Lang haar bedekking voor de vrouw

Herziene Statenvertaling / geen reacties

20-10-2016, 10:14

Vraag

Een vraag over 1 Korinthe 11:15, niet zo zeer over de hoofdbedekking maar over de vertaling door de HSV. Er staat: “Maar als een vrouw lang haar draagt, is het voor haar een eer, omdat het lange haar als een bedekking aan haar gegeven is.” SV: “Maar zo een vrouw lang haar draagt, dat het haar een eer is; omdat het lange haar voor een deksel haar is gegeven?” De HSV sluit af met een punt, de SV met een vraagteken. Dit lijkt me een vrij ingrijpende verandering. Immers, de HSV suggereert dat het lange haar kan fungeren als bedekking voor de vrouw, terwijl de SV juist een vraagteken lijkt te plaatsen bij deze suggestie.

Antwoord

Er is hier m.i. geen verschil in betekenis tussen SV en HSV. Het vraagteken in de SV verwijst naar het begin van vers 14: “Of leert ook de natuur zelf u niet... ”. In de SV staat er een puntkomma aan het eind van vs. 14, wat aangeeft dat de zin gewoon doorgaat. Het geheel is een retorische vraag, die ten diepste geen antwoord behoeft. Iedereen wordt namelijk verondersteld het met deze opmerking eens te zijn. “Natuurlijk leert de natuur ons dat!” Dezelfde stelligheid die we in vs. 14 tegenkomen, geldt ook voor vs. 15. De plaats van het vraagteken levert hier dus geen verschil in betekenis op, al was het m.i. duidelijker geweest als de HSV hier eenvoudigweg de SV had gevolgd. 

Hartelijke groet,
Reinier de Blois

Herziene Statenvertaling

Herziene Statenvertaling

  • Kerkelijke gezindte:
    Divers
  • Woon/standplaats:
    Divers
  • Status:
    Actief

Tags in dit artikel:

haardrachthoofdbedekking
geen reacties

Terug in de tijd

Geachte dominee C. A. van der Sluijs, Hartelijk dank voor uw duidelijke antwoord betreffende de droefheid van de goddelo...
geen reacties
19-10-2013
Ik ben een man van 58 jaar met een, mag ik wel zeggen, uitstekend gehoor. Toch is dat ook weleens lastig, vooral als je ...
1 reactie
19-10-2011
Ik vraag me af of het als christen verantwoord is om je op zondag te laten testen op het coronavirus. Het is noodzakelij...
geen reacties
20-10-2020
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering