Verwaarlozing

Ds. W.G. Hulsman / 1 reactie

14-11-2022, 09:35

Vraag

Verwaarlozing is strafbaar... Is God ook strafbaar, aangezien Hij mij ook verwaarloost en niet ingrijpt?


Antwoord

Verwaarlozing is heel erg. Het gebeurt als ouders niet goed voor hun kind zorgen, zodat er niet op tijd eten en drinken is en vooral ook geen gezond voedsel. Vaak is er ook geen liefde. Het kan ook zijn dat je je niet veilig voelt.

Op school merken ze soms dat er wat aan de hand is. Ze zien dat je niet goed in je vel zit Ze merken soms dat je een blauwe plek hebt waar je vader of moeder je heel hard geknepen heeft. Ze vragen hoe dat komt. Ook wordt dan gekeken hoe het thuis is. Wanneer er gemerkt wordt dat een kind helemaal verwaarloosd wordt kan er ingegrepen worden. Erge vormen van verwaarlozing zijn inderdaad strafbaar. 

Je vraagt dan: is God ook strafbaar? Omdat Hij jou verwaarloost en niet ingrijpt (volgens jou). Weet je wel zeker dat dat zo is? In de Bijbel komt vooral naar voren dat God naar mensen in nood omziet om ze te helpen. Hij gaat daarbij heel ver in Zijn liefde. Hij gaf zijn Zoon voor ons om ons te behouden. Daarbij heeft de Heere Jezus de straf die wij allen verdiend hebben gedragen. God is niet Iemand Die het slechte met ons voor heeft.

Komt het soms dat je denkt dat God strafbaar is omdat je het moeilijk hebt en dat je vindt dat er niemand naar je omziet en dat je daarom het gevoel hebt dat God niet helpt? Goed dat je dan op Refoweb een vraag stelt. Daardoor kan ik je de weg wijzen. Naar een God die toch het beste met ons voor heeft. Hij wil echt helpen. In de Bijbel staat als we het van de Heere verwachten we niet teleurgesteld uitkomen.

Wordt dan opeens alles beter?  Vaak niet. En toch wil God het dan anders maken. Dat je ogen er voor open gaan dat Hij je niet aan jezelf wil overlaten. Hij is in de Heere Jezus in onze diepste diepte afgedaald om ons eruit te helpen. Als je dat gaat zien, merk je dat er een God is die je niet verwaarloost maar die uitkomst wil geven. Er is er één die zo ontzettend veel van je houdt. Dat maakt het anders. 

Als het echter ook dan niet lukt en je het zo moeilijk hebt, probeer dan eens met iemand te praten die de Heere liefheeft Vertel dan hoe je denkt dat God is. Luister dan goed naar wat er van God verteld wordt. Echt waar. God is anders dan je denkt. 

Als je er via dit antwoord ook niet uitkomt, zoek dan verdere hulp. Denk nooit dat je hier niet uit kunt komen. Als je je verwaarloosd voelt zijn er vast wel mensen die naar je luisteren willen. En die je ook goede raad willen geven en daadwerkelijk willen helpen. 

Hartelijke groet,
Ds. W. G. Hulsman

Dit artikel is beantwoord door

Ds. W.G. Hulsman

 • Geboortedatum:
  08-11-1956
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Barneveld
 • Status:
  Actief
167 artikelen
Ds. W.G. Hulsman

Bijzonderheden:

Emeritus


Dit panellid heeft meerdere artikelen geschreven
1 reactie
Anemone
14-11-2022 / 14:30
Beste vraagsteller,

Ik herken je vraag.
Aan het mooie antwoord van ds. Hulsman zou ik 2 Bijbelteksten willen toevoegen.

Jesaja 54 : 7 en 8 (ik citeer de Naardense Bijbel)

7
In een klein ogenblik
heb ik je verlaten,-
in grote ontfermingen zal ik je vergaderen;

8
in een uitstorting van toorn
heb ik mijn aanschijn een ogenblik lang
voor je verborgen,
in eeuwige vriendschap
zal ik mij over je ontfermen!-
zegt je verlosser, de Ene.
••

Voor mij zijn deze woorden een onuitsprekelijke troost geworden.
Ik hoop voor jou ook.

Terug in de tijd

Help, ik hoop dat er een reformatie in Nederland komt. Net in mijn kerk een hele dorre bijbellezing gehad. Hoe kan het om zo uit de verte over het God te praten? Ik zoek echt goed eten en drinken, maa...
3 reacties
14-11-2009
Afgelopen zondagavond heb ik een preek geluisterd over het Vaderlijk kastijden. God kan daarvoor een ziekte gebruiken. Door jarenlang geestelijk mishandeld te zijn, heb ik nu een heel verkeerd Godsbee...
6 reacties
14-11-2013
Aan ds. D. W. Tuinier. Binnen de Gereformeerde Gemeente-kring hebben verschillende Gereformeerde Gemeenten op Tweede Kerstdag een zangdienst, waar o. a. Kerstliederen worden gezongen en kinderen wat m...
5 reacties
14-11-2016
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering