Immanuel en Jezus

Ds. J. van Amstel / 4 reacties

19-12-2018, 12:53

Vraag

Er wordt in Jesaja voorspeld dat Hij die door God gezonden zou worden, Immanuel zou heten. En Jezus heet Jezus. Hoe kan dat?

Antwoord

Deze vraag is eenvoudig, omdat nog veel meer wordt geprofeteerd van de Messias. Op uitdrukkelijk bevel van Boven (Mattheüs 1:21; Lukas 1:31) moet Jozef en ook Maria Gods Zoon deze naam geven: Jezus, de Zaligmaker. Ze gehoorzamen de opdracht van de engel, het Woord van God.

Ds. J. van Amstel

Ds. J. van Amstel

Ds. J. van Amstel

 • Geboortedatum:
  09-04-1936
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Ede
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus

Tags in dit artikel:

Kerst
4 reacties
Nina
19-12-2018 / 15:48
Tja, het is mij ook duidelijk hoe de Here aan Zijn naam 'Jezus' komt. Voor mij blijft, net als de vragensteller, de vraag open hoe het kan dat God niet heeft gezegd dat hij 'Immanuel' moest heten, en niet 'Jezus' . Het strookt namelijk niet met de genoemde profetie. Dus als iemand wel het antwoord heeft, hoor ik het graag.
henkie
19-12-2018 / 16:05
Klik eens op die 4 links eronder, zou ik zeggen.
WillemB
19-12-2018 / 16:59
Als iemand het nu over Immanuel heeft, weet iedereen toch wie we bedoelen? Dat komt eenvoudig omdat Hij voor ons Immanuel is en wij Hem dus ook daadwerkelijk zo noemen. Deze profetie wordt vandaag de dag dus nog steeds vervuld.
Ik denk dat er een vergelijking is te maken met Jes. 9:5. En men NOEMT Zijn Naam Wonderlijk, Raadsman, sterke God, eeuwige Vader.
Ook geen roepnamen, maar wel Zijn namen.
Jesaja40
19-12-2018 / 18:18
Laten we kijken naar de naambetekenis van Immanuël: dan staat daar letterlijk Adonai met ons. Dan moeten wij dit woord Immanuel plaatsen in de tijd waarin deze profetie verkondigd wordt. Wat is de voorgeschiedenis, want die staat hiermee in verband.
Het Beloofde land, onder leiding van יהושע (Jozua) werd ontdaan door allerlei afgoden. De oorspronkelijke bewoners hadden het Beloofde land zeer zwaar verontreinigd dat ook zij vernietigd moesten worden. Geen prettige taak die er rust op de schouder van יהושע. En toch gebeurt het en de doorlopende taak van Israël was om het Beloofde land vrij te houden van allerlei afgoden.
Ten tijde van de richters en ook van de profeten zien wij langzamerhand een verontreiniging op gang komen. Die aardige buurlanden die hun amuletten verkopen onder het voorwendsel: zij brengen mij winst en geluk. En naïef of niet, Israël trapte daarin en nog steeds vindt men bij elke opgraving veel van die amuletten terug.

Geen wonder dat de profeet Jesaja het volk namens Adonai spreekt: Immanuël. Het Beloofde land is opnieuw verontreinigd en eigenlijk ook de gehele wereld met hun zonden. Moet de Messias dan een Persoon zijn die Immanuël moet heten? Mag dat ook Zijn functionele Naam zijn? Dan moeten wij verder gaan zoeken en worden verrast door de letterlijke naambetekenis van יהושע namelijk יהוה zal redden. Net zoals Jozua zal Hij het land reinigen en alle afgoden van deze aardbodem doen verdwijnen.

Dan zal het letterlijk uitkomen: Adonai met ons in het Beloofde land. Dus geen tegenstrijdigheid met wat er door Jesaja wordt voorzegt.

Terug in de tijd

Aan mevrouw Rots. Ik heb al een geruime tijd behoefte aan een vriendin. Sinds twee jaren is dat verlangen er en ik heb...
geen reacties
19-12-2016
Afgelopen zondag zijn we bij een doopdienst in de Gereformeerde Gemeenten geweest. We hoorden dat het in eerste instanti...
geen reacties
19-12-2005
Ik weet dat het niet erg belangrijk is, maar toch zou ik graag antwoord hierop willen hebben: Is er ook herfst geweest i...
geen reacties
19-12-2004
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering