Artikelen met tag

bijbelvertalingen

Mijn vraag gaat over de Herziene Statenvertaling, om precies te zijn over de geslachtsregisters in het nieuwe testament....
7 reacties
18-03-2011
Over de Herziene Statenvertaling. Ik ben gewend om uit de Bijbel te lezen. Vroeger als kind luisterde je gewoon mee, ook...
2 reacties
15-03-2011
Ik heb een vraag aan iemand van de HSV. Ten eerste: ik ben blij met de HSV. Soms loop ik tegen een tekst aan die duideli...
1 reactie
07-03-2011
In de Statenvertaling staat in Psalm 91:14: “Dewijl hij Mij zeer bemint, spreekt God, zo zal Ik hem uithelpen; Ik zal he...
1 reactie
01-03-2011
In de HSV is "de dag des Heeren" in Handelingen 2:20 en 1 Thessalonicenzen 5:2 vertaald met "de dag van de Heere". Waaro...
1 reactie
14-02-2011
Wij zijn gisteravond op huisbezoek gewezen op een verschil tussen de SV en de HSV in Genesis 28:12. In de SV staat: "En ...
9 reacties
12-02-2011
Graag aan een grondtekstkenner voorleggen: Het betreft de zogeheten ”comma Johanneum”, een korte zin (”comma”) die in de...
1 reactie
12-02-2011
Geachte heer/mevrouw. Ook ik lees inmiddels de HSV en ik ben er ontzettend blij mee! Het enige wat voor mij op het momen...
geen reacties
01-02-2011
In Lukas 2:14 lees ik: "Ere zij God in den hoge, en vrede op aarde bij mensen des welbehagens." (NBG-vertaling 1951). In...
geen reacties
31-01-2011
Geachte mensen van de HSV. Zoals veel mensen heb ik ook veel vragen over het verschil tussen bepaalde teksten in de SV e...
8 reacties
27-01-2011
Jeremia 3:1 komt in de HSV totaal anders op me over dan in de SV. In de SV klinkt het als een oproep om toch terug te ke...
3 reacties
20-01-2011
Waarom is het woord "hel" in de SV vervangen door "het rijk van de dood" in de HSV? Het lijkt afgezwakt en minder ernsti...
11 reacties
14-01-2011
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering