Daarom is gekozen voor “trouw”, dat overeenstemt met het “faithfulness” van de King James Version.

R. de Blois

Herziene Statenvertaling

Herziene Statenvertaling

  • Kerkelijke gezindte:
    Divers
  • Woon/standplaats:
    Divers
  • Status:
    Actief
geen reacties

Terug in de tijd

Enige tijd geleden ben ik na een huwelijk van meer dan 15 jaar gescheiden van de vader van mijn kinderen. Mijn ex-partne...
geen reacties
27-09-2018
Waarom is het de gewoonte dat jongens/mannen gaan staan onder het bidden? Is daar een bijbels argument voor? Onze zoon m...
10 reacties
26-09-2013
Vaak zeggen dominees dat Jezus morgen al terug kan komen. Toch zijn er nog heel veel profetieën uit de Bijbel nog niet v...
2 reacties
26-09-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering