Vragen van panellid

Ds. W.G. Hulsman

Toen ik ongeveer elf jaar was kwam ik in aanraking met de evangelische beweging. Dit kwam doordat ik een vriendin had die daar naar toe ging. Ik merkte dat er met mijn eigen kerk verschillen waren wat...
22 reacties
04-04-2016
Hoe moet ik het verband zien tussen de volgende twee teksten, want ze lijken elkaar tegen te spreken!? Lukas 9:49-50: “En Johannes antwoordde en zeide: Meester! wij hebben een gezien, die in Uw Naam d...
Geen reacties
03-02-2016
In Matt. 1:20 verschijnt er in een droom een engel bij Jozef. Er wordt meestal gezegd dat het Gabriël was. In de Bijbel staat dat echter niet. Sterker nog, er staat "de engel des Heeren". Dat zou sugg...
2 reacties
08-12-2015
Kunnen dominees je ook vervloeken in plaats van zegenen? Zo ging dat toch ook in de Bijbel? Als een dominee de zegen uitspreekt meent hij dat dan altijd? Ik bedoel, het is nu eenmaal een onderdeel van...
Geen reacties
11-11-2015
Mijn vriendin gaat trouwen met een gescheiden man waarvan zijn vrouw geen overspel heeft gepleegd. Ik heb daar moeite mee en vind dat het op grond van Gods Woord niet kan. Zij vindt van wel. Ik heb mo...
Geen reacties
16-09-2015
Als je dominee achteraf onbetrouwbaar blijkt, wat betreft de geheimhoudingsplicht, waar ga je dan heen?
1 reactie
30-07-2015
In Jesaja 6:9-10 lezen we het volgende: “Toen zeide Hij: Ga henen, en zeg tot dit volk: Horende hoort, maar verstaat niet, en ziende ziet, maar merkt niet. Maak het hart dezes volks vet, en maak hun o...
Geen reacties
06-06-2015
Mag je bijbelse taferelen uitbeelden, zoals een kerstspel, musical over het leven van Mozes ofzo. Mijn moeder vertelt dat het van rooms-katholieke afkomst is en het absoluut niet mag, maar volgens mij...
1 reactie
08-04-2015
Sommige mensen, vooral vroeger, werden omschreven als volgt: hij/zij was een geestelijk fijne natuur, geadeld door genade. Wat wordt daar mee bedoeld? Pas zei een dominee in een preek dat vrouwen vaak...
Geen reacties
23-02-2015
Wat we in onze kringen vooral zien is dat na het overlijden van een dierbare we heel treurig afscheid nemen van hem/haar. Natuurlijk aan de ene kant geheel terecht, want we moeten iemand missen. Echte...
4 reacties
08-01-2015
Laatst las ik een interview met een predikant. Hij sprak over het preken en daarbij gebruikte hij de uitdrukking “het verkondigen van de volle raad Gods”. Recent kwam ik die uitdrukking nog eens tegen...
Geen reacties
29-10-2014
Mijn vrouw en ik lezen het Bijbelboek Psalmen en we zijn beland bij Psalm 34. Een mooie Psalm die volmondig Gods goedheid benadrukt. We zitten alleen met een vraag die niet uit ongeloof of twijfel ges...
Geen reacties
17-09-2014
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering