Vragen van panellid

Ds. J. van Amstel

Is het einde van deze wereld al ingebouwd in de schepping? In het begin gaf God de mensen de opdracht: vervul de aarde e...
geen reacties
02-09-2020
Bij verschillende vragen op deze website worstelen mensen met een bepaalde zonde. Dit kan op het terrein van seksualitei...
geen reacties
22-04-2020
Mijn man is sinds enige tijd bekeerd en ik niet. Dit vind ik lastig want we zitten nu niet meer op een lijn wat betreft ...
1 reactie
13-03-2020
Kende Hagar een ander leven voor ze stierf?
geen reacties
06-02-2020
In Psalm 25:6 staat: “Gedenk, HEERE, Uwer barmhartigheden en Uwer goedertierenheden; want die zijn van eeuwigheid.” En D...
geen reacties
14-10-2019
Mag een dominee die betrokken is bij Bewaar het Pand een baard dragen?
geen reacties
29-08-2019
Kan God ook tekens geven? Ik zie de laatste tijd steeds weer dat het 7 minuten over iets is. Bijvoorbeeld 17:27. Ik hoor...
geen reacties
08-08-2019
Kan iemand die met een geheim/leugen het graf in gaat toch door God behouden worden? Bijvoorbeeld wanneer deze zonde wel...
geen reacties
06-06-2019
Ik loop met de volgende gedachten: De vertegenwoordiger van Juda, Judas, heeft de Zoon gekust en is daarbij een voorgang...
1 reactie
16-04-2019
Ik lees dat de brief van Jacobus is verstuurd naar de stammen in de verstrooiing. Kunt u mij vertellen hoe ik dit concre...
geen reacties
12-03-2019
In bekeringsgeschiedenissen lees je dat Gods volk bevestiging krijgt door Zijn Woord. Ze krijgen dan een tekst waardoor ...
geen reacties
23-01-2019
Er wordt in Jesaja voorspeld dat Hij die door God gezonden zou worden, Immanuel zou heten. En Jezus heet Jezus. Hoe kan ...
4 reacties
19-12-2018
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering