Als christen PVV stemmen

Ds. H. Korving / 18 reacties

09-08-2011, 09:05

Vraag

Mag je als christen PVV stemmen?

ADVERTORIAL

Geef om leven, kies Care4Life

Care4Life is een nieuwe christelijke zorgverzekering, voor mensen die bewuste en principiële keuzes willen maken.

Lees verder...

Geef om leven, kies Care4Life

Antwoord

Beste vraagsteller,

Ik weet niet goed wat ik met deze vraag aan  moet. Hij kan alleen met ja of nee beantwoord worden. Maar daar wil je dan een motivatie bij horen. Ik weet ook niet of je deze vraag stelt omdat je zelf nadenkt over de vraag of je op deze partij zou willen stemmen, of dat je dat denkbeeld in je vriendenkring wellicht waarneemt en graag argumenten krijgt aangereikt om in deze discussie mee te praten.

Je zult toch zelf goed het partijprogramma van de PVV moeten bestuderen – dat kan ik niet voor je doen. Je dient daarbij de vraag voor ogen te houden: is het een christelijke partij, een partij die opkomt voor christelijke waarden en normen? Zou van een christen niet verwacht mogen worden dat hij de christelijke politiek steunt en een warm hart toedraagt? In feite heb ik daarmee al een antwoord op je vraag gegeven.

Wij hebben in Nederland het voorrecht dat er nog christelijke partijen zijn. In Amerika kun je kiezen uit twee: democraten of republikeinen. Laten wij als christenen zuinig zijn op de mogelijkheden die ons nog gegeven zijn om het christelijke geluid te versterken in de politiek.
Ik zou denken dat je als christen dan ook niet zomaar op de PvdA of de VVD zou moeten stemmen.

Er is echter nog een punt dat serieuze aandacht verdient. De PVV is heel duidelijk een one-issue partij. Is het wel verstandig om je steun te geven aan een partij die maar één snaar op de viool bespeelt? En vraag je zelf eens af of de manier waarop tegen de moslim-naaste wordt aangekeken niet discriminerend is. Is dat een christen waardig?

Ik hoop je duidelijk is dat mijn advies is: niet doen. Er is een uitnemender weg. Ik weet eventueel wel een Super Goeie Partij voor je.

Met vriendelijke groet,
Ds. H. Korving

Ds. H. Korving

Ds. H. Korving

 • Geboortedatum:
  01-12-1954
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Urk
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Ds. Korving ging in november 2021 met emeritaat.

  Lees ook het artikel dat Refoweb met ds. Korving had n.a.v. zijn boek 'Taal en teken'.

  En beluister:

Tags in dit artikel:

politiekSGP
18 reacties
flower123
09-08-2011 / 09:45
Maar ik heb dan nog wel een vraag aan de ds.

Ik begrijp heel goed dat we in liefde om moeten gaan met de moslims, en hen niet af moeten keuren om geloof, maar juist in liefde vertellen van de zaligmaker! Hen lief te hebben als onszelf en de zaligheid met heel ons hart hen te gunnen.

Maar de andere kant is. God gruweld er wel van als er andere goden worden gediend. Hoe moeten wij als christenen daarmee omgaan? In de bijbel worden afgoden heel vaak uitgeroeid. In hoeverre moeten wij dan de islam en andere religie's respecteren?

vriendelijke groeten,
oscarku
09-08-2011 / 10:35
Ik ben op dit gebied Zeer deskundig en in die vraag moet de afweging worden genomen als je PVV stemt is dat in strijd met het geloof.

Antwoord :de PVV staat het voor de chr-joods tradities. En Soms willen PVVérs nog wel eens de bijbel verzen naar voren halen. Zie Bosma zijn boek. Wat min of meer de PVV-bijbel is.

En de dominee beweert dat de PVV discrimineert.(wat ik ontken) Aan de hand van het partij program. Maar vergeet te melden dat in belijdenis 36. dat het valse godsdienst moet bestrijden. En dat doet de PVV beter dan mening andere partij.
En ja ook op het punt van rituele slacht door het argument dat zij niet geloven dat een god dat zou willen.

met andere worden als jij een echte hekel hebt aan valse godsdiensten en met name de islam en je dat wil bestrijden. Kan je op de PVV stemmen tevens is er wel een christelijke partij die dicht bij de PVV denken aan zit op dit punt en dat is de SGP. Tevens noemt de PVV de SGP de grote vrienden. (opvallend genoeg hebben ze de zelfde vijanden als PVDA & D66 )

En op moreel etiche punten. is het niet bezwaarlijk om op de PVV te stemmen. Alleen die gaan minder ver dan christelijke partijen.

Mijn Conclusie is dat de dominee op dit punt ongelijk heeft. Maar als je christen bent zou je wel eerder geneigd kunnen zijn om op een christelijke partij te stemmen die er vergelijkbaar over denkt. in het geval van de PVV is dat de SGP.

En mocht je op de PVV willen stemmen (wat naar mijn mening ook aan te raden is) kijk of je dan een voorkeur stem kan doen op een christen. (en er binnen de PVV iets mee doet)

Met vriendelijke groet.
waldboy
09-08-2011 / 10:38
Mag?
Wie zal ons het verbieden? Wie zal ons het toestaan?
De PVV wil ons Nederlanders de ogen openen voor de invloed van de Islam.
Er is een kleine radicale groep maar als puntje bij paaltje komt zijn ze allemaal broeders.
De ene Moslim zal de andere niet afvallen of tegenwerken.
Wij Nederlanders moeten een tegenwicht bieden door beter voor onze cultuur op te komen. Het verwatert allemnaal en we zijn zelfs bereid om ten behoeve van de Moslims onze culturele gewoontes af te schaffen. Denk daarbij aan de kerstboom bij een school in Limburg, die om de Moslims niet te kwetsen er maar niet moest worden geplaatst of aan de broodjes ham in een voetbalkantine, die om de Moslims maar niet te kwetsen vervangen werden door broodjes kipfilet. Het zijn kleine dingen maar ze laten wel zien de zwakte van de nederlander.
Onze christelijke basis is heel ver weg gezakt, en onze cultuur dreigt daarmee weg te zakken.
We moeten weer een stevige nederlandse bodem hebben!
Een multiculturele samenleving is niet mogelijk tussen deze twee totaal verschillende culturen!
En de Super Goede Partij? Die geeft toch maat hun steun aan een regering waar aan de PVV zijn gedoogsteun biedt. Zij heeft niet duidelijk haar afkeuring laten blijken.
Dorah
09-08-2011 / 11:03
Gevaarlijke gedachten lees ik hier. ' Wij Nederlanders(...)'? Voor welke cultuur moeten wij precies opkomen Waldboy? Wie zijn ' wij' ? Onze christelijke basis is inderdaad heel ver weggezakt, denk je nu werkelijk dat het ons (christenen? PVV?) zal lukken om het tij te keren? Nogal pretentieus denk je niet? Het gevaar in onze samenleving zit niet in een bepaalde bevolkingsgroep, dat is veel te simplistisch en ook gevaarlijk om te denken. Als christen heb ik m.i. meer te vrezen van steeds meer algemeen geaccepteerde, individualistische, intolerante, atheistische denkbeelden.
plderoos
09-08-2011 / 13:16
Ik vind dat de dominee een heel genuanceerd antwoord heeft gegeven. Inderdaad, in amerika heb je maar twee keuzes, kies dan de minst erge. Hier hebben we meer keuzen, kies dan ook de minst erge!

En kun je mensen die, al is dat politiek gezien volkomen legaal, andere mensen wegzetten als kopvoddendragers beschuldigen van enige vorm van naastenliefde? lijkt mij niet! Ik zeg niet dat er geen gevaar schuilt in de toename van het islamitische geloof. Maar de manier om die zogenoemde islamisering te bestrijden is NIET door ze te vertellen dat ze fout zitten en dat ze zo snel mogelijk achter hun eigen grenzen moeten gaan zitten. De goede manier is ze de betere boodschap te laten zien. En dát is waar de SGP voor staat.

En ik vind die Super Goede Partij wel een briljante vondst eigenlijk !! :D
jaarmaro
09-08-2011 / 13:46
flower123 Welke afgoden bedoel je . Hebben wij als reformatorische christenen niet zelf heel veel afgoden? Moeten wij daar ook niet eens eerst naar kijken. Want dan is er nog wel heel wat uit te roeien. Onze Heere Jezus ging ook met heidenen om . Natuurlijk moeten wij wel allert blijven op invloeden uit de moslimwereld, maar probeer door de levenswandel anderen jaloers te maken.
flower123
09-08-2011 / 14:07
Ha jaarmaro

Ik begrijp heel goed dat we eerst naar ons eigen hart moeten kijken, en dat we dan al meer dan genoeg aan ons zelf hebben, daar geef ik je zeker gelijk ik.
Maar het werkt in de praktijk niet zo dat je alleen maar naar jezelf kan kijken, want je hebt ook te maken met verschillende mensen/culturen en geloven, waar je op een goede bijbelse manier mee op moet gaan.

Wat ik met die vraag dus bedoel te zeggen: Hoe gaan wij er in de praktijk mee om met andere religie's. In hoeverre moeten we accepteren dat er moskee's gebouwd worden, islamitische scholen zijn, ramadan in je buurt word gehouden etc. En als je bij je moslimburen over de vloer komt en je moet je schoenen uit, doe je dat? etc?
hansvv
09-08-2011 / 14:57
Ik twijfel er ook hel erg aan of dit goed is.
Enerzijds is de beste politieke partij voor ons als christenen de SGP, maar dit is en blijft waarschijnlijk een kleine partij. De vraag is dan of we hierop moeten stemmen om ze te behouden, of moeten we stemmen op een partij van betekenis.

Het CDA is natuurlijk ook niet een heel erg verkeerde partij, maar echt christelijk zijn ze ook niet echt meer. Toch is het van belang dat het CDA in de regering zit. Paars is een voorbeeld van een regering zonder het CDA, dit was een groot drama.

De PVV wil een stuk afgoderij uit Nederland verwijderen, dit is een goede zaak, maar doen ze dit uit haat tegen de afgoderij, of uit christelijk perspectief? Ik weet hierop eigenlijk niet goed het antwoord.

Wel ben ik ervan overtuigd dat we een hele grote bak vol ellende over Nederland laten gaan door het de islam maar toe te staan. Misschien een extreme optie, maar religie in het geheel verbieden is het beste. Christendom is namelijk geen religie, dus blijft bestaan.

Een goede voorwaarde zou zijn dat mensen bewijs leveren voor de echtheid van hun godsdienst. Wij kunnen dat bijvoorbeeld doordat Jezus in ons land regelmatig mensen geneest.

Het is moeilijk, bid voor wijsheid op dit vlak!
waldboy
09-08-2011 / 16:23
@Dorah Met "Wij Nederlanders"bedoel ik de inwoners van het Koningkrijk der Nederlanden, die voortkomen uit de Christelijk-Joodse traditie of degene die op de een of ander manier daaruit leven. Ofschoon ik mij besef dat het moeilijk is uit te leggen wat ik bedoel . Ik hoop dat je me nu wel begrijpt.
En ik denk ook niet dat het de PVV zal lukken het tij te keren.

-Als christen heb ik m.i. meer te vrezen van steeds meer algemeen geaccepteerde, individualistische, intolerante, atheistische denkbeelden.
Ik, als christen ervaar dat niet zo. Soms is het ook wel nodig zoals het geven van voorlichting ook op christelijke scholen en de "weigerambtenaren".
De maatschappij is niet christelijk meer, als we als christenen principieel blijven komen we steeds meer te staan. Misschien moet dat wel. Worden we op deze maniet meer zichbaarder voor de rest van de wereld. Het is lang zo geweest dat je weinig, heel weinig verschil zag tussen christenen en niet-christenen. De nederlandse wetten waren vaak gebassers op de Bijbel. Onze maatschappij wordt steeds onchristelijker. Het is dan logisch dat er ook anderen wetten komen.
dijna61
09-08-2011 / 16:38
Velen hebben niet door dat wanneer politicie als Geert Wilders het voor het zeggen zouden hebben het gedaan is met de vrijheid voor christenen.
oscarku
09-08-2011 / 18:57
"De PVV wil een stuk afgoderij uit Nederland verwijderen, dit is een goede zaak, maar doen ze dit uit haat tegen de afgoderij, of uit christelijk perspectief? Ik weet hierop eigenlijk niet goed het antwoord."
antwoord is dat het een ideologisch perspectief is. met daarin de joods christelijke tradities genomen.

Wat ik zelf nog vergeten bent te melden is dat naar mijn mening dat de PVV een soort 2de rangs christelijke partij is. (vergis je niet de PVV is de 2de partij van christelijk nederland )
Gerteke
09-08-2011 / 19:47
"Een stuk afgoderij verwijderen uit Nederland is een goede zaak." Meen je dat nou? En "een hekel aan valse godsdiensten"?

O wat hangen christenen toch aan 'hun' bezit (in dit geval land, nationaliteit, cultuur). Wij hebben hier geen blijvende stad, zijn jullie dat soms vergeten?

Onze taak is om een ieder lief te hebben die ons, in het uiterste geval, haten. We moeten hen zegenen. We moeten de vreemdeling welkom heten in ons huis.

Laat het oordeel maar aan God. Hem komt de (eventuele!) wraak toe.

Mijn antwoord op de vraag: Niemand kan jou vertellen wat 'mag', dat moet je in overeenstemming met je geweten besluiten. Persoonlijk zou ik nooit op de PVV kunnen stemmen, en daar heeft Christus alles mee te maken; níet mijn CHRISTElijke cultúúr.
Pompelmoen
10-08-2011 / 10:18
Dijna61 en Gerteke,

Jullie reacties zijn mij uit het hart gegrepen! Ik vind het echt schokkend dat er christenen zijn die ook maar een seconde serieus durven te overwegen om PVV te stemmen. Waldboy bijvoorbeeld, jij bent gewoonlijk zo ruimdenkend en warm!

Als wij het lichtende voorbeeld van Jezus volgen - heb uw naaste lief als uzelf, als uw vijand u slaat, keer hem dan de andere wang toe - hoe kun je dan bij de PVV uitkomen?
Als dit nog niet genoeg is, dan hierbij Mattheüs 25 vers 40 : “Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor Mij gedaan."
Ik hoop bij God dat een ieder in staat is duivelse krachten te onderscheiden van het goddelijke - want strooien met begrippen als de 'joods-christelijke traditie' biedt wat dat betreft geen enkele garantie.
hansvv
10-08-2011 / 14:16
We moeten dan ook bidden voor de moslims dat ze zich bekeren, maar we mogen niet toestaan dat er op iedere hoek van de straat een moskee wordt gebouwd. Dit zijn huizen van afgoderij.
Gerteke
10-08-2011 / 15:57
@hansvv: Maar wie zijn wij dan helemaal dat we dat niet mogen toestaan? Ga jij over de vergunningen? Als jij een kerk mag bouwen, mag een moslim een moskee bouwen en een hindo een tempel. Moet je daar blij mee zijn? Misschien niet. Maar ik ben wel blij dat ik in een land leef waar iedereen (voorlopig nog) in vrijheid mag leven. En op iedere hoek van de straat een moskee... Dat valt ook wel mee.
hansvv
10-08-2011 / 16:01
Dit is een wereldse manier van denken. Vrijheid voor alle godsdiensten, niet alleen voor de enige, ware godsdienst.
Lees de boeken Koningen in het oude testament. Hier is goed te zien wat afgoderij teweeg brengt in een land.
Wij kunnen bewijs leveren voor het bestaan van de Here Jezus. Geen enkele andere godsdienst kan dit claimen.
Gerteke
11-08-2011 / 10:38
Hans, je kunt jouw religie en geloof, of je dat nu kunt bewijzen of niet, toch niet opleggen aan anderen? Wil jij geloof uit dwang? Natuurlijk erken ik wat afgoderij kan verwoesten in een land. Maar in het Koninkrijk van God, dat begon toen Jezus op aarde was, is geen ruimte voor slavernij of dwang. Ook niet voor een enige, ware godsdienst. Ik begrijp niet dat je dat niet (h)erkent.
Pompelmoen
17-08-2011 / 10:31
@Hans
Ik begrijp dat voor jou de bijbel leidend is (waarbij ik dan meteen opbots tegen verschillen tussen hetgeen jij aanhaalt en Mattheus 25:40 etc., zie boven).
Daarnaast is het zo dat we nu eenmaal in de wereld léven. In de wereld zijn er, om de mens te beschermen, grondrechten van de mens geformuleerd. Eén daarvan luidt 'vrijheid van godsdienst'. Daar kun je als burger niet omheen.
Als de reformatorische gezindte dit niet alleen op burgerniveau ter harte zou nemen, maar óók bij de wijze waarop men als christen omgaat met medechristenen - dan zou dat een boel kerkscheuringen en andere narigheid in de kerk schelen, denk je niet?

Terug in de tijd

Doordat het vrijen soms erg pijnlijk is, lukt het niet altijd om de penis helemaal in mijn vagina te krijgen. We willen ...
geen reacties
09-08-2012
Heeft je manier van leven als wedergeborene effect op de eeuwigheid? Dat God je bijvoorbeeld meer beloont in de hemel al...
geen reacties
10-08-2016
Ik heb een probleem. Beter gezegd: ik bén er een. Ik heb mijn oom vals beschuldigd van misbruik. Wat moet ik nu doen? Ie...
4 reacties
09-08-2010
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering