Vierde gebod over onderhoud van scholen

Ds. W.G. Hulsman / 1 reactie

30-11-2021, 11:59

Vraag

In de Heidelbergse Catechismus vraag en antwoord 103 gaat het over het vierde gebod:

"Wat gebiedt God in het vierde gebod?

Eerstelijk, dat de kerkedienst, of het predikambt, en de scholen onderhouden worden, en dat ik, inzonderheid op den Sabbat, dat is, op den rustdag, tot de gemeente Gods naarstiglijk kome, om Gods Woord te horen, de Sacramenten te gebruiken, God den Heere openlijk aan te roepen, en den armen Christelijke handreiking te doen ; ten andere, dat ik al de dagen mijns levens van mijn boze werken ruste, den Heere door zijn Geest in mij werken late, en alzo den eeuwigen Sabbat in dit leven aanvange."

Waarom staat in het antwoord ook het onderhoud van de scholen? Wat heeft dit met het houden van de sabbat te maken? Predikambt en kerkdienst snap ik wel. Of wordt hier de zondagsschool bedoeld?


Antwoord

Met de scholen worden in de eerste plaats de universiteiten bedoeld. Daar kunnen aanstaande predikant opgeleid worden. De wederdopers vonden tijdens het ontstaan van de catechismus dat onderwijs niet nodig. Zij meenden dat als je op de school van de Heilige Geest was onderwezen was dat niet nodig had. Dat wordt hier in de catechismus weersproken. En terecht. Nog steeds is het belangrijk dat predikanten een degelijke opleiding hebben ontvangen. De Heilige Schrift is een goudmijn en om de schatten daaruit op te delven is wetenschappelijke studie zeker nodig. Ook zal er echter oog moeten zijn voor het onderwijs dat Heilige Geest geeft. Gebed om de opening van de Schrift blijft nodig.

Bij de scholen kan ook gedacht worden aan het basisonderwijs.  Dat is nodig om de Bijbel zelf te kunnen lezen. Iemand als Luther heeft zich er erg voor ingespannen dat er scholen zouden komen voor de kinderen om in ieder geval te kunnen leren lezen. Ook zal het onderwijs op een christelijke basisschool helpen om op zondag de preken beter te kunnen begrijpen.

De zondagsschool bestond nog niet in de tijd van het ontstaan van de catechismus en kan dus niet bedoeld worden. Toch kan ook de zondagsschool meewerken aan het onderwijs in het enig nodige. De nadruk ligt in het antwoord van de catechismus wel op de kerkdienst. Belangrijk dat kinderen al jong de gewoonte meekrijgen om naar de kerk te gaan.

Hartelijke groet,
Ds. W. G. Hulsman

Lees meer artikelen over:

tien geboden
Dit artikel is beantwoord door

Ds. W.G. Hulsman

 • Geboortedatum:
  08-11-1956
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Barneveld
 • Status:
  Actief
167 artikelen
Ds. W.G. Hulsman

Bijzonderheden:

Emeritus


Dit panellid heeft meerdere artikelen geschreven
1 reactie
Ali636
04-12-2021 / 13:05
Het zou mooi zijn als Ds W. G. Hulsman iets vriendelijker zou zijn voor de zgn. wederdopers. Persoonlijk ben ik (tijdens mijn theologische studie) de kerkdienst uitgelopen omdat de afgestudeerde dominee een heel "vreemde onverantwoordelijke preek hield". Zeker geen preek zoals ik gewend ben in de zgn. wederdoperse kerk waar ik nu lid ben.
Onze dominee heeft zijn theologische 6 jarige studie gedaan en is nu bezig voor zijn verdere doctorale theologische studie. Hij geeft les op drie verschillende theologische opleidingen.
Onze hulp predikant heeft ook zijn volledige theologische studie gedaan (verwant met een zeer bekende Nederlandse opleiding).
Zijn predikingen van gerust een uur zijn vol duidelijke Bijbel uitleg. Vast voedsel voor het hart.
Helaas, het is waar. Ik ben ook bekend met kerken die voorgangers hebben die in het geheel niet studeren. Het is dus waar bij gereformeerden, evangelischen, baptisten en ook pinksterkerken.
Gelukkig hebben we geloofsgenoten in al die richtingen. Bijzaken tobben we niet zo over. Christus verkondigen heeft ons hart.
De Cathechismus komt vaak ter sprake bij ons tijdens de kerkdiensten. Ik zie die logica wel. Bidden voor de theologische opleidingen en ook de basisscholen waar de kinderen nu moeten leren om te gaan met transgender en nog meer ellende.
Hoe bemoedigend is het trouwe gelovigen te vinden - ondanks wat bijzaken - in andere kerk verbanden. Christus heeft ook schapen in een andere stal.
Moge de Heere ons allen bewaren.

Terug in de tijd

In Openbaring 19 wordt gesproken over de 24 ouderlingen en de vier dieren. Wie of wat worden daarmee bedoeld? Is het niet vreemd dat hier over dieren wordt gesproken, omdat deze schepsels zielloos zij...
Geen reacties
30-11-2001
Bloemen op een graf of grafkist is in onze kerk (Gereformeerde Gemeenten) niet gebruikelijk. Ik zie niet in waarom dit niet zou mogen. Het kan toch ook een teken zijn van psalm 103:8? Dan kan het juis...
Geen reacties
30-11-2005
Een vraag van een getrouwde man. Ik ben vrij chaotisch en vergeet daardoor soms dingen. Dit tot ergernis van mijn vrouw. Ik vergeet dan bijvoorbeeld ’s avonds om beneden een lamp uit te doen. Als ik d...
2 reacties
30-11-2020
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering