HSV helemaal niet nodig?

Ds. C.G. Vreugdenhil / 4 reacties

07-04-2011, 10:45

Vraag

HSV helemaal niet nodig? Wat doen we nu met onze dyslecte mede-christenen? Wat met kinderen met een kleine woordenschat? Wat doen we met onze medereizigers naar de eeuwigheid die nog nooit uit een Bijbel gelezen hebben? De Heere werkt door Woord en Geest, maar ook gebruikt Hij goedertieren boodschappers van de blijde boodschap. Zou dit dan in een vreemde taal zijn die gesproken werd door over-overgrootouders? Ik heb moeite met uitspraken dat de Heere het in je hart moet werken en dat we daarom maar in zo oud mogelijke taal de Bijbel moeten lezen. Lukas 2:7: "Ende sy baerde haren eerst-geboren soon, ende wandt hem in doecken, ende leyde hem neder inde cribbe, om dat voor haer lieden geen plaetse en was inde herberge." Of zo: "En zij baarde haar eerstgeboren Zoon, en wond Hem in doeken, en legde Hem neer in de kribbe, omdat voor hen geen plaats was in de herberg." Of zo: "En zij baarde haar eerstgeboren Zoon, wikkelde Hem in doeken en legde Hem in de kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg." Waarom willen zoveel mensen het oude op deze manier vasthouden? Is dit angst voor het nieuwe? Is het angst dat hoeren en tollenaars ook bekeerd worden en zij er naast moeten aanzitten? Is het angst voor onzuiverheden, die in alle vertalingen zitten omdat het vertalingen zijn? Of willen we alles op alles zetten om uit de handen van God te blijven, want God moet het doen. Honderd procent waar, maar God zegt ook: "Je hebt niet gewild dat ik koning over je zal zijn". Ik kan het niet rond krijgen in mijn hoofd. Weet iemand hier antwoord op?

Antwoord

Beste vriend, om met je laatste opmerking te beginnen, ik kan het ook niet allemaal rondkrijgen in mijn hoofd. Mensen denken nu eenmaal verschillend. Wie het evangelie graag in ouderwetse taal hoort, die neme een vertaling in ouderwetse taal. Wie de boodschap in hedendaags Nederlands wil lezen, die neme een vertaling in hedendaags Nederlands. God werkt door middel van allerlei soorten vertalingen. Er is gewoon verschil in uitgangspunt.

Belangrijk is ook de doelgroep. Voor grondige bijbelstudie heb je echt de SV of de HSV nodig, de kanttekeningen zijn daarbij onmisbaar als uitleg. Wil je aan je onkerkelijke buren de bijbel geven dan kun je beter een vertaling geven die zij kunnen begrijpen, voor zover het Woord van God te begrijpen is. Welke bijbelvertaling je ook neemt, de Heilige Geest is nodig om te verstaan wat er bedoeld wordt. We kunnen beter de tijd die besteed wordt aan gezeur over bijbelvertalingen de Bijbel zelf lezen. Persoonlijk vind ik de SV en de HSV betrouwbaar. Geloof in de Heere Jezus Christus en je zult zalig worden.

Ds. C. G. Vreugdenhil

Ds. C.G. Vreugdenhil

Ds. C.G. Vreugdenhil

 • Geboortedatum:
  02-04-1946
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Houten
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

bijbelvertalingen
4 reacties
Race406
07-04-2011 / 17:34
En DAAR gaat het om!
Geloof in Jezus Christus en je ZULT (!!!!!!!) zalig worden.
Niks geen toeleidende wegen of welke andere (theologisch zeer doordachte maar helaas niet alle even Bijbels) verzinselen dan ook.
Als je Boven komt wordt je niet gevraagd uit welke vertaling je hebt gelezen, maar zal je de vraag worden gesteld: Heb je Mijn Zoon Jezus als Here van je leven erkend?
Zo ja: Ga in, in de vreugde van uw Heer.
Zo nee: Ga weg van Mij, vervloekte, in het eeuwige vuur.
Het is 1 van beiden, een tussenweg is er niet. En een vertaling doet daar niets aan toe of af, evenals de naam van een kerkverband. Een kerkverband is trouwens meer een noodverband.... Dit omdat wij helaas zo overtuigd zijn van ons eigen gelijk en andere opvattingen nicht im Frage zijn, daar veelal in veler ogen een andere overtuiging per definitie fout is. Straks Boven zingt van alles en nog wat Gods lof.
Evangelisch, tig soorten (helaas zijn er echt tig soorten van) Gereformeerd (binnen of buiten verband en onderhoudende welk artikel dan ook maar), Rooms Katholiek, Baptist: noem maar op. Daar zijn de discussies voorbij en aanbidden we samen (!!!!!!!!) het Lam dat onze zonden op Zich nam.
Met recht: Blij vooruitzicht dat mij streelt!
Bartel
07-04-2011 / 19:48
Mooi antwoord!
sydneylover
07-04-2011 / 22:28
Gelukkig dat in mijn kerkverband ook nog dominees zijn die wèl pragmatisch zijn en ver over kerkmuren heen kunnen kijken. Bedankt ds. Vreugenhil!
Race406
08-04-2011 / 12:13
@cor: Hij is NIET gedwongen! Dat wilden ze misschien wel, maar dat konden ze niet.
Hij is dringend verzocht het op te geven. Net zoals br. Kole. De ds. heeft zijn werk neergelegd, Kole echter niet.
De ds. bedoelde vast dat er gezeurd werd, maar op zo'n vergadering wil je niet stennis schoppen, dus heeft hij dat zo vast niet gezegd.

Maar ik ben het geürineer (ik zal het een beetje netjes houden.... ;-) ) om die vertalingen wel een keer zat. Jij voelt je goed bij de SV? Prima! Ik hoop en bid dat God dat zegent zodat je tot oprechte kennis van Hem mag komen, zodat je waarlijk vrij mag zijn!
Ik voel me goed bij de HSV, en de NBG '51. En dat heeft God ook rijk willen zegenen! Vertalen is en blijft mensenwerk.
Weet je wat nu zo leuk is?
Bij de HSV is vurig gebeden om leiding van de Heilige Geest.
Bij het schrijven van de SV ook.
Bij het schrijven van de NBG '51 ook.
Bij het schrijven van de NBV ook.
Bij het schrijven van Het Boek ook.
Bij het schrijven van Groot Nieuws ook.
Bij het schrijven van de Naardense Bijbel ook.
Bij het schrijven van de vertalingen voor de negers in de rimboe ook.
Bij het schrijven van de vertalingen voor de Indianen in de tropische regenwouden ook.
Bij het schrijven van de Tukkerbijbel (SV 1977) ook.
Bij het schrijven van de Willibrordvertaling ook.
Bij het schrijven van de Deux-Aesbijbel ook.

De SV is slechts 1 van de vele vertalingen. En het is echt niet zo dat uitsluitend en alleen deze vertalingen het goed heeft en de rest zou het dan allemaal fout hebben. Dat is en grote leugen namelijk.

Terug in de tijd

“Wat noemt gij mij goed? Niemand is goed dan God!”, zegt de Heere Jezus. Maar Jezus is toch God? Hoe moet ik dit zien?
geen reacties
07-04-2006
Kun je zeker weten of je aanstaande echtgeno(o)t(e) een kind van God is, of kun je dit niet zeker weten? Kun je een chri...
2 reacties
07-04-2010
In mijn hoofd zit een stem en die zegt dat ik een vrouw moet zijn en vrouwenkleding aan moet doen. Maar eigenlijk wil ik...
10 reacties
08-04-2016
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering