Engel bracht water van Bethesda in beweging

Herziene Statenvertaling / geen reacties

07-01-2021, 14:27

Vraag

Ik heb een vraag over Johannes 5:4. In sommige bijbelvertalingen staat er dat er een engel was die het water in beweging bracht en in andere (de mijne) niet. Dit lijkt me meer dan een vertalingsprobleem. Kunt u dit uitleggen?

Antwoord

Deze woorden bevinden zich in de Textus Receptus, de Griekse grondtekst die door de statenvertalers gebruikt werd. De meeste moderne vertalingen zijn gebaseerd op de zogenoemde kritische tekst, die zijn oorsprong vindt in oudere handschriften die in de tijd van de Statenvertaling nog niet bekend waren. In deze kritische tekst ontbreken meerdere verzen die niet in de oudere handschriften voorkomen. Men gaat er dus van uit dat deze woorden later toegevoegd zijn. Hier is in de laatste decennia veel over gediscussieerd en de discussie heeft soms een heftig karakter gekregen. Ik wil daar nu niet op ingaan. De HSV, als herziening van de SV, is ook op de Textus Receptus gebaseerd.

Hartelijke groet,
Reinier de Blois

Herziene Statenvertaling

Herziene Statenvertaling

  • Kerkelijke gezindte:
    Divers
  • Woon/standplaats:
    Divers
  • Status:
    Actief

Tags in dit artikel:

bijbelvertalingen
geen reacties

Terug in de tijd

Waarom blijven christenen volhouden dat ze onreine dieren mogen eten terwijl vermeld staat in het Oude en Nieuwe Testame...
geen reacties
07-01-2019
Ik heb een vraag aan ds. Brugge. Ik zelf zit in een PKN-gemeente, maar ben benieuwd hoe u hierover denkt. Jezus zegt: Zo...
geen reacties
07-01-2009
We hebben een groot gezin met meer dan 10 kinderen en dat zien we als een zegen, ook al denken mensen in onze omgeving d...
geen reacties
08-01-2020
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering