Uitleg Deuteronomium 22

drs. L. B. C. Boot / 1 reactie

16-05-2011, 16:26

Vraag

Er zijn al veel vragen gesteld over Deuteronomium 22:5. Maar nu lees ik in de HSV dat kleren letterlijk "voorwerpen" betekenen. Nu ben ik als vrouw nogal technisch en klusserig aangelegd en ik doe veel klusjes in huis wat normaal mannen doen, want mijn man heeft wat klussen betreft twee linkerhanden. Mag dat in bijbels opzicht wel dan?

Antwoord

Beste vraagstelster,

Als je de Statenvertaling met de Kanttekeningen leest, kun je zien dat de Statenvertalers bij deze tekst al eenzelfde soort opmerking geplaatst hebben. De Kanttekeningen vermelden bij het woordje "kleed" het volgende: Hebr. tuig, gereedschap. Dat blijkt helemaal als je de verwijstekst leest die hier genoemd wordt. In de uitleg bij Leviticus 15:4 in de Kanttekeningen vermelden de Statenvertalers wat er in hun Hebreeuws woordenboek stond: "Het Hebreeuwse woord betekent hier allerlei huisraad, gereedschap, vaten, klederen, werktuig, roerend goed." Het Hebreeuwse woord waar het hier om gaat, heeft dus een heel scala aan betekenissen.

De betekenis van een woord wordt altijd door het onmiddellijke tekstverband bepaald. In Deuteronomium 22:5 heeft het, gelet op het verband, betrekking op kleding. De noot in de Herziene Statenvertaling is geplaatst, omdat het Hebreeuws wel degelijk ook aparte woorden voor kleding kent en hier nu juist dat veel algemenere woord met veel meer en heel andere betekenissen wordt gebruikt.

Deuteronomium 22:5 gaat primair over het kledingonderscheid tussen man en vrouw. Tenminste, zo hebben de Statenvertalers het opgevat en in hun voetspoor bevindt zich ook de herziening.

Terugkomend op je vraag of je als vrouw in huis klusjes mag doen volgens de Bijbel, doet mij onmiddellijk denken aan het gedicht in Spreuken 31 over de de(u)g(d)elijke vrouw. In schitterend Hebreeuws en in een prachtige kunstvorm waarbij het gedicht het hele Hebreeuwse alfabet volgt, vind je hier een loflied op de vrouw, waarin er nog veel meer aspecten dan klussen in en om huis bezongen worden. Met Spreuken 31 in je hand mag je heel veel doen en krijg je daarvoor alle lof toegezongen. Met Spreuken 31 in je hart heb je de kern van je vrouwzijn te pakken: een vrouw die de HEERE vreest, die zal geprezen worden (Spreuken 31:30b).

Met vriendelijke groet,
Ds. L. B. C. Boot

drs. L. B. C. Boot

drs. L. B. C. Boot

 • Geboortedatum:
  21-10-1969
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Veenendaal
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:
  * Emeritus predikant
  * Bestuursondersteuner van de Stichting Herziening Statenvertaling
  * Adviseur Herziene Statenvertaling bij Uitgeversgroep Jongbloed B.V. in Heerenveen

Tags in dit artikel:

bijbelvertalingen
1 reactie
janneke7337
16-05-2011 / 21:25
Wat ik me afvraag, waarom word Deut. 22:5 altijd gebruikt als bewijs voor kleding voor de vrouw?
In vers 11 staat "Gij zult geen kleed van gemengde stof aantrekken, wollen en linnen te gelijk"
en lees de rest van de verzen maar eens door, daar houd zich toch niemand aan, waarom dan wel specifiek aan dat vers 5?

Volgens mij leert de bijbel dat er duidelijk verschil moet zijn tussen man en vrouw, dat is alles, niets meer niets minder toch?

Terug in de tijd

Aan kand. Terreehorst. Via Youtube kwam ik terecht bij de preek die u gehouden hebt in de HHG Apeldoorn over Psalm 85. D...
geen reacties
17-05-2017
Ik ben een man van 36 en woon samen met mijn vriendin. In mijn jeugd ben ik christelijk opgevoed en weet dus dat samenwo...
14 reacties
16-05-2012
De laatste tijd voel ik mij zo verschrikkelijk verdrietig, alles is mij te veel. Het huishouden, gezin, nevenactiviteite...
5 reacties
16-05-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering