Vragen van panellid

Herziene Statenvertaling

Afgelopen week hadden we een dominee zondag in de kerk die nogal liet merken vanaf de kansel dat de Statenvertaling de e...
4 reacties
06-12-2017
Ik heb een vraag over de vertaling in de HSV van Daniël 7:27. Daar gaat het er over dat “het koningschap en de heerschap...
2 reacties
23-11-2017
Ik heb twee vragen. De eerste vraag is: In Romeinen 8:1 staat er in de (H)SV het woord “verdoemenis” terwijl er in de NB...
geen reacties
12-09-2017
Gaf Jezus Zijn ziel of zijn leven? In Mattheus 20:28 (en Markus 10:45) lees ik: “Zoals ook de Zoon des mensen niet gekom...
3 reacties
02-03-2017
In Lukas 14:26 is het woordje “miseō” vertaald met “haat”, óók in de HSV. In deze context betekent dat echter niet hat...
geen reacties
19-01-2017
Waarom is het woord kribbe in de HSV niet aangepast, aangezien het tegenwoordig andere betekenissen heeft?
geen reacties
09-12-2016
Een vraag over 1 Korinthe 11:15, niet zo zeer over de hoofdbedekking maar over de vertaling door de HSV. Er staat: “Maar...
geen reacties
20-10-2016
Ik heb een vraag over Micha 2:12. Daar staat: “Ik zal het samenbrengen als schapen van Bozra, als een kudde midden in zi...
1 reactie
10-10-2016
Wij zijn erg blij met de HSV, die de SV op een heldere hedendaagse wijze weergeeft. De vertalers hebben een goed werk af...
geen reacties
29-09-2016
In Handelingen 28 wordt verhaald dat Paulus op Malta (Milete) zou zijn gebeten door een gifslang. Nu wil het feit dat er...
2 reacties
26-08-2016
In Jer. 3:1 lezen we in de SV: “Gij nu hebt (met) veel boeleerders gehoereerd, keer nochtans weder tot Mij, spreekt de H...
1 reactie
23-05-2016
Waarom heeft de HSV in Romeinen 16 Junia met Junias, een niet bestaande mannelijke vorm van Junia, vertaald? Dit is ook ...
3 reacties
11-05-2016
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering