Kerkelijke bijdrage

Ds. C. den Boer / 2 reacties

21-12-2009, 09:30

Vraag

Moet je in de PKN, Hersteld Hervormde Kerk en de Ger. Gem. een kerkelijke bijdrage betalen? Wanneer moet je dat dan betalen?

Antwoord

In de PKN-gemeenten is er in het algemeen een vrijwillige bijdrageregeling. Dat wil zeggen, dat ieder die lid is van een gemeente (doop of belijdend lid) geacht wordt de lasten, verbonden aan het kerkzijn, mee te dragen. Meestal wordt er aan het begin van een jaar vanwege de kerkenraad een bericht gezonden aan de gemeenteden met een oproep om een vrijwillige bijdrage te betalen. Soms wordt er ook verteld, wat de kosten van de gemeente zijn en wat er van ieder lid aan bijdrage wordt verlangd. Het blijft een vrijwillige bijdrage. Maar het komt mij voor, dat een (meelevend) lid van een gemeente graag een deel van zijn inkomen afstaat aan de plaatselijke gemeente. In Israël werden de mensen geacht een tiende (10 procent) aan het onderhoud van de tempeldienst af te dragen.

Naast de vrijwillige bijdragen voor de plaatselijke gemeente, zijn er ook de bijdragen aan de algemene kosten van de kerk (kosten voor de lasten van het kerk-zijn landelijk) die via de plaatselijke kerkenraden worden geïnd. Ik meen, dat dit 10 euro per persoon is (hiervan mag de kerkenraad de helft houden voor de plaatselijke gemeente).
 
Hoe een en ander in de Hersteld Hervormde Gemeenten en in de Gereformeerde Gemeenten is geregeld, weet ik niet. Soms zal men in deze gemeenten alleen de zondagse collecten hebben en kunnen daaruit de onkosten van het kerk-zijn worden betaald. Dan zijn er dus geen aparte vrijwillige bijdragen. Maar in veel gevallen zal het m.i. niet goed mogelijk zijn om alleen uit de collecten alle onkosten te betalen, tenzij bijv. de bid- en dankdagcollecten afdoende in het laatste voorziet.
 
U doet wijs in elk geval bij de kerkenraad ter plaatse steeds te vragen, wat men van u verlangt.
 
Met een hartelijke groet,
uw Ds. C. den Boer

Ds. C. den Boer

Ds. C. den Boer

Tags in dit artikel:

kerken en godsdiensten
2 reacties
sjaakaalbers
21-12-2009 / 12:37
In de Hersteld Hervormde Kerk is de vrijwillige bijdrage ook gebruikelijk. Ik weet dit niet uit ervaring maar heb dit nageken op internet.

Zie onderstaand artikel uit 2008 van de Hersteld Hervormde Gemeente te Putten:

Vrijwillige bijdrage 2008

Wij zijn dankbaar dat verreweg het grootste deel van de toezeggingen voor de vrijwillige bijdrage 2008 inmiddels is ontvangen. Echter, niet alle toezeggingen zijn binnen gekomen, wat natuurlijk een bepaalde reden kan hebben: omstandigheden kunnen immers wijzigen. Maar mogelijk is de oorzaak dat deze of gene iets is ontgaan en daarom vragen wij u even na te gaan of uw toezegging voor 2008 onbedoeld niet of niet in z'n geheel is overgemaakt. Het vriendelijke verzoek is om in dat geval uw bijdrage (of gedeelte daarvan) alsnog over te maken. Het is belangrijk dat de toezeggingen die zijn gedaan, ook daadwerkelijk binnen komen. De vrijwillige bijdrage is een belangrijk deel van de begroting en bepalend voor de investeringen die wij als gemeente kunnen doen. Wij vragen graag aandacht hiervoor en danken u bij voorbaat voor uw medewerking.
De kerkvoogdij

Hoe een en ander in de Gereformeerde Gemeenten is geregeld, weet ik niet.
Roozemond
21-12-2009 / 13:20
Bij ons in de ger gem is het niet zo.

Terug in de tijd

Omdat ik mijn tablet met de digitale versie (de website) gebruik in de kerk, valt het me op dat wat de predikant voorlee...
geen reacties
22-12-2017
Wij mensen zijn geschapen tot Gods eer. Is dan alles wat ik niet doe tot Gods eer zonde?
1 reactie
21-12-2015
Kan hoogmoed samen gaan met een bekering? Mijn vader is volgens hem begin dit jaar stilgezet, maar je hoort bij hem nooi...
5 reacties
21-12-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering