Verschillende vertalingen van Handelingen 20:24

Herziene Statenvertaling / Geen reacties

17-02-2020, 07:56

Vraag

In de Herziene Statenvertaling staat in Handelingen 20:24: “Maar ik maak mij nergens zorgen over, en ook acht ik mijn leven niet kostbaar voor mijzelf, opdat ik mijn loop met blijdschap mag volbrengen, evenals de bediening die ik van de Heere Jezus ontvangen heb om te getuigen van het Evangelie van Gods genade.” Noch in Engelse vertalingen, noch in de grondtekst lees ik iets over “Maar ik maak mij nergens zorgen over” en “met blijdschap”. Waar komen deze gedeelten vandaan? Graag hoor ik of de HSV-vertalers bewust voor deze twee toevoegingen kozen en wat de reden hiervoor was.


Antwoord

Beide verschillen komen voort uit verschillende versies van de Griekse grondtekst. De SV en de HSV zijn gebaseerd op de zogenoemde “textus receptus”, terwijl modernere vertalingen de zogenoemde kritische tekst volgen die gebaseerd is op oudere manuscripten die in de tijd van de SV veelal nog niet ontdekt waren. Er wordt door velen heftig gediscussieerd over de vraag welke van beide teksttradities betrouwbaarder is. In elk geval hebben de herzieners van de SV ervoor gekozen om dezelfde grondtekst te volgen als de SV.

Hartelijke groet,
Reinier de Blois

Lees meer artikelen over:

Herziene Statenvertaling (HSV)
Dit artikel is beantwoord door

Herziene Statenvertaling

  • Kerkelijke gezindte:
    Divers
  • Woon/standplaats:
    Divers
  • Status:
    Actief
94 artikelen
Herziene Statenvertaling

Dit panellid heeft meerdere artikelen geschreven
Geen reacties

Terug in de tijd

Zijn de psalmen en gezangen uit het pianoboek van Reuver "Tot Uw Dienst", de psalmen en gezangen zoals ze in HSV staan? Ik ben namelijk piano aan het leren/studeren, maar wil graag tot eer van de Heer...
1 reactie
14-02-2014
Wat is de precieze betekenis van de woorden “Jezus Christus en Die(n) gekruisigd”? Waar wijst “en Die(n)” op?
Geen reacties
14-02-2018
Vriendelijk dank voor de tijd die u hebt genomen voor het beantwoorden van mijn vraag. Ik zal eerst uw vragen beantwoorden voor ik mijn overgebleven vragen aan u zal stellen. De persoon die schuil gaa...
Geen reacties
14-02-2006
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering