Vragen van panellid

Ds. W.G. Hulsman

Ik weet niet hoe ik moet/kan bidden/danken voor het slapen gaan. Eigenlijk kan ik helemaal niet bidden/danken! Ik ben getrouwd en ben als man degene die samen met m’n vrouw hardop bidt/dankt. Ook voor...
8 reacties
31-05-2022
Ik heb een oprechte vraag over toekomstgerichte beslissingen. Ik ben een (jonge) vrouw die spaart voor de toekomst (inboedel/uitzet, auto, eigen huis enzo). Is dat bijbels geoorloofd? Je moet je immer...
3 reacties
08-04-2022
Afgelopen zondag preekte onze dominee over het tot stof wederkeren van de mens en hoe wij als christenen om moeten gaan met crematies en andere vormen van lijkontbinding. Dat christenen voorstander zi...
Geen reacties
01-02-2022
In de Heidelbergse Catechismus vraag en antwoord 103 gaat het over het vierde gebod: "Wat gebiedt God in het vierde gebod? Eerstelijk, dat de kerkedienst, of het predikambt, en de scholen onderh...
1 reactie
30-11-2021
Aan ds. Hulsman, dank voor uw uitleg over het zout der aarde. Ik wil nog even iets verhelderen over wat ik bedoel met “irriterend zijn”, want dat had ik denk ik niet helemaal duidelijk neergezet. Ik b...
Geen reacties
18-10-2021
Ik heb een vraag over het zout der aarde zijn. De Heere Jezus sprak over dat wij het zout der aarde zijn, in de context zoals zout smaak geeft aan het eten. Bij “zout der aarde zijn” had ik altijd een...
Geen reacties
13-10-2021
Ik heb een vraag over het Heilig Avondmaal die nog niet eerder gesteld lijkt te zijn. Het Heilig Avondmaal staat beschreven in  Mattheüs 26:26-28, Markus 14:22-24, Lukas 22:19-20 en 1 Korinthiërs 11...
Geen reacties
17-08-2021
In de Heidelbergse Catechismus antwoord 116 staat dat God de Heilige Geest alleen wil geven aan hen die Hem met hartelijke zuchten zonder ophouden daarom bidden en daarvoor danken. Hiermee wordt een u...
Geen reacties
29-06-2021
Ik heb de laatste tijd mogen opmerken dat er iets gebeurt in het geestelijk leven, dat God tot mij gesproken heeft. Ook merk ik van binnen een geestelijke strijd. Ik weet niet hoe ik bekeerd moet word...
2 reacties
21-05-2021
In de gelijkenis van de verontschuldigingen worden de dienstknechten uitgezonden om de lamme en blinden uit te nodigen. Er wordt bij gezegd: dwing ze om in te komen. Mijn vraag: we kunnen toch niem...
1 reactie
22-03-2021
Zou iemand, bij voorkeur een hervormde predikant (PKN) mij alstublieft het volgende kunnen toelichten? Hoe ziet de relatie Vader-kind er uit in het geloof? Hoe moet je dat beleven? Hoe is dat dan? E...
Geen reacties
11-02-2021
Moet je met de toorn van God te maken hebben gehad om een kind van God te kunnen worden?
Geen reacties
07-01-2021
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering