Afval van een gelovige

Ds. N. den Ouden / geen reacties

04-10-2003, 00:00

Vraag

Ik ken iemand die gelooft dat een gelovige weer af kan vallen van zijn geloof. Hij haalt daarbij Hebreeën 6 aan, waarin staat dat degenen die de Heilige Geest deelachtig zijn geworden, toch weer kunnen afvallen. Ook staan er oproepen en waarschuwingen in de Bijbel om niet af te vallen van het geloof. Er staan anderzijds ook teksten in de Bijbel waaruit ik opmaak dat geen enkele gelovige kan afvallen van het geloof dat hem geschonken is. Wat is waarheid?

Antwoord

Inderdaad spreekt Hebreen 6 over mensen die deel hebben aan de Heilige Geest en toch afvallen. Maar dat lezen we niet alleen daar. Overal in Gods Woord kom je voorbeelden tegen van mensen die heel veel van God en Zijn Geest ontvingen en toch niet werkelijk van harte vernieuwd waren. Ik noem hier alleen het voorbeeld van koning Saul die door Gods Geest profeteerde, maar bij wie later bleek dat hij in zijn hart een vijand van God gebleven was.

Het is dus goed om te onderscheiden tussen de algemene en de bijzondere werkingen van Gods Geest. Wat het eerste betreft: Er zullen straks mensen verloren gaan die zeggen: Hebben wij niet in Uw naam geprofeteerd en in Uw naam duivelen uitgeworpen? Hebben wij niet in Uw naam vele krachten gedaan? Hebben wij niet in Uw naam gegeten en gedronken, en Christus zal zeggen: Ik ken u niet! Wat is dat aangrijpend! Wat hebben wij altijd alle reden om onszelf te onderzoeken of ons hart oprecht tot God is bekeerd, en laten we ook niet te snel denken: Eens bekeerd altijd bekeerd. Daar zijn de waarschuwingen en voorbeelden in Gods Woord veel te ernstig voor. De algemene werkingen van Gods Geest kunnen dus weer overgaan, en ze zullen een mens ook niet zalig maken.

Anderzijds: Als we tot een waar en oprecht geloof gekomen zijn (en dat is door het bijzondere, dwz zaligmakende werk van Gods Geest) kunnen we nooit meer afvallen. Denk dan aan al die teksten, waarin de Heere zegt: Niemand zal ze uit Mijn Hand rukken, en ze zullen niet verloren gaan in eeuwigheid. Die de Heere verkoren heeft, worden nooit meer uit Zijn boek geschrapt! Wat is dat een troost voor al Gods kinderen! Als het aan mij zou liggen zou ik nooit volharden, maar de Heere volhard, en Hij is zo getrouw als sterk, Hij zal Zijn werk volenden (psalm 138).

Hopelijk is dit een beetje antwoord op je vraag. Laten we niet rusten voordat we weten dat Gods Geest ook zaligmakend in onze harten is gaan werken!

Hartelijke groet,

ds. N. den Ouden

Ds. N. den Ouden

Ds. N. den Ouden

 • Geboortedatum:
  25-10-1969
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Leerbroek
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

geloofsafval
geen reacties

Terug in de tijd

Al jaren worstel ik met zware depressies, machteloze gevoelens, weinig eigenwaarde en een hulpeloos gevoel. Ik heb veel ...
2 reacties
04-10-2011
Allereerst een kleine toelichting voor mijn vragen: Al vele jaren kamp ik met gevoelens van depressiviteit, minderwaardi...
6 reacties
04-10-2013
Ik las geruime tijd Xandernieuws, waar ik ook meedeed in de discussies. Nu wordt men daar zonder enig overleg geblokt al...
2 reacties
04-10-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering