Dood lichaam tentoonstellen

Ds. W.G. Hulsman / Geen reacties

01-02-2022, 11:03

Vraag

Afgelopen zondag preekte onze dominee over het tot stof wederkeren van de mens en hoe wij als christenen om moeten gaan met crematies en andere vormen van lijkontbinding. Dat christenen voorstander zijn van begravingen i.p.v. crematies spreekt dan ook wel voor zich in mijn optiek.

Naar aanleiding van de preek vroeg ik op maandagavond na de catechisatieles naar de mening van de dominee over het ‘tentoonstellen’ van lichamen in musea. Dit kan zijn voor medische doeleinden, maar ook als toeristische attractie als we kijken naar skeletten en mummies. We waren het met elkaar eens dat medische doeleinden eerder verantwoord zijn en zelfs noodzakelijk voor de medicinale wetenschap. Maar hoe moeten wij als christenen tegen het tentoonstellen van skeletten en andere vormen van stoffelijk overschot aankijken?


Antwoord

De dood is iets vreselijks. Je verliest door de dood een geliefde. Je verliest door de dood een kind. Wat erg als je je dode geliefde of je dode kind ziet. Wat erg ook als daar de begrafenis is. Zeker als je bedenkt dat wat daarna gebeurt. Het lichaam verteert. Daarbij komt ook nog dat we als christenen weten we hoe de dood door de zonde in de wereld gekomen is. De dood is een straf van God. Wat is de dood dan erg. 

Daarom heb ik er moeite met het ten toonstellen van skeletten/lichamen. Niet als het voor het onderwijs is. Dan is het prima. Maar wel als het in een museum is. 

Destijds heeft de Heere aan Adam en Eva kleren gegeven om de lichamen te bedekken. Laten we dan niet datgene wat ons het meest in zijn ontluistering laat zien, als een attractie tentoonstellen. 

Ds. W. G. Hulsman

Dit artikel is beantwoord door

Ds. W.G. Hulsman

 • Geboortedatum:
  08-11-1956
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Barneveld
 • Status:
  Actief
167 artikelen
Ds. W.G. Hulsman

Bijzonderheden:

Emeritus


Dit panellid heeft meerdere artikelen geschreven
Geen reacties

Terug in de tijd

Ik vraag me af of je vanuit christelijk oogpunt gezien je leven mag geven of op het spel zetten om andere mensen te helpen. Ik hoop dat jullie een antwoord kunnen geven met een Bijbeltekst als onderbo...
Geen reacties
31-01-2017
Ik merk de laatste tijd dat de plezier in sociale media bij mij weg is. Voorheen deed ik er veel mee, maar nu echt niks meer. En toch vind ik het lastig om er afscheid van te nemen, aangezien ik niet ...
3 reacties
31-01-2023
In Lukas 2:14 lees ik: "Ere zij God in den hoge, en vrede op aarde bij mensen des welbehagens." (NBG-vertaling 1951). In de kanttekening lees ik: "Niet mensen van goede wil, goede gezindheid, maar zul...
Geen reacties
31-01-2011
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering