Sparen voor de toekomst

Ds. W.G. Hulsman / 3 reacties

08-04-2022, 16:34

Vraag

Ik heb een oprechte vraag over toekomstgerichte beslissingen. Ik ben een (jonge) vrouw die spaart voor de toekomst (inboedel/uitzet, auto, eigen huis enzo). Is dat bijbels geoorloofd? Je moet je immers niet richten op de aardse dingen maar op de geestelijke zaken. Mag je dan wel sparen voor bovengenoemde voorbeelden? Natuurlijk niet op een begerige manier, want het is gewoon nodig, maar het kan zijn dat die tijd niet eens aanbreekt dat deze spullen nodig zijn...

Moet de mens zich dan toch meer richten op het hedendaagse en geestelijke en toekomstgericht laten voor wat het is en leven met de dag? Of mag je wel op een normale manier hier gebruik van maken.


Antwoord

Het is goed dat er in ons leven alle ruimte is voor het allerbelangrijkste. Jezus roept ons daartoe op. Hij zegt: “Zoek eerst het koninkrijk van God.”  Mooi als je het verlangen hebt om dat op de voorgrond te zetten. Dan ben je echt toekomst gericht bezig. Zoek levende omgang met de Heere Jezus.  In de Bijbel lezen we: “Wie in de Zoon gelooft heeft het eeuwige leven.”  Dat eeuwige leven begint hier al en gaat door in de eeuwigheid. 

Tegelijk moeten we als christen met verantwoordelijkheid in dit leven staan. En dan is het goed om te sparen voor later. Dat je daarover twijfelt, komt mede ook omdat er bijvoorbeeld  in de Bijbel staat dat je geen schatten op de aarde moet vergaderen, maar in de hemel. Wanneer je dat op een extreme manier doortrekt, dan zou je niets mogen hebben en ook niet mogen sparen. De bedoeling van de Heere Jezus is echter dat het allerbelangrijkste de schat moet zijn die Hij ons geeft. Laat je hart daar vol van zijn.
 
Het is zeker te prijzen dat je denkt aan de toekomst en het geld nu niet over de balk gooit. Ik weet van mensen die ook zo gedaan hebben en die daardoor een heel stuk ontspanning ervaren omdat ze de zaken financieel goed op orde hebben.

Ongetwijfeld zul je als christen wel geregeld een spanningsveld ervaren tussen het geestelijke en het aardse, tussen het eeuwige en tijdelijke.  Ook als we tot het geloof zijn gekomen neigt ons hart er steeds weer toe om helemaal druk te zijn met het aardse en daarin op te gaan. Belangrijk is om je dan steeds weer door de Bijbel te laten corrigeren en om te bedenken dat we op reis zijn naar onze eeuwige toekomst.  Investeer daarin.  Laat dat niet wachten tot je oud bent. 

Ga tegelijkertijd met verantwoordelijkheid om met je geld. Vergeet niet om te geven voor de dienst van de Heere. Vergeet ook niet om daarmee goed te doen aan je naaste. Zovelen kennen immers grote nood.

Ds. W. G. Hulsman

Dit artikel is beantwoord door

Ds. W.G. Hulsman

 • Geboortedatum:
  08-11-1956
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Barneveld
 • Status:
  Actief
167 artikelen
Ds. W.G. Hulsman

Bijzonderheden:

Emeritus


Dit panellid heeft meerdere artikelen geschreven
3 reacties
Joop123
11-04-2022 / 07:45
Ik moest denken aan Mattheüs 6:34, waar de HEERE Jezus zegt dat we ons geen zorgen voor de dag van morgen moeten maken. Matthew Henry schrijft hierover in zijn verklaring o.a: “ Voor morgen, en voor de dingen van morgen, zal voorzien worden zonder ons, waarom zouden wij dus zo angstig zijn voor hetgeen, waarvoor reeds zo wijselijk gezorgd is? Dit verbiedt geen verstandig voorzien en dienovereenkomstige maatregelen, maar wel een verwarrend bezorgd zijn, en een tobben over moeilijkheden en rampen, die wellicht nimmer komen, of, zo zij komen, gemakkelijk gedragen, en tegen het kwaad er van gewaakt zal kunnen worden. Betekenis en bedoeling is: laat ons den plicht van heden behartigen, en dan verder de dingen aan God overlaten, het werk van den dag in deszelfs dag doen, en dan den morgen zijn werk met zich laten brengen.” Hij geeft dus ook duidelijk aan dat je wel voor de toekomst mag sparen, als het maar niet op een begerige manier is. Je geeft zelf al aan dat dat niet het geval is. Ik zie geen reden waarom je niet voor later zou mogen sparen.
Samanthi
11-04-2022 / 11:01
Sparen voor later? Ja!
Je geld oppotten? Nee!
Misschien ligt hier het verschil!
Gepeizen
16-04-2022 / 21:06
Fijn hoor, sparen. Ik wou dat ik het kon.

Terug in de tijd

In 2 Kronieken 15 wordt een goed getuigenis van koning Asa gegeven: hij deed de afgoden weg uit het land, zette zelfs Maächa af als koningin toen zij een afgodsbeeld gemaakt had, herstelde het inter...
2 reacties
08-04-2024
Al jaren tob ik met neusklachten en loop daarom al lang bij de KNO-arts. Ik was vroeger heel vaak verkouden en heb last van een verstopte neus als ik 's avonds ga liggen en 's morgens wakker word. Ook...
2 reacties
08-04-2010
Ik ben lid van de Ger. Gem. in een bepaalde plaats. Ik kerk door omstandigheden ook regelmatig bij de HHK en nu merk ik dat die preken bij mij de hele week veel meer in mijn innerlijk blijven en ik oo...
Geen reacties
08-04-2008
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering