Vragen van panellid

Kand. G.A. van Ginkel

Al een groot aantal jaren kerken wij als gezin bij een in onze ogen goede gemeente. We hebben het er altijd naar onze zin gehad. De kinderen zijn ondertussen volwassen geworden en de deur uit. De geme...
11 reacties
01-07-2024
Een vraag over het boek Job. Er gaan hele hoofdstukken over dat wat de drie vrienden van Job zeggen. En aan het einde staat dat zij niet goed van de Heere gesproken hebben. En omdat het niet goed is, ...
Geen reacties
28-05-2024
In mijn omgeving wordt veel gediscussieerd over het geloof. Zowel positief als negatief. In beide gevallen houd ik mij afzijdig omdat ik 1. niet van discussiëren houd en 2. ik soms kennis over het bet...
Geen reacties
17-04-2024
Mag je Psalm 22 vanuit jezelf lezen en zingen? Ik bedoel, er wordt veel gesproken in die Psalm met hoofdletters, zoals Ik en Mijn. Ik neem aan dat God daar spreekt? Maar de Psalm is geschreven door Da...
Geen reacties
14-02-2024
In de berijmde versie van psalm 25 vers 2 zingen we: “Heer’, ai maak mij uwe wegen door Uw Woord en Geest bekend.” Vooral in de kerkdienst wordt het veel gezongen en gebeden. Tot mijn verrassing ontde...
Geen reacties
22-12-2023
Een vraag over verschijning van de Engel des HEEREN aan Manoach en andere verschijningen. Als de Heere verschijnt als Engel of als Persoon, net als bijvoorbeeld bij Abraham, dan is dit altijd een mans...
Geen reacties
04-10-2023
In Mattheus 9:13 zegt Jezus dat hij niet gekomen is om rechtvaardigen tot bekering te roepen maar zondaars. Dit zegt hij in reactie op de vragen van de Farizeeën waarom Hij met zondaars aan tafel zat....
Geen reacties
17-08-2023
Mag je bidden om oordelen over je kerkelijke gemeente, opdat het haar tot inkeer zal brengen? Een toelichting: onze gemeente (Gereformeerde Bond) leeft niet meer, is lauw geworden. De ambten worden ni...
8 reacties
01-05-2023
Is het voor mij mogelijk om aan het Heilig Avondmaal te gaan? In het formulier staat: “Ten derde, onderzoeke een iegelijk zijn consciëntie, of hij ook gezind is, voortaan met zijn ganse leven, waar...
Geen reacties
14-03-2023
Ik worstel vaak met het feit dat een waar zaligmakend geloof niet zonder werken zal zijn. Hoe kan ik in mezelf goede werken vinden als ik geneigd ben tot alle kwaad? Ik geloof in Jezus Christus, maar ...
Geen reacties
10-01-2023
Tijdens de bijbelstudie vertelde ik dat ik niet mee kon doen aan een cadeau voor mijn lesbische collega haar bruiloft. Mijn collega’s vonden het een lastige en kwetsende situatie en dat mijn andere ...
Geen reacties
20-10-2022
Als ik zonde heb gedaan en vergeving vraag voor deze specifieke zonde - vergeving om Jezus’ wil- en mijn gedachten daarbij probeer te richten op het offer van de Heere Jezus, kan ik het soms even over...
2 reacties
15-08-2022
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering