Gebeden van Daniël, Nehemia en Elia

Ds. J. van Amstel / geen reacties

14-10-2019, 09:51

Vraag

In Psalm 25:6 staat: “Gedenk, HEERE, Uwer barmhartigheden en Uwer goedertierenheden; want die zijn van eeuwigheid.” En Daniël bidt: “Want wij werpen onze smekingen voor Uw aangezicht niet neder op onze gerechtigheden, maar op Uw barmhartigheden, die groot zijn”, Daniël 9:18. Maar Nehemia bidt anders. Hij zegt: “Gedenk mijner, mijn God, ten goede, alles wat ik aan dit volk gedaan heb.” En: “Gedenk mijner, mijn God, in dezen; en delg mijn weldadigheden niet uit, die ik aan het huis mijns Gods en aan zijn wachten gedaan heb”, Nehemia 5:19 en 13:14. Pleit Nehemia op eigen inspanningen? Doet Elia ook niet zoiets als hij zegt: “Ik heb zeer geijverd voor den HEERE, den God der heirscharen”, 1 Koningen 19:10. Hoe moet ik dat begrijpen? En hoe kan ik dat in mijn eigen gebeden doen?

Antwoord

We kunnen alleen leven dankzij de barmhartigheden van God. Anders hadden we geen leven. De HEERE is barmhartig!

Meer dan eens lezen we in het Oude Testament dat onder Gods aandacht gebracht, soms als verweer tegenover bestrijders, dat een gelovige zich gehouden heeft aan de HEERE en Zijn wil. Hiskia zou verder willen leven, om als een godvrezende koning leiding te geven aan Gods volk. Hoe moet het met de dienst van U verder, wanneer ik mij zo niet inzet? Op deze manier kunnen we een aantal ‘onschuldpsalmen’ lezen. 

De HEERE ziet in gunst op hen die voor Hem leven. Ook dat is barmhartig.

Ds. J. van Amstel

Ds. J. van Amstel

Ds. J. van Amstel

 • Geboortedatum:
  09-04-1936
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Ede
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus

geen reacties

Terug in de tijd

Ik hoor/lees regelmatig dat dieren niet naar de hemel zouden gaan, omdat zij geen ziel hebben. Toch kan ik dit in de Bij...
1 reactie
14-10-2014
Ik heb een tijdje over de geschiedenis van de rijke jongeling nagedacht en er bleef maar één vraag in mijn hoofd hangen ...
geen reacties
14-10-2008
Ik ben een jongen van 22 jaar en ik heb al bijna twee jaar een vriendin en ik heb een seksuele zonde begaan. Ik heb spij...
geen reacties
14-10-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering