Vragen van panellid

Ds. C. den Boer

De Tien Geboden op twee tafelen, van 4 en van 6. Waarom 4 en 6 en niet 3 (getal van de Heilige Geest of ellende, verlossing en dankbaarheid) en 7 (getal van de volheid)? Zit hier een symboliek achter?...
5 reacties
08-03-2019
Ik heb een vraag over het functioneren van de wet in het Oude Testament. In de Heidelbergse Catechismus staat in antwoord 3 dat we onze ellende kennen uit de wet Gods. In Galaten 3:24 staat: “De wet i...
Geen reacties
01-02-2019
Ik heb een vraag over Simon de tovenaar (Handelingen 8: 9-13). Er staat beschreven dat er een grote groep mensen bij hem was, van klein tot groot. Na inmenging van Filippus staat dat zij zich lieten d...
Geen reacties
07-12-2018
Hoe zou je het begrip heiliging goed kunnen uitleggen aan iemand die weinig van de Bijbel en het christelijk geloof afweet?
3 reacties
25-09-2018
In 1 Korinthe 15:22,23 staat dat in Christus allen levend gemaakt worden, ieder in zijn eigen rangorde. Als eerste rangorde staat er Christus als Eersteling. Hoe kan Christus in zichzelf levend gemaak...
2 reacties
04-05-2018
Waarom kreeg de Heere Jezus wierook en mirre? In de Bijbel werden sowieso veel olieën gebruikt. Waarom waren die zo waardevol?
Geen reacties
15-03-2018
Wat is de precieze betekenis van de woorden “Jezus Christus en Die(n) gekruisigd”? Waar wijst “en Die(n)” op?
Geen reacties
14-02-2018
Mij viel tijdens een doopdienst deze zin op in het doopformulier (zoals zo vaak: heel vaak gehoord, maar nooit bij stilgestaan): “Opdat zij dit leven, dat toch niet anders is dan een voortdurend sterv...
5 reacties
12-01-2018
Je hoort/leest vaak dat de dienst van Zacharias in de tempel heel bijzonder was, dat veel priesters dit nooit te beurt zouden vallen. Waar is dat op gebaseerd? Ook de kanttekeningen vermelden daar nie...
3 reacties
19-12-2017
Aan ds. C. den Boer. Ik ben mij de laatste tijd aan het verdiepen in de Romeinenbrief. Een indrukwekkende brief, waar erg veel in staat. Ik heb in dat kader ook uw uitleg gelezen over Romeinen 6 en 7:...
Geen reacties
20-11-2017
Ik heb een vraag over het zien van God. In Johannes 1:18 staat: “Niemand heeft ooit God gezien.” In Exodus 33:20 zegt God tegen Mozes: U zal Mij niet kunnen zien want Mij zal geen mens zien en leven. ...
1 reactie
23-10-2017
Binnen een korte tijd verwachten mijn vrouw en ik ons eerste kindje. Nu zijn we God erg dankbaar dat we een kind mogen krijgen, het is een verhoord gebed. Wij vinden het dan ook mooi om het kind een B...
3 reacties
19-09-2017
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering