Vierde gebod over onderhoud van scholen

Ds. W.G. Hulsman / 1 reactie

30-11-2021, 11:59

Vraag

In de Heidelbergse Catechismus vraag en antwoord 103 gaat het over het vierde gebod:

"Wat gebiedt God in het vierde gebod?

Eerstelijk, dat de kerkedienst, of het predikambt, en de scholen onderhouden worden, en dat ik, inzonderheid op den Sabbat, dat is, op den rustdag, tot de gemeente Gods naarstiglijk kome, om Gods Woord te horen, de Sacramenten te gebruiken, God den Heere openlijk aan te roepen, en den armen Christelijke handreiking te doen ; ten andere, dat ik al de dagen mijns levens van mijn boze werken ruste, den Heere door zijn Geest in mij werken late, en alzo den eeuwigen Sabbat in dit leven aanvange."

Waarom staat in het antwoord ook het onderhoud van de scholen? Wat heeft dit met het houden van de sabbat te maken? Predikambt en kerkdienst snap ik wel. Of wordt hier de zondagsschool bedoeld?


Antwoord

Met de scholen worden in de eerste plaats de universiteiten bedoeld. Daar kunnen aanstaande predikant opgeleid worden. De wederdopers vonden tijdens het ontstaan van de catechismus dat onderwijs niet nodig. Zij meenden dat als je op de school van de Heilige Geest was onderwezen was dat niet nodig had. Dat wordt hier in de catechismus weersproken. En terecht. Nog steeds is het belangrijk dat predikanten een degelijke opleiding hebben ontvangen. De Heilige Schrift is een goudmijn en om de schatten daaruit op te delven is wetenschappelijke studie zeker nodig. Ook zal er echter oog moeten zijn voor het onderwijs dat Heilige Geest geeft. Gebed om de opening van de Schrift blijft nodig.

Bij de scholen kan ook gedacht worden aan het basisonderwijs.  Dat is nodig om de Bijbel zelf te kunnen lezen. Iemand als Luther heeft zich er erg voor ingespannen dat er scholen zouden komen voor de kinderen om in ieder geval te kunnen leren lezen. Ook zal het onderwijs op een christelijke basisschool helpen om op zondag de preken beter te kunnen begrijpen.

De zondagsschool bestond nog niet in de tijd van het ontstaan van de catechismus en kan dus niet bedoeld worden. Toch kan ook de zondagsschool meewerken aan het onderwijs in het enig nodige. De nadruk ligt in het antwoord van de catechismus wel op de kerkdienst. Belangrijk dat kinderen al jong de gewoonte meekrijgen om naar de kerk te gaan.

Hartelijke groet,
Ds. W. G. Hulsman

Ds. W.G. Hulsman

Ds. W.G. Hulsman

 • Geboortedatum:
  08-11-1956
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Genemuiden
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

tien geboden
1 reactie
Ali636
04-12-2021 / 13:05
Het zou mooi zijn als Ds W. G. Hulsman iets vriendelijker zou zijn voor de zgn. wederdopers. Persoonlijk ben ik (tijdens mijn theologische studie) de kerkdienst uitgelopen omdat de afgestudeerde dominee een heel "vreemde onverantwoordelijke preek hield". Zeker geen preek zoals ik gewend ben in de zgn. wederdoperse kerk waar ik nu lid ben.
Onze dominee heeft zijn theologische 6 jarige studie gedaan en is nu bezig voor zijn verdere doctorale theologische studie. Hij geeft les op drie verschillende theologische opleidingen.
Onze hulp predikant heeft ook zijn volledige theologische studie gedaan (verwant met een zeer bekende Nederlandse opleiding).
Zijn predikingen van gerust een uur zijn vol duidelijke Bijbel uitleg. Vast voedsel voor het hart.
Helaas, het is waar. Ik ben ook bekend met kerken die voorgangers hebben die in het geheel niet studeren. Het is dus waar bij gereformeerden, evangelischen, baptisten en ook pinksterkerken.
Gelukkig hebben we geloofsgenoten in al die richtingen. Bijzaken tobben we niet zo over. Christus verkondigen heeft ons hart.
De Cathechismus komt vaak ter sprake bij ons tijdens de kerkdiensten. Ik zie die logica wel. Bidden voor de theologische opleidingen en ook de basisscholen waar de kinderen nu moeten leren om te gaan met transgender en nog meer ellende.
Hoe bemoedigend is het trouwe gelovigen te vinden - ondanks wat bijzaken - in andere kerk verbanden. Christus heeft ook schapen in een andere stal.
Moge de Heere ons allen bewaren.

Terug in de tijd

Ik heb een vraag n.a.v. zondag 35 over dat wij geen beeld mogen maken van God, ook niet in onze gedachten omdat God ee...
2 reacties
30-11-2020
Van Messias belijdende Joden kreeg ik een link met een soort bijbelstudies. Zij gebruiken bepaalde studiemethodes om Bij...
1 reactie
30-11-2012
Ds. C. Harinck. U heeft het boek Personen uit de Christenreis en de Christinnenreis geschreven, maar dit is helaas nerge...
geen reacties
30-11-2001
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering