Aan ds. Visscher van de Ger. Gem

Redactie Refoweb / geen reacties

31-05-2007, 00:00

Vraag

Aan ds. Visscher van de Ger. Gem. in Amersfoort. Lieve dominee, ik heb uw artikel gelezen in de Saambinder over de kerkelijke verdeeldheid. Ik proef daaruit voornamelijk pijn bij u, klopt dit? Die pijn kan ik invoelen en begrijpen. Maar ik wil ook graag aan u iets van mijn pijn laten zien en vragen of u die pijn ook wilt begrijpen. Als ik het artikel lees, dan denk ik: er zullen verschillende motieven zijn waarom mensen de kerk verlaten. Er zullen motieven zijn om het makkelijker te willen b.v.: een tv, een broek, etc. Mogelijk zijn er mensen die de verandering van kerk niet zo moeilijk vinden en dit inderdaad makkelijker of makkelijk doen. Maar dominee, ik denk dat er ook mensen zijn voor wie dat een diepe worsteling is, en misschien al jaren is geweest, mensen die geen weerklank en gehoor vinden bij hun predikant of kerkenraad. Jaren zoeken (dat is m.i. anders dan shoppen) en het kan dan toch zo zijn dat het voor een gezin, of voor je psyche beter is dat een andere dominee of kerkverband een beter evenwicht heeft? Voor een gezonde geloofsbeleving is ook een gezonde prediking nodig. Vaak bemerk ik in mijn eigen gemeente een zo reactieve houding van de predikant. Dit geeft veel onrust in de gemeente. Bij ons in de gemeente zijn er erg veel mensen die het moeilijk hebben onder de prediking. Ik bemerk met veel verdriet dat een open (!) communicatie veelal niet mogelijk is. Mensen wordt meteen iets verweten of een oordeel aangezegd, of een veroordeling en mensen laten zich gekwetst geen tweede keer zo behandelen en trekken zich terug. Helaas is dan de weg tot een open communicatie gesloten, er ontstaat spanning en men gaat elders kerken. Dit moeten we toch ook onder ogen zien? Als u schrijft dat voor het baptistische gevoelen geen plaats is bij de gereformeerde religie, doet me dit pijn. Bunyan en vele anderen zijn voluit baptist en ik voel van harte een verwantschap met hen. Mogen we elkaar dan niet respecteren in de andere accenten en visies? Zou er ook eens gekeken kunnen worden naar de andere kant? De worsteling van gemeenteleden, het gebrek aan een open communicatie, waardoor veel spanningen zijn in gemeenten. En moeten we niet veel meer interactief zijn en zo ook als dominee en kerkenraad staan in de gemeenten? Die voorbeelden zijn er toch ook in de Ger. Gem. Het is toch ook belangrijk dat dominee en kerkenraad weten wat er leeft in de gemeente, waarmee wordt geworsteld, en hoe preken overkomen en wat ze doen? Dit is toch een basale noodzaak voor elke goede harmonie? Waarom gaan mensen weg of kerken ze elders? Vaak denk ik: het zijn soms de meest serieuze mensen uit de kerk die ik dit zie doen. Wilt u dit ook meenemen naar de classis en in uw overdenking? Van harte alle goeds toegewenst en graag zou ik uw reactie hierop ook lezen. Heel hartelijke groet, een moedeloze hoorder.

Antwoord

Beste vraagsteller,

Helaas is ds. W. Visscher niet verbonden aan deze vragenrubriek. Het lijk ons daarom verstandig dat je deze vraag persoonlijk aan de betreffende predikant voorlegt. We zijn er in deze vragenrubriek al soortgelijke vragen gesteld aan predikanten van de Ger. Gem. Gebruik ons zoekprogramma om die te vinden.

Vriendelijke groet,
Redactie Vragenrubriek

Redactie Refoweb

Redactie Refoweb

 • Kerkelijke gezindte:
  Divers
 • Woon/standplaats:
  Divers
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Mailadres: vragen@refoweb.nl

Tags in dit artikel:

refoweb
geen reacties

Terug in de tijd

Aan Alie Hoek n.a.v. mijn vraag van 7-2-2008. Dank u wel voor uw antwoord, ik dacht: u hebt gelijk, ik ben veel aan het ...
geen reacties
31-05-2008
Zijn bronnen uit de rabbinale traditie bruikbaar bij Bijbelstudie? En bestaan er toegankelijke boeken van de rabbijnen d...
5 reacties
01-06-2018
Help! Hoe leer ik weer mijn gevoelens uiten naar mijn geliefde? En hoe kan ik weer open en eerlijk praten tegen hem? Ik ...
geen reacties
31-05-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering