Artikelen met tag

bijbelvertalingen

Wat vindt u van de Basisbijbel? Deze Bijbel is gebaseerd op de Statenvertaling. Is het een betrouwbare Bijbel? Kan ik he...
geen reacties
14-02-2020
Hoe zit het met de betrouwbaarheid van de zogenaamde Telos-vertaling van het Nieuwe Testament?
geen reacties
31-10-2019
Recent sprak ik met een vrouw die graag de Bijbel weer wil lezen. Ze is katholiek opgevoed, heeft zelden in een Bijbel g...
3 reacties
05-02-2019
Ik vraag me af waarom de Statenvertaling Spreuken 17:26 zo heeft vertaald: “Het is niet goed den rechtvaardige ook te do...
geen reacties
11-07-2018
De vertalers kregen van de Dordtse Synode de opdracht om de Bijbel zo nauwkeurig als mogelijk te vertalen en om in de ka...
geen reacties
20-02-2018
Waarom wordt in Rom. 3:26 in de Statenvertaling het woordje “uit” gebruikt en in de King James het woordje “in”. In de S...
geen reacties
05-12-2017
Gaf Jezus Zijn ziel of zijn leven? In Mattheus 20:28 (en Markus 10:45) lees ik: “Zoals ook de Zoon des mensen niet gekom...
3 reacties
02-03-2017
Wat betekent in 1 Samuel 4:18 oud en zwaar. Moet je zwaar als letterlijk zien of is een figuurlijk beeld van bv. stijf? ...
geen reacties
27-02-2017
In Spreuken 30:28 heeft de Statenvertaling het over de spinnekop. In andere vertalingen (HSV, NBG '51, Naardense vertali...
1 reactie
14-02-2017
Vraag aan dr. Paul. Wat is nu de waarheid achter de Septuaginta? Er zijn er die zeggen dat dit een door 70 vertalers ron...
geen reacties
20-01-2017
Onlangs ben ik begonnen met het zoeken naar een kopie van de originele Bijbel, omdat ik gek werd van al die verschille...
11 reacties
18-01-2017
Als ik de (H)SV vertaling van Romeinen 3:23 leg naast de Engelse vertalingen, valt mij het volgende op. HSV: “Want allen...
geen reacties
01-12-2016
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering