Echtscheidingsbrief schrijven

Herziene Statenvertaling / geen reacties

23-04-2018, 08:35

Vraag

Waarom is er in Deuteronomium 24:1 een verschil tussen de SV en de HSV?

Statenvertaling: "Wanneer een man een vrouw zal genomen en die getrouwd hebben, zo zal het geschieden, indien zij geen genade zal vinden in zijn ogen, omdat hij iets schandelijks aan haar gevonden heeft, dat hij haar een scheidbrief zal schrijven, en in haar hand geven, en ze laten gaan uit zijn huis."

Herziene Statenvertaling: "Wanneer een man een vrouw genomen heeft en met haar getrouwd is, en het gebeurt dat zij geen genade meer vindt in zijn ogen, omdat hij iets schandelijks aan haar gevonden heeft, en hij haar een  echtscheidingsbrief schrijft, die in haar hand geeft en haar uit zijn huis wegstuurt,"

In de SV staat er een gebiedende wijs en in de HSV gaat het over een veronderstelling. Als ik het Nieuwe Testament lees, krijg ik de indruk dat Jezus en de Farizeeën de SV-vertaling kenden.

Antwoord

Naar onze mening doet de versie van de HSV meer recht aan de structuur van de Hebreeuwse tekst. De Kanttekeningen bij de SV geven overigens aan dat deze optie ook een goede vertaling is.

Naar onze mening doet deze interpretatie ook meer recht aan andere plaatsen in de Schrift waar duidelijk wordt dat de Heere echtscheiding verafschuwt. De strekking van Deut 24:1-4 wordt zoiets als: echtscheiding is geen goede zaak, maar mocht het toch gebeuren, laat het dan met zekere orde verlopen...

De Farizeeën gaven duidelijk de voorkeur aan de interpretatie zoals die in de SV te vinden is. De Heere wijst echter een andere weg.

Hartelijke groet,
Reinier de Blois

Herziene Statenvertaling

Herziene Statenvertaling

  • Kerkelijke gezindte:
    Divers
  • Woon/standplaats:
    Divers
  • Status:
    Actief

Tags in dit artikel:

HSVStatenvertaling
geen reacties

Terug in de tijd

Zijn aandelen ethisch verantwoord of waarschuwt de bijbel tegen deze vorm van beleggen en winst (of verlies) maken?
geen reacties
23-04-2004
Sinds kort heb ik de Alphacursus gevolgd en ben mij dankzij deze cursus meer bezig gaan houden met het geloof. Omdat het...
6 reacties
23-04-2013
In de Nadere Reformatie hebben verschillende oude schrijvers reformatiewerken geschreven (Koelman, Lodensteyn, e.a.) en ...
geen reacties
23-04-2004
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering