Vals beschuldigd van stalking

Ds. W.G. Hulsman / 5 reacties

10-08-2022, 09:37

Vraag

Wat kun je doen als iemand je vals beschuldigt van stalking? Iemand die tot ongeveer een jaar geleden zelfs tot je eigen kerkelijke gemeente behoorde. Het lastige is dat er officieel geen aangifte is gedaan, maar er gekozen is voor een zogenaamde klacht. Een tegenaangifte in verband met een valse aangifte gaat daarom niet.

Nu zou ik graag een tegenklacht willen indienen. Bij de politie loop ik echter helaas tegen een muur op. Men gaat er vanuit dat de persoon in kwestie niet heeft gelogen. Ik denk daar heel anders over. Het zit mij vooral dwars dat de persoon in kwestie er blijkbaar van overtuigd is niets verkeerd te hebben gedaan. Er is bijvoorbeeld op géén enkel moment gereageerd op mijn berichten. Laat staan dat er een gesprek is geweest. Niets van dat alles. In plaats daarvan is er gekozen voor een bizar middel: een klacht.

Niemand heeft tot nu toe een daadwerkelijke oplossing gegeven. Een niet nader te noemen predikant zei dat ik het moest laten rusten. Sinds wanneer gaan we zo met onrecht om binnen de kerk? Misschien steekt dat mij nog het meest. Dat er binnen de kerk zó met elkaar omgegaan wordt. Ik hoop dat er via dit platform iemand is die wél een oplossing heeft.

Het bezorgt mij nog steeds slapeloze nachten. Mijn zelfvertrouwen was al zeer laag, maar is hierdoor nog lager geworden. Tegelijk doet het ook iets met mijn vertrouwen in mensen. Dat is behoorlijk geschaad. En wat mij dus ook veel bezighoudt is de vraag: waarom is er voor mij geen ruimte om een tegenklacht aan deze persoon te adresseren?


Antwoord

Ik merk dat je hevig zit met het onrecht dat -volgens jou- heeft plaats gevonden binnen de kerkelijke gemeente waartoe je behoort. Je slaapt er slecht van. Dus het houdt je ’s nachts ook bezig. Je vertrouwen in mensen dat toch al niet groot was, is nog minder geworden. Je komt niet verder met deze zaak. Het wordt niet echt aangepakt. 

Het liefst zou ik een persoonlijk gesprek met je hebben om in deze dingen met je mee te leven en om meer helder te krijgen wat er gebeurd is. Dan zou het gemakkelijker zijn om goede raad te geven.

Toch wil ik je wel iets meegeven:

1. Kennelijk is er wel iets gedaan aan die valse beschuldiging van stalking die je noemt. Er is een klacht ingediend. De politie heeft zich er mee bezig gehouden. Nu botsen de meningen van jou en de politie. Lastig. Alleen als je met nieuwe feiten kunt komen is het zinvol om met deze zaak verder te gaan. 

2. Een vraag die mij bovenkomt is wel, waar is de persoon die vals beschuldigd zou zijn in dit verhaal? Hoe gaat het met haar? Heb je contact met haar?
 
3. Helaas kunnen wij niet alles oplossen en komt niet alles weer terecht. Ik weet hoe moeilijk dat is. Probeer verder deze kwestie in de handen van de Heere over te geven. Wentel je zorg op de Heere. Als je het van je afwentelt is het op Hem. Pak die zorg dan niet weer op; laat het bij Hem.

4. Jij hebt gedaan wat je kon. Blijf er echter niet over tobben. Dat brengt alleen maar jezelf in de problemen.
 
5. Denk aan de Heere Jezus, Die zoveel onrecht zonder tegenspreken over Zich heen heeft laten komen. Wat heeft Hij als de Man van smarten veel voor ons over gehad. In zo’n situatie waarin jij je bevindt, kun je dat misschien nog beter invoelen. Gelukkig kom je met de Heere Jezus nooit beschaamd uit. Mensen kunnen teleurstellen, maar de Heere Jezus nooit. 

6. Eenmaal komt de Heere Jezus terug. En dan zal Hij recht spreken en recht doen. Tot die tijd zullen we met allerlei gebrokenheid te maken in onze omgeving en ook in ons eigen leven. Ik kan naar die wederkomst soms sterk naar verlangen. Ik moet denken aan die psalmregel: “De bergen zullen vrede dragen, de heuvels heilig recht.” Gods belofte is dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komt waarop gerechtigheid woont. Laten we ons oefenen in die hoop.

7. Die hoop doet al ons leed verachten, is een bekende regel uit een lied. Dat is echt zo! Dat geeft rust. Dan kun je ook weer slapen. 

Hartelijke groet,
Ds. W. G. Hulsman

Lees meer artikelen over:

liegen
Dit artikel is beantwoord door

Ds. W.G. Hulsman

 • Geboortedatum:
  08-11-1956
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Barneveld
 • Status:
  Actief
167 artikelen
Ds. W.G. Hulsman

Bijzonderheden:

Emeritus


Dit panellid heeft meerdere artikelen geschreven
5 reacties
Ellenoor
10-08-2022 / 11:32
Op basis van je vraag is het best lastig om goed in te schatten wat wijs is. Misschien was je je zelf van geen kwaad bewust maar voelde de ander zich wel bedreigd. Misschien wilde de ander jou om een of andere reden in diskrediet brengen, en is die daar heel handig in. Het klinkt in ieder geval alsof je wel iemand kan gebruiken om samen te reflecteren op wat er gebeurd is, en met wie je mogelijk ook kunt werken aan een beter zelfbeeld en gezond vertrouwen in mensen, zodat je alles voor jezelf kunt verwerken en op een goede manier achter je kunt laten. Want zolang je het gevoel hebt dat jou onrecht gedaan is en niemand jouw gevoelens erkent, zal het aan je knagen en blijf je in een cirkeltje ronddraaien. Misschien kun je via de huisarts hulp vragen (via een doorverwijzing). Als je er zo onder gebukt gaat en je hebt in je omgeving niemand die je serieus neemt, lijkt dat me meer dan terecht. Sterkte in ieder geval!
Rembrand
10-08-2022 / 20:44
Een ingewikkelde situatie, heel naar. Dat degene die het gevoel heeft dat zij/hij gestalkt wordt niet reageert op berichten lijkt me logisch. Zo ga je met een (vermeende) stalker om.
De vasthoudendheid van de vragensteller lijkt erg ver te gaan. Een echte stalker is ook zeer vasthoudend.
Laten rusten, loslaten , een streep eronder zou mijn advies zijn. Nog meer actie werkt alleen maar tegen vrees ik.
drj
12-08-2022 / 11:16
In de ideale wereld worden problemen ondrr elkaar uitgepraat en opgelost mar in onze gebroken werkelijkheid is dat niet altijd het geval.

De bijbel zegt, dat je moet bidden voor degenen die je vervloeken. Dat is het best en het probleem bij God neerleggen.

Er is geen recht op reactie van anderen en je moet ook eerlijk tegen jezelf zijn. Het klinkt niet of je na een gesprek tevreden zou zijn geweest, tenzij die persoon precies zo doet als jij dat goed vindt.

Je hebt nog geluk, dat er allen een klacht is neergelegd en geen aangifte is gedaan. In je bericht lees ik allen over ik ik ik en hoe jij je voelt. God wil je vrede in je hart geven en al onze gevoelens van verdriet en boodheid mogen we bij hem neerleggen.

Deze kwestie is het niet waard om er zulke problemen van te krijgen. Breng hat bij God en leef je leven zoals Hij het wil. Laat het los. Pas in de hemel zullen we bepaalde dingen begrijpen.

Ok wens je Gods zegen en wijsheid toe.
kip
14-08-2022 / 20:37
sterkte in dit verwerken hoor
het recht ligt op straat,,,,,,,,,,
vraag de Heere netzolang tot je rust vanbinnen krijgt.al duurt het misschien lang,dat kan,maar blijf aanhouden....
u kan net als ik,niet tegen ....onrecht,
Evangelie2020
26-08-2022 / 22:49
Helaas komt stalking/schaduwen veel voor in de reformatorische kerk, dit kan wel meer als 20 jaar duren, helaas heb ik hier ervaring mee!
Aangifte is dan ook niet mogelijk bij de politie omdat er geen strafbare feiten worden gepleegd bij het schaduwen van personen.
Niet strafbaar maar wel zeer irritant en vervelend!

Terug in de tijd

Aan ds. Schreuders. Binnen alle eerbied en respect wilde ik u vragen waar “hersteld” hervormd voor staat binnen de geloofsbelijdenis. Ik ben namelijk hervormd opgevoed, maar uiteindelijk -prijs God- t...
Geen reacties
09-08-2018
Hoe kun je Gods leiding in de geschiedenis zien, t.o.v zaken als Auschwitz?
Geen reacties
09-08-2003
In de ark gingen zeven paren van alle edele dieren. Welke dieren zijn er edel volgens de Bijbel? Wij kunnen dit nergens vinden en hopen dat iemand ons dat antwoord kan geven?
1 reactie
09-08-2017
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering