Als christen op Wilders van de PVV stemmen

Kand. G.A. van Ginkel / 4 reacties

13-12-2016, 13:49

Vraag

Ik loop al een tijdje met de volgende vraag rond: kan je als christen op Wilders van de PVV stemmen? Ik volg de politiek op de voet en interesseer me in verschillende politieke partijen. Geert Wilders is fel tegen de islam en kan dit goed beargumenteren. Ik ben het ook vaak eens met standpunten van hem op het gebied van immigratie en veiligheid. Helaas is hij wel voor abortus en euthanasie, maar aan de andere kant is hij op dat gebied weer niet zo progressief als D66. Ik vind het lastig.

Wilders zei recentelijk tegen CU-kamerlid Segers dat christenen beter op hem (Wilders) kunnen stemmen dan op Segers, aangezien Wilders Nederland islam-vrij wil maken en Segers niet. Wilders komt meer op voor de christenen, beweerde hij. Ik vind het lastig allemaal. Kan ik van een panellid een advies krijgen?

Antwoord

Als christen en ook als niet-christen kun je het beste stemmen op een partij die werkelijk voluit staat voor de bijbelse beginselen en die dat op duidelijke wijze en in parlementaire (dat is hoffelijke) taal probeert te verwoorden en in praktijk gestalte te geven. Als christen is het zelfs zondermeer je verantwoordelijkheid! Het behoeft geen betoog dat je dan meer dan voldoende alternatief hebt voor Wilders en de PVV. SGP, CU en CDA zijn verre te verkiezen boven Wilders en zijn gezelschap.
 
Dhr. Wilders louter horend en beoordelend op zijn radicale islamstandpunt, kun je je voorstellen dat er gecharmeerde christenen zijn die op hem zouden willen stemmen, zelfs met de Bijbel in de hand. Wilders als profeet en bevrijder, Een kruistocht tegen de islam, onder het mom: “God wil het!” Dit beroep op “de wil van God” is echter gevaarlijk, ongepast en verwerpelijk.
 
De manier waarop Wilders te werk gaat en zijn inhoudelijke programma kun je bepaald niet (voluit) bijbels noemen.Niet op hem stemmen dus. Zelfs niet al zou hij je voor “knettergek” verklaren en je standpunt “walgelijk” vinden.
 
“Doe normaal man!” Stem bijbels verantwoord.

Kand. G. van Ginkel

Kand. G.A. van Ginkel

 • Geboortedatum:
  13-01-1958
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Maartensdijk
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Pastoraal werk te Veen, Wijk (bij Heusden) en Groenekan.

Tags in dit artikel:

democratiepolitiek
4 reacties
stemgeluid
20-12-2016 / 21:45
Tot onze spijt moeten wij constateren dat de door ons geplaatste reactie zonder opgaaf van reden is verwijderd. Dit is buitengewoon! Zo gaan we (en zeker christenen, die beter weten) toch niet met elkaar om, laten we enige beleefdheid in acht nemen. Wij hebben geen stemadvies gegeven maar slechts een genuanceerd stemgeluid willen laten horen op grond waarvan wij menen wel op de PVV te kunnen stemmen. Wij kunnen ons niet voorstellen dat moderator dit niet zal hebben begrepen. Kennelijk is moderator gezwicht onder druk van derden die geen tegenreactie als weerwoord weten te formuleren. Hoe het ook zij, wij plaatsen de reactie nogmaals en zetten onszelf onder enige censuur door weglating van een zin waarvan wij menen dat enkel zeer lichtgeraakte personen daar aanstoot aan zouden hebben kunnen nemen. Met de bede dat de reactie nu kan blijven staan.

Herplaatsing reactie:

Als we kennisnemen van de standpunten van het CDA en de CU dan hebben ze allang de hand gegeven aan de liberaal, de socialist, de ‘islamitische Egyptenaar, Syriër en Moor’. De islam is de bloedigste vorm van antichrist die zijn weerga niet kent. De SGP zou op grond van art. 36 van de NGB voluit achter het PVV-standpunt moeten staan om op zijn minst de islamisering van NL in te dammen en terug te dringen. Want in art.36 staat ‘om te weren en uit te roeien alle afgoderij en valsen godsdienst, om het rijk van den antichrist te gronde te werpen’ Als we hier gehoor aan geven wordt het geen beperkte kruistocht maar een heilige oorlog! Vanwaar dan dit voorstel van de CU-SGP bij monde van Setkin Sies: http://www.rd.nl/vandaag/binnenland/cu-sgp-rotterdam-wil-waken-bij-moskee%C3%ABn-1.440798. Hoe valt dit te rijmen met art.36?
Wij zijn 100% tegen abortus, prostitutie etc., maar zelfs de SGP stemt voor of dient wetsvoorstellen in voor beperkte(re) … vul maar in. Deze zaken tonen aan dat er geen zuivere christelijke politiek kan worden gevoerd. Hoewel wij dus als christen niets in de politiek hebben te zoeken, toch hopen we de eerstkomende 2e kamer verkiezingen wel op de PVV te gaan stemmen. Zo de Heere wil en wij nog leven. Dan kunnen wij zeggen niet aan de islamisering te hebben meegewerkt. Met de hand op de Bijbel wel te verstaan.
CrA
21-12-2016 / 11:12
De PVV ziet een verband tussen de toename van onveiligheid, treur en geweld en de islamisering. Hun motief om de islamisering van ons land tegen te gaan is dan ook een andere dan waar het in artikel 36 van NGB over gaat, namelijk het weren van een valse godsdienst.
Samanthi
21-12-2016 / 12:57
citaat: Wij zijn 100% tegen abortus, prostitutie etc., maar zelfs de SGP stemt voor of dient wetsvoorstellen in voor beperkte(re) … vul maar in.Wij zijn 100% tegen abortus, prostitutie etc., maar zelfs de SGP stemt voor of dient wetsvoorstellen in voor beperkte(re) … vul maar in.

Dit is geen reden om PVV te stemmen, een wetsvoorstel voor beperkte(re)... heeft meer kans op slagen dan iets in een keer af willen schaffen. Zo kun je stappen maken in de goede richting.

Er stemde voor de oorlog mensen op de NSB tegen het communisme, de rest van de beginselen snapte ze niet of namen ze op de koop toe, dit zie ik nu ook.
Niet ene partij is 100% goed, we leven in een gebroken wereld, maar de SGP(CU) heeft beginselen die dicht bij de Bijbel komen. Dat heeft PVV beslist niet.
bastiaan37281
21-12-2016 / 16:57
Eens met Samanthi.
De PVV is tegen de weigerambtenaar, voor abortus en euthanasie en heeft ook geen moeite met de openstelling van winkels op zondag.
De PVV heeft geen Bijbelse uitgangspunten en de heer Wilders is zelf ook niet christelijk.
Als christen kan je het beste op de SGP stemmen.
De CU staat helaas in sommige opzichten haaks op de Bijbel en wat betreft het CDA is het ook het duidelijk geworden de laatste jaren.

Terug in de tijd

Ik heb kort haar. Nu zei een vrouw afgelopen week tegen mij dat bekeerd worden niet kan met kort haar. Nu geloof ik dat ...
geen reacties
13-12-2004
Komt er binnenkort een app van de Herziene Statenvertaling? Nu kan ik op mijn mobiel alleen de Statenvertaling of Het Bo...
5 reacties
13-12-2011
Ik ben aangesloten bij een Hervormde gemeente. Mijn leven lang al. Ik heb drie jaar geleden voor Jezus gekozen en heb to...
geen reacties
13-12-2019
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering