Vragen van panellid

Ds. N. den Ouden

Ik ben al enkele jaren bezig met de vraag of God nu bestaat of niet en of ik de keuze voor het christendom wil maken. Maar nu wil ik dit jaar definitief een keuze gaan maken, namelijk volledig kiezen ...
Geen reacties
22-09-2004
Denkt u dat God een bedoeling had met het hete weer van vorig jaar, zonder dat er een druppel regen viel of dat er onweer was? Of heeft het te maken met het broeikaseffect? Maar dit jaar gaat het ande...
Geen reacties
06-08-2004
Kunnen wedergeboren christenen afvallen van hun geloof? Met andere woorden; kunnen er wedergeboren christenen zijn die toch uiteindelijk niet uitverkoren zijn? De bijbel lijkt hier dubbel over te spre...
Geen reacties
16-07-2004
Beste dominee, de laatste tijd kan ik niet meer echt bidden. Mijn gedachten dwalen steeds af. Toch wil ik graag een echte christen zijn. Maar het wil gewoon niet! Ik twijfel de laatste tijd zelfs of G...
Geen reacties
05-06-2004
Handelingen 16: Geloof in de Heere Jezus Christus, en je zult zalig worden. Romeinen 10: Iedereen die de Naam van de Heere aan zal roepen, zal zalig worden. Wat houdt 'geloof' in? Waarom wordt er zo v...
Geen reacties
28-04-2004
Hoe kun je Gods leiding in je leven ervaren? Ik vraag de Heere wel wat Hij wil dat ik doen moet, maar de Heere antwoordt niet. Het gaat dan bijvoorbeeld om het kiezen van je studierichting. Kunt u mij...
Geen reacties
07-03-2004
Eén van de Erskines zegt ergens in een preek, dat zoals jij over God denkt, zo denkt God ook over jou. Hoe denkt God nu over al die jongeren die het hebben over Jezus aannemen en “what would Jesus do”...
Geen reacties
15-02-2004
Ik weet een kind van God te zijn en toch wil ik liever niet meer leven. Maar dat is toch niet bijbels? Wat moet ik nu doen?
Geen reacties
18-01-2004
Ik loop al een tijdje tegen allerlei dingen aan. Begin dit jaar heeft God mij een halt toegeroepen en mag ik ook ervaren dat ik niet zonder Hem kan en wil. Maar mijn leven is er absoluut niet makkelij...
Geen reacties
22-12-2003
Een bekende staat op het punt om euthanasie te plegen. Nu is mijn vraag of je dan naar zo'n begrafenis mag/moet gaan. Keur je dan niet zijn handelen goed? Of moet je voor de nabestaanden, die ook niet...
Geen reacties
15-11-2003
Al jaren wordt ik gekweld door de volgende vragen: Waarom is het kwaad in de wereld gekomen? Hoe konden de engelen al voor de schepping in de hemel vallen? Waar komt het kwaad al vandaan? Waarom heeft...
Geen reacties
31-10-2003
Ik ken iemand die gelooft dat een gelovige weer af kan vallen van zijn geloof. Hij haalt daarbij Hebreeën 6 aan, waarin staat dat degenen die de Heilige Geest deelachtig zijn geworden, toch weer kunne...
Geen reacties
04-10-2003
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering