Stemgedrag van een christen

Ds. J.D. Heikamp / geen reacties

12-03-2021, 12:26

Vraag

Nu er bijna verkiezingen zijn, zit ik met een dilemma. Ik voel de verantwoordelijkheid om te stemmen, maar ben innerlijk in conflict over belangrijke ethische kwesties. Ik begrijp wel dat u dat niet voor mij kunt bepalen, maar toch wil ik graag schetsen waar ik mee zit. Ik heb eerder zowel op de ChristenUnie, Groen Links als Partij voor de Dieren gestemd.

Mijn hart gaat uit naar het grootste deel van de plannen van de PvdD. Ik heb vrijwel hun hele partijprogramma gelezen en kan me daar bijna helemaal, zeker als christen, mee vereenzelvigen. De CU is ook een beetje ‘groen’ maar laat wat mij betreft veel teveel grote misstanden bestaan. En hoe er politiek gehandeld wordt heeft me behoorlijk teleurgesteld, los van het feit dat ik wel bewondering heb voor hun moeilijke positie. Het gaat erom dat ik hun beleid absoluut niet ver genoeg vind gaan terwijl dat m.i. wel nodig is voor de enorme crisis die gaande is in dit land voor w.b. natuur, milieu, klimaat. Maar ik kan als christen ook absoluut niet staan achter andere keuze’s die de PvdD als seculiere partij maakt op medisch-ethisch vlak als het gaat om abortus, euthanasie en ‘voltooid leven’, hoewel zij bij dat laatste wel grote voorzichtigheid bepleiten. Eerder weerhield het me er niet van op hen te stemmen, maar nu dus wel. Ik kom er gewoon niet uit en overweeg zelfs niet te stemmen, maar dat is ook niet goed!

Hoe denkt u hierover als het gaat om de verantwoordelijkheid van het stemgedrag van een christen t.o.v. God? Ik voel het nu zo dat ik door God persoonlijk verantwoordelijk gehouden zal worden als ik stem op een partij die abortus, euthanasie etc. toelaat. Ziet u dit ook zo?

Antwoord

Het antwoord bestaat uit twee letters: “Ja.” Ik wil er nog wat aan toevoegen. Ik draag van huis uit een socialistisch hart. Dus in alle partijprogramma’s staat wel iets dat mij zint. Zowel milieu, land en tuinbouw, werkgelegenheid en het een en ander op ethisch vlak, zoals je noemt, abortus, zondagsheiliging, teveel om op te noemen.

Voor mij is het buiten kijf om daarop niet te stemmen. Kan ik echt voor God niet verantwoorden. Mag mij niet verschuilen achter de opmerking: ja maar het is politiek. Een dooddoenertje.

Wat is de opdracht voor een christen? Om te gaan stemmen op een partij die begeert te leven en te regeren naar Gods Woord. Nou, daar kan geen christen een zinnig woord tegen inbrengen.

Dan blijft er slechts één partij over om voor het aangezicht Gods op te stemmen en dat is de SGP. Dat staat voor Staatkundig Gereformeerde Partij. Het is voor een christen eigenlijk heel simpel. Er is helaas geen andere keus voor een christen mogelijk. 

Tenzij we als christen gaan redeneren en discussiëren en tot besluit komen te mogen stemmen op partijen die baby’s laten vermoorden in de moederschoot en euthanasie op grote schaal toepassen, vanwege de vrije wil van de mens.

Gezien uw stukje blijkt u goed op de hoogte zijn van wat er speelt in onze maatschappij. We lossen alle problemen gezamenlijk op zonder God en Zijn woord. En dat is gedoemd te mislukken. Maar dat zal voor u als christen ook geen optie zijn. Dus verlost uw geweten en ga stemmen op de SGP. Alvast mijn hartelijke dank voor uw stem!!!!

Tenslotte, wat zijn mijn favoriete kleuren? De kleuren van de regenboog. En daar wil de SGP als enige partij graag onder schuilen.

Met hartelijke groeten van een opa die van de week de vraag kreeg van een kleindochter van tien jaar: “Waar gaat u op stemmen?” Toen ik de partij noemde zei ze: “Ik ook opa, want dat betekent SCHOOL GAAT PLAT.”

Ds. J. D. Heikamp

Ds. J.D. Heikamp

Ds. J.D. Heikamp

 • Geboortedatum:
  09-11-1939
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Staphorst
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus

  website: http://dsheikamp.refoweb.nl

Tags in dit artikel:

politiek
geen reacties

Terug in de tijd

Ik ben dooplid van de Gereformeerde gemeente in Nederland. Zondagsochtends ga ik daarheen maar ‘s middags ga ik naar de ...
geen reacties
11-03-2006
Waarom zijn de protestantse kerken zo versnipperd? Ik neem niet aan dat dat Jezus' bedoeling was?
geen reacties
11-03-2003
Ik ben een jongen van 25 en ik ben niet gelovig opgevoed. Ik heb sinds een paar maanden een vriendje die wel christelijk...
124 reacties
11-03-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering