Artikelen met tag

bidden

Tijdens het bidden vind ik het erg moeilijk om me te blijven concentreren. Het gaat bij mij bijna altijd over in piekere...
geen reacties
12-06-2007
In de dienst op Tweede Pinksterdag bad de predikant in plaats van het gebed om de opening des Woords, de woorden van Kom...
geen reacties
31-05-2007
Is gebedshouding belangrijk? Ik stel deze vraag omdat mijn man en ik beurtelings de dag sluiten en dat doen we zittend. ...
geen reacties
07-05-2007
Ik heb een vraag over het kringgebed. Eens in de maand houden wij een Bijbelstudie. Dit doen we als vrienden onder elkaa...
geen reacties
01-05-2007
Het “Onze Vader” kunnen we in de Bijbel vinden. Hoe zit dat met "Heere, wij danken u"? Dat kun je nergens vinden, maar t...
geen reacties
08-12-2006
Moeten we altijd bidden: “Uw wil geschiede?” Mijn dagelijkse gebed is een worstelen, smeken voor het behoud van mijn kin...
geen reacties
28-11-2006
Als ik bid, ben ik altijd bang dat ik het niet echt meen; voor mijn gevoel bedrieg ik mezelf en is het alleen maar om mi...
geen reacties
19-10-2006
Bij mij in de kerk (Ger. Gem.) is het de gewoonte dan de mannen met het bidden gaan staan. Waar komt dit eigenlijk vanda...
geen reacties
09-09-2006
Ik heb een vraag over het staan onder het grote gebed. Ik zelf ben Chr. Ger. Als de dominee binnenkomt dan is er stil ge...
geen reacties
02-09-2006
Ben al geruime tijd werkloos. Vandaag voor de zoveelste keer afgewezen. Zit er aan te denken er een eind aan te maken. E...
geen reacties
14-04-2006
Hoe moet ik bidden en tot Wie? Deze vraag stel ik, omdat ik moeite heb met de drie Personen in het Goddelijk Wezen, Vade...
geen reacties
15-03-2006
In de Bijbel staat dat het moment dat Jezus terug komt “al vast staat” en dat alleen God van dat moment weet. Moeten we ...
geen reacties
31-01-2006
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering