De lengte van de reus Goliath

Herziene Statenvertaling / 3 reacties

25-08-2021, 08:06

Vraag

In de Herziene Statenvertaling die zich baseert op de Masoretische tekst voor het Oude Testament staat dat Goliath een lengte van 6 el en een span had, wat neer zou komen op bijna 3 meter. Nu blijkt dat in de Dodezeerollen  Goliath een lengte van 4 el word toegekend, wat neer zou komen op slechts 2 meter. Hoe kan hier zo’n groot verschil in zitten en waarom hebben veel bijbelvertalingen de Masoretische tekst aangehouden terwijl de Dodezeeteksten veel ouder zijn?

Een lengte van 2.06 m lijkt mij veel aannemelijker/realistischer dan 3 meter. De langste mensen uit onze tijd komen nog niet eens in de buurt van 3 meter, terwijl wij beschikken over vele malen betere gezondheidsmiddelen en voeding. Aangezien de gemiddelde Kanaäniet vermoedelijk slechts 165 cm of kleiner was in die tijd, zou een 2.06 m grote man ook een reus zijn in hun ogen, zoals de Bijbel hem omschrijft, maar zou hij wel een realistischer lengte hebben. Is dit dus niet een foute keuze van de vertalers om de bijna 3 meter aan te houden?

Antwoord

Dit is inderdaad een interessante kwestie. Naast de Dodezeerollen heeft ook de Septuaginta het over vier ellen en een span.

De commentaren zijn het er echter niet over eens wat de juiste tekst zou moeten zijn. Sommigen gaan uit van 4, anderen geven toch de voorkeur aan 6, temeer omdat dat beter in het verband past van de andere cijfers, zoals een harnas van zo’n 50 kilo en een speerpunt van zo’n 6 kilo. Zelfs voor een man van ruim 2 meter lang is dat erg zwaar. Voor een man van ruim 3 meter ligt dat mogelijk meer in de lijn der verwachtingen.

Verder heeft de HSV als herziening van de SV zo weinig mogelijk in willen grijpen in de grondtekstkeuze van de statenvertalers. Dat is alleen gebeurd in gevallen waar er meer zekerheid was over de juiste tekst.

Hartelijke groet,
Reinier de Blois

Herziene Statenvertaling

Herziene Statenvertaling

  • Kerkelijke gezindte:
    Divers
  • Woon/standplaats:
    Divers
  • Status:
    Actief
3 reacties
drj
06-09-2021 / 11:41
https://en.wikipedia.org/wiki/Édouard_Beaupré
Davinci83
06-09-2021 / 23:47
Er staat toch ook zoiets als dat de Isrealieten zichzelf als sprinkhanen zagen.. dat doe je niet met maar 40 cm verschil toch? Als je Genesis 6:4 leest worden er reuzen genoemd (nephilim.. google daar maar eens op, dan vind je heel wat intressante info). Er wordt gezegd dat er ook nog zulke reuzen na de zondvloed zijn geweest. Goliath past daar mogelijk ook bij. Van de koning Og (van Basan) wordt in Deutronomium 3:11 ook iets heel opmerkelijk gezegd: "...Zie, zijn bed was een bed van ijzer. Bevindt het zich niet in Rabba van de Ammonieten? De lengte ervan is negen el, en de breedte vier el, [gemeten] naar de elleboog van een man..." Dan heb je het over een bed met een lengte van 4 meter (!).
Jesaja40
15-09-2021 / 15:17
Een el is een oude lengtemaat die, althans in Nederland, circa 69,4 cm bedroeg.

6 el is dus omgerekend 416,4 meter en nog een handbreedte daarbij opgeteld.

Dan klopt het heel erg aardig in de vertolking naar de Nederlandse maatstaf. De heren statenvertalers hebben dankbaar gebruik gemaakt van de Joodse kennis die in vergelijk was met de toen gangbare lengtematen.

4 el is ook een uitstekende notitie, toen de vorige lengtemaat ongeveer 104 cm moet zijn geweest.

Dus ruim 4 meter klopt met het te dragen gewicht en de notitie van een groot brallend stemgeluid en de dreunende voetstappen van Goliath.
Je kunt op dit bericht reageren. Klik hier om in te loggen.

Terug in de tijd

Ik heb al een paar keer geprobeerd om zelfmoord te plegen, maar dat is niet gelukt. Verder gebruik ik ook drugs en heb i...
geen reacties
24-08-2003
Geachte dr. Borst. Vorige week was m'n kleindochter van 4 jaar aan het logeren en zei dat ze van de vader (als haar moed...
12 reacties
24-08-2011
Ik heb al reeds twee jaar bijna een ‘Linea Nigra’ op mijn buik die zeer opvalt, zonder dat ik ooit zwanger ben geweest. ...
geen reacties
25-08-2020
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering