Hij is opgewekt

prof. dr. M.J. Paul / 3 reacties

20-05-2011, 18:00

Vraag

Geachte dr. M. J. Paul. Met permissie stel ik u deze vraag; een vraag die rees na de paasviering. Het viel ons op dat (u), in de HSV een andere vertaling hebt toegepast op de tekst in Lukas 24:6. "Hij is hier niet, maar Hij is opgewekt." Stel dat het niet uitmaakt, waarom blijft het dan niet gewoon: "Hij is hier niet, maar Hij is opgestaan"!? Het lijkt mij dat deze tekst toch duidelijk genoeg is? Door uw toelichting kan ik het wellicht beter begrijpen en het duidelijk aan de kinderen uitleggen.

Antwoord

Beste vraagsteller,

In de afgelopen jaren heb ik meegewerkt aan diverse Bijbelboeken van het Oude Testament voor de Herziene Statenvertaling. Voor het Nieuwe Testament draag ik geen verantwoordelijkheid, maar ik ken de mensen die daaraan gewerkt hebben.

In het Grieks staat in deze tekst het werkwoord egeiroo, en dat betekent "opwekken". De Vader heeft Zijn Zoon opgewekt uit de dood. Het werkwoord anistèmi betekent "opstaan": Christus stond op uit de dood. Inhoudelijk is het allebei waar, maar de HSV maakt –hier en elders– duidelijker dan de SV onderscheid tussen beide Griekse werkwoorden. De beslissing heeft in dit geval niets met begrijpelijkheid in het Nederlands te maken.

Op de website www.statenvertaling.nu staat een rubriek Aantekeningen. Daarin komen toelichtingen te staan bij de vertaalkeuzes. Lukas 24:6 is nog niet opgenomen, maar hopelijk gebeurt dat binnenkort.

Prof. dr. M. J. Paul

prof. dr. M.J. Paul

prof. dr. M.J. Paul

 • Geboortedatum:
  13-03-1955
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Ede
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  -Eindredacteur Studiebijbel OT
  -Senior docent Oude Testament (CHE)
  -Deeltijd hoogleraar OT te Leuven (B)
  -Directeur-bestuurder THGB

Tags in dit artikel:

bijbelvertalingen
3 reacties
Christian
20-05-2011 / 19:32
Ergo: ongeacht de juistheid van deze 'correctie', is opnieuw aangetoond dat de HSV geen herziening maar een hertaling is.
klapschaatser
20-05-2011 / 23:20
Prima hoor. Als jij daar beter van slaapt 's nachts.
De afkorting blijft HSV trouwens ;-)
Omega
23-05-2011 / 10:39
Het ware te wensen dat sommige predikanten uit een bepaald segment in onze achterban de HSV gingen gebruiken. Als Christus uit de woordverkondiging wordt gehaald of als er zelfs beweerd wordt dat 'het' niet met Christus begint, maar met zondekennis (dus eerst jezelf opknappen), dan kan ik maar één conclusie trekken: de SV is zelfs voor deze predikanten niet meer te begrijpen. Beter een HSV dan een leugenleer.

Terug in de tijd

Mijn schoonzus heeft euthanasie gepleegd. Mag ik dan wel naar de uitvaart? Ze wordt gecremeerd.
geen reacties
20-05-2019
Ik hoorde pas een preek over “in Uw handen beveel ik Mijn Geest”. De dominee zei dat de Heere dat voor ONS heeft gedaan,...
geen reacties
20-05-2008
Geliefde ds. A. Simons. Nu mocht ik door Gods voorzienigheid iets van u lezen. Hoewel het een duistere tijd is, waarin h...
geen reacties
20-05-2008
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering