Verdoemenis of veroordeling

Herziene Statenvertaling / geen reacties

12-09-2017, 08:04

Vraag

Ik heb twee vragen. De eerste vraag is: In Romeinen 8:1 staat er in de (H)SV het woord “verdoemenis” terwijl er in de NBV, NBG ‘51 en de Naardense vertaling “veroordeling” staat. Wat staat er in de grondtekst? Ik vind dit namelijk een groot verschil.

Mijn tweede vraag is: in de (H)SV staat er in Romeinen 8:1 aan het einde: “die niet naar het vlees wandelen, maar naar den Geest.” Deze toevoeging staat er wel in de (H)SV, maar niet in de NBV, NBG '51 en de Naardense vertaling. Hoe komt het dat dit bij de laatste drie genoemde vertalingen is weggelaten?

Antwoord

In de tijd van de Statenvertaling betekende het woord “verdoemenis” niets meer en niets minder dan “veroordeling”. Het woord “verdoemenis” heeft door de jaren heen langzaam maar zeker een sterkere lading gekregen en betekent in het hedendaagse  Nederlands zoiets als “eeuwige veroordeling” of “helse straf”. De NBV, NBG ’51 en de Naardense Bijbel doen dus niet anders dan vertalen wat het Griekse “katakrima” letterlijk betekent. Veel mensen die vandaag de dag de SV lezen, interpreteren het woord “verdoemenis” volgens de betekenis die het nu heeft en niet volgens de betekenis die het in de 17e eeuw had. Als gevolg daarvan lijkt de keuze van de modernere vertalingen nogal oppervlakkig. Dat is echter niet het geval.  Omdat deze kwestie in de bevindelijke kring echter erg gevoelig ligt, en omdat het in het verband van dit vers wel degelijk om de eeuwige veroordeling gaat, is de HSV zo dicht mogelijk bij de SV gebleven en heeft “verdoemenis” gehandhaafd.

Wat de tweede kwestie betreft, dat heeft te maken met verschillende edities van de grondtekst. De z.g. Textus Receptus, die door de SV gebruikt is, heeft deze woorden wel. Andere Griekse manuscripten, die meer recentelijk ontdekt zijn en ouder zijn dan de Textus Receptus, hebben deze woorden echter niet. In moderne edities van de Griekse grondtekst zijn deze woorden dan ook weggelaten omdat de geleerden van mening zijn dat deze woorden later aan de tekst zijn toegevoegd. Ook dit is een kwestie die erg gevoelig ligt. De HSV heeft ervoor gekozen om dezelfde tekst te gebruiken als de SV.

Hartelijke groet,
Reinier de Blois

Herziene Statenvertaling

Herziene Statenvertaling

  • Kerkelijke gezindte:
    Divers
  • Woon/standplaats:
    Divers
  • Status:
    Actief

Tags in dit artikel:

HSV
geen reacties

Terug in de tijd

Ik ben een vrouw van 28, gelukkig getrouwd met een hele lieve man waar ik heel veel van houd en nu ben ik gewoon verlie...
geen reacties
11-09-2005
Ik zit met de vraag of een string dragen zondig is of niet. Daar zou ik graag antwoord op willen.
geen reacties
11-09-2004
Ben getrouwd en heb twee kinderen (4 en 7). Om mijn oudste kind draait mijn probleem. Ik weet namelijk niet meer wat ik ...
geen reacties
11-09-2004
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering