Bijbelgetrouw predikant binnen PKN

Ds. W.G. Hulsman / Geen reacties

05-06-2023, 11:14

Vraag

Als je dominee in de PKN wordt, wordt verwacht dat je belooft te blijven in de weg van het belijden van de kerk en in gemeenschap met de belijdenis van het voorgeslacht, met eventueel toegevoegd de bijzondere verbondenheid met het gereformeerde of Lutherse belijden. Je belooft dan te blijven bij de geloofsbelijdenissen: 12 artikelen, Nicea en Athanasius, Onveranderde Augsburgse Confessie, de catechismussen van Luther, Heidelberg, Geneve, de leerregels van Dordt en Nederlandse geloofsbelijdenis. Ook erkent de PKN de Barmer verklaring en de concordie van Leuenberg.

Inhoudelijk valt uit de Bijbel wel wat af te dingen op een paar geschriften, vooral als je uit hervormd-gereformeerde hoek komt. Zijn (aanstaande) predikanten in de PKN verplicht de inhoud van al deze geschriften te erkennen? Welke binding aan deze geschriften ligt in de gevraagde predikantsbelofte? Hoe kan iemand als hervormd-gereformeerde het dan met een handtekening verantwoorden om dominee in de PKN te worden?

De nood aan bijbelgetrouwe dominees is zo groot en wordt in de PKN alsmaar groter. Dat vormt de achtergrond van deze vraag. Graag een antwoord van een hervormd-gereformeerde dominee uit de PKN.


Antwoord

In de kerkorde van de PKN staat  dat de Heilige Schrift de “enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst” is. Dat vind ik een goed uitgangspunt. We kunnen ons altijd beroepen op wat er in Gods Woord staat. Dat is bron én norm. De heilige Schrift heeft het laatste woord. 

Daarnaast staat dat het belijden geschiedt “in gemeenschap met de belijdenis van het voorgeslacht.” Daarna volgen de diverse belijdenisgeschriften. Het woordje “gemeenschap” is gekozen. Niet de woorden “in overeenstemming met.” In het woordje “gemeenschap” zit enige ruimte. Je hoeft het niet met alles eens te zijn.

Belangrijk vind ik het voor mezelf om steeds weer terug te vallen op de Heilige Schrift.  Wanneer je predikant wordt  of opnieuw bevestigd wordt, doorgaans binnen de Gereformeerde Bond, het klassieke formulier gelezen. Daarin komt de vraag aan de orde: “Houdt u de boeken van het Oude en Nieuwe Testament voor het enige Woord van God en de volkomen leer der zaligheid? Verwerpt u alle dwalingen die daarmee in strijd zijn?” Daar wordt door predikanten “ja” op gezegd.  Zo staan zij in de PKN, waar best wel heel wat gebeurt dat niet goed is. Zo is het mogelijk om ‘bijbelgetrouw predikant’ te zijn binnen de PKN.

Hartelijke groet,
Ds. W. G. Hulsman, Genemuiden

Lees meer artikelen over:

Protestantse Kerk in Nederland (PKN)
Dit artikel is beantwoord door

Ds. W.G. Hulsman

 • Geboortedatum:
  08-11-1956
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Barneveld
 • Status:
  Actief
167 artikelen
Ds. W.G. Hulsman

Bijzonderheden:

Emeritus


Dit panellid heeft meerdere artikelen geschreven
Geen reacties

Terug in de tijd

Ik kom uit de Bewaar het Pand-hoek van de Christelijke Gereformeerde Kerk. Automatisch krijg je als lid allerlei bladen, zoals: “Doorgeven”, “Vrede over Israël” en “Connect”. Nu zitten hier regelmatig...
7 reacties
05-06-2010
Ik heb een heel goede relatie met mijn vrouw. Ze is mijn alles. Ik houd zielsveel van haar en we zijn vier jaar samen. Samen hebben we een kind. Tot een half jaar geleden ging alles goed. Toen heb ik ...
17 reacties
05-06-2015
Beste dominee. Ik vraag me af hoe vaak Jezus voor je wil bidden. Is dit onbeperkt? Is Hij het een keer ‘zat’? Wat als je maar blijft zondigen en er niets van heiligmaking in je leven duidelijk wordt? ...
Geen reacties
05-06-2018
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering