Vragen van panellid

Herziene Statenvertaling

Ik heb een vraag over het begin van de Tien Geboden in Exodus 20:2 in de Herziene Statenvertaling: “Ik ben de HEERE, uw God, Die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft.” Waarom is er ...
2 reacties
09-12-2021
Hoe moeten we aankijken tegen het HSV21-project? Dit naar aanleiding van het artikel 'Reviseer Statenvertaling niet, maar werk aan HSV21'. Waarom toch altijd het willen aanpassen van de Statenverta...
Geen reacties
10-11-2021
Klopt het dat bij de Herziene Statenvertaling gebruik gemaakt is van de Griekse tekst bij het evangelie van Mattheüs i.p.v. de vroegere Hebreeuwse grondtekst? En zo ja, waarom is hiervoor gekozen?
Geen reacties
27-10-2021
In de Herziene Statenvertaling die zich baseert op de Masoretische tekst voor het Oude Testament staat dat Goliath een lengte van 6 el en een span had, wat neer zou komen op bijna 3 meter. Nu blijkt d...
3 reacties
25-08-2021
In Mattheus 27:49 (New Century Version + SW) staat: “De overigen echter zeiden: Laat het zijn! Laten we zien of Elia komt om hem te redden! Een andere nu, een lanspunt genomen hebbend, doorstak Zijn z...
Geen reacties
01-07-2021
Waarom worden plaatsen Bijbel soms per vertaling verschillend gespeld? Vooral voor kinderen die nog weinig Bijbelkennis hebben is dit erg verwarrend. Ik vraag me oprecht af hoe dit kan en waarom men h...
1 reactie
19-05-2021
Ik heb een vraag over Johannes 5:4. In sommige bijbelvertalingen staat er dat er een engel was die het water in beweging bracht en in andere (de mijne) niet. Dit lijkt me meer dan een vertalingsprob...
Geen reacties
07-01-2021
Hoe staat de tekst uit Hooglied in de oorspronkelijke grondtekst; springende over of op de bergen? In de Statenvertaling staat op de bergen, in de Herziene vertaling over de bergen.
Geen reacties
23-09-2020
In Psalm 132 is er in de Statenvertaling sprake van “kroon” (“op hem zal zijn kroon bloeien”) en in de HSV van “diadeem” (“op hem zal zijn diadeem schitteren”) Vaak is een andere vertaling van de Herz...
Geen reacties
14-05-2020
Ik heb een vraag over de HSV-vertaling van Galaten 2:20. De Herziene Statenvertaling heeft: “Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar...” De Statenvertaling heeft: “Ik ben met Christ...
Geen reacties
30-04-2020
In de Herziene Statenvertaling staat in Handelingen 20:24: “Maar ik maak mij nergens zorgen over, en ook acht ik mijn leven niet kostbaar voor mijzelf, opdat ik mijn loop met blijdschap mag volbrengen...
Geen reacties
17-02-2020
Laatst lazen wij 2 Koningen 8:10 thuis aan tafel in de Statenvertaling (SV), waar het volgende staat: “En Elísa zeide tot hem: Ga, zeg, gij zult ganselijk niet genezen; want de HEERE heeft mij getoond...
Geen reacties
30-10-2019
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering